Skip to content
Home » วงศกร แปลว่า: ประเทศแห่งความสำเร็จในอดีต

วงศกร แปลว่า: ประเทศแห่งความสำเร็จในอดีต

ประวัติ นิว วงศกร ปรมัตถากร นักแสดงละคร เรือนชฎานาง

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep27:วงศกร แปลว่า?

Keywords searched by users: วงศกร แปลว่า: ประเทศแห่งความสำเร็จในอดีต พงศกร แปลว่า, วรากร แปลว่า

วงศกร แปลว่าอะไร

ประวัติ นิว วงศกร ปรมัตถากร นักแสดงละคร เรือนชฎานาง
ประวัติ นิว วงศกร ปรมัตถากร นักแสดงละคร เรือนชฎานาง

วงศกร แปลว่าอะไร

วงศกรเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า กลุ่มของดวงดาวที่เคลื่อนที่รอบๆ ศูนย์กลางหรือดาวใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบสุริยะของเรา วงศกรเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในการอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุทางดาราศาสตร์ในระบบสุริยะของเรา

ในระบบสุริยะของเรา ดวงอาทิตย์เป็นแกนกลางของระบบนี้ ดวงดาวและวัตถุทางดาราศาสตร์อื่นๆ เคลื่อนที่รอบๆ ดวงอาทิตย์ในเส้นทางที่เรียกว่า วงศกร หรือ เส้นทางวงศกร ซึ่งเป็นเส้นรูปวงรีที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง วงศกรเป็นผลมาจากแรงดึงดูดแห่งแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ที่เข้ามาบริเวณดวงดาวหรือวัตถุทางดาราศาสตร์นั้นๆ

วงศกรมีความสำคัญอย่างมากในการศึกษาการเคลื่อนที่ของดวงดาวและวัตถุทางดาราศาสตร์ในระบบสุริยะ รูปร่างและลักษณะของวงศกรจะขึ้นกับความเร็วและทิศทางของวัตถุที่เคลื่อนที่ วงศกรที่เป็นวงรีที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวที่สุดเรียกว่า วงศกรของหลัง และวงศกรที่เป็นวงรีที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางสั้นที่สุดเรียกว่า วงศกรของแผ่นดิน

การศึกษาและการวิเคราะห์วงศกรช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถระบุพิกัดตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวหรือวัตถุทางดาราศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ วงศกรยังมีบทบาทสำคัญในการคำนวณและทำนายเหระยะในการเคลื่อนที่ของดวงดาวหรือวัตถุทางดาราศาสตร์ในอนาคต และการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวของวัตถุในวงศกร ทั้งยังมีการใช้วงศกรในการศึกษาและวิจัยทางดาราศาสตร์อื่นๆ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับระบบดาวคู่ การค้นหาดาวเคราะห์ และการศึกษาเกี่ยวกับกาแล็กซี่ นอกจากนี้ วงศกรยังมีบทบาทในการอธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์อื่นๆ เช่น แรงโน้มถ่วง แรงเสียดทาน แรงเหวี่ยง เป็นต้น

ในทางปฏิบัติ วงศกรถูกใช้ในการนำทางของดวงดาวเทียม ระบบนำทางทางอวกาศ และระบบจำลองการเคลื่อนที่ทางดาราศาสตร์ เช่น การจำลองการเคลื่อนที่ของดาวเทียม และการจำลองการเคลื่อนที่ของดวงดาวในอนาคต

ในสรีรวิทยา วงศกรก็เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ เนื่องจากมีรูปร่างเป็นวงรีที่สมมาตร และมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ดวงอาทิตย์ ซึ่งสัญลักษณ์นี้สะท้อนถึงความสมดุลของระบบสุริยะและความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์และดาว

ดังนั้น วงศกรเป็นส่วนสำคัญและที่สำคัญไม่แพ้ใครในการศึกษาดาราศาสตร์และการเข้าใจปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในระบบสุริยะของเรา มันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่และตำแหน่งของดาวและวัตถุทางดาราศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์และทำนายเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ในอนาคต

ความหมายของวงศกร

วงศกร เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายและใช้งานในหลายสถานการณ์และประเด็นต่างๆ ซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตภาษากรีก และมีการประยุกต์ใช้ในหลายด้านของวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความหมายของวงศกรในรูปแบบที่ครอบคลุมและลึกซึ้ง โดยพิจารณาทั้งแง่มุมทางวิทยาศาสตร์และศิลปะ

ในสาขาวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ วงศกรหมายถึงลักษณะทางกายภาพของแกนฟ้าที่เป็นวงกลมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่โลก โดยแบ่งได้เป็นสองวงศกรหลัก คือ วงศกรท้องฟ้ากลางคืนและวงศกรท้องฟ้ากลางวัน วงศกรท้องฟ้ากลางคืนเป็นรูปทรงของแกนฟ้าที่สามารถมองเห็นได้ในช่วงเวลาที่มืด โดยจะประกอบด้วยดาว ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์เล็ก ดาวเคราะห์เส้นเดียว และวัตถุทางสะท้อน ซึ่งเครื่องหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวงศกรท้องฟ้ากลางคืนคือรูปร่างของราศีดาว ซึ่งประกอบไปด้วย 12 ราศีดาว เช่น ราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีเมถุน ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีกันย์ ราศีตุลย์ ราศีพิจิก ราศีธนู ราศีมังกร ราศีกุมภ์ และราศีมีน การศึกษาและการสังเกตจากวงศกรท้องฟ้ากลางคืนมีบทบาทสำคัญในการนำมาใช้ในการนำทาง การคาดการณ์สถานการณ์ดาราศาสตร์ และการศึกษาทางดาราศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

วงศกรท้องฟ้ากลางวันเป็นมุมที่มองได้จากเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่เรียกว่าเส้นศูนย์รอบดวงอาทิตย์ โดยวงศกรท้องฟ้ากลางวันจะเป็นรูปทรงของเส้นศูนย์รอบดวงอาทิตย์ที่เหลืออยู่หลังจากเอาผลต่างของความเป็นจริงฉบับหลักออก โดยในวงศกรท้องฟ้ากลางวันจะมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลาง และดวงจันทร์อยู่รอบๆ ดวงอาทิตย์ รวมถึงสามารถมองเห็นดวงดาวและวัตถุทางสะท้อนอื่นๆ ด้วย

นอกจากนี้ คำว่า วงศกร ยังมีความหมายและการใช้งานในศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในรูปแบบของวงศกรสีสัน ซึ่งเป็นวงเส้นที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ และทำเป็นสีสันตามลำดับ ภายในวงศกรสีสัน มีสัญลักษณ์และสัญลักษณ์ทางศาสนาหลายอย่าง เช่น สัตว์ประจำราศี สัตว์ที่แทนคุณสมบัติ หรืออาณาจักรต่างๆ ซึ่งมักถูกนำมาใช้ในการทำภาพวาด ป้ายทาง และอื่นๆ ในศิลปะและการออกแบบ

ในแง่ของวัฒนธรรม วงศกรเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายสำคัญในหลายชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มชาวอินเดียที่มีวัฒนธรรมฮินดู ในฮินดู เครื่องประดับและสัญลักษณ์ทางศาสนาบางอย่างจะมีการใช้วงศกร เช่น สัญลักษณ์ออมแสง (Om) ที่มีรูปทรงของวงศกรและเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาที่สำคัญ รวมถึงการใช้วงศกรในพิธีกรรมและพิธีทางศาสนาอื่นๆ

สรุปได้ว่า วงศกรมีความหมายและการใช้งานที่หลากหลาย ใ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำวงศกร

คำวงศกร หรือที่เรียกอีกชื่อว่า คำสั่ง ในภาษาไทย คือการใช้คำในลักษณะของคำสั่งหรือคำเชื่อมโยงระหว่างประโยค ที่มีหน้าที่เชื่อมโยงความหมายระหว่างประโยค เพื่อให้ประโยคที่เราพูดมีความรู้สึกฉันท์และมีความสัมพันธ์กันเป็นระเบียบ และมีความเป็นตัวอย่าง อันเป็นที่ยอมรับในสังคม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำวงศกรมีหลายแบบ โดยแต่ละแบบมีลักษณะและความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้

 1. คำวงศกรในการเชื่อมโยงเหตุผล (Cause and Effect)

  • เพราะฉะนั้น (เช่น เขาทำงานหนักเพราะฉะนั้นเขาได้ผลงานที่ดี)
  • ดังนั้น (เช่น พยายามอ่านหนังสือมากกว่าเดิมดังนั้นความรู้ของเขาเพิ่มขึ้น)
  • ด้วยเหตุนี้ (เช่น เดินทางไกลเป็นเรื่องเมื่อยล้าด้วยเหตุนี้เราควรพักผ่อนตัวเอง)
  • เนื่องจาก (เช่น เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องเราต้องใช้ร่มเป็นเวลานาน)
 2. คำวงศกรในการเชื่อมโยงเงื่อนไข (Condition)

  • ถ้า…ก็… (เช่น ถ้าคุณอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอก็จะมีความรู้ที่เพิ่มขึ้น)
  • หาก…ก็… (เช่น หากคุณทำงานหนักก็จะได้ผลงานที่ดี)
  • ในกรณีที่… (เช่น ในกรณีที่ฝนตกเราควรจะพกพาร่มไว้)
 3. คำวงศกรในการเชื่อมโยงต่อเนื่อง (Continuation)

  • จากนั้น (เช่น คุณเข้าห้องน้ำจากนั้นรีบออกจากห้อง)
  • ในที่สุด (เช่น หลังจากที่รอนานที่สุดเขาก็มาถึง)
  • ต่อมา (เช่น ต่อมาเราได้เห็นวิวที่สวยงาม)
  • ในท้ายสุด (เช่น ในท้ายสุดนี้เขาได้รับรางวัล)
 4. คำวงศกรในการเชื่อมโยงตัวอย่าง (Illustration)

  • เช่น (เช่น ใส่เสื้อสีแดง เช่น ใส่กางเกงยีนส์)
  • เป็นตัวอย่าง (เช่น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร)
 5. คำวงศกรในการเชื่อมโยงแบบถึง (Conclusion)

  • ดังนั้น (เช่น ดังนั้นเราควรมีการวางแผนให้ดีก่อนดำเนินการ)
  • สรุปแล้ว (เช่น สรุปแล้วเขาเป็นคนที่มีคุณภาพและความสามารถ)
  • ทั้งนี้เพื่อ (เช่น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ทำความเข้าใจถึงเนื้อหา)

เมื่อใช้คำวงศกรในประโยค จะช่วยให้เราสื่อสารอย่างมีระเบียบ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะมันช่วยเชื่อมโยงความคิดระหว่างประโยคให้สอดคล้องกัน และเสริมความหมายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น การใช้คำวงศกรถือเป็นทักษะการใช้ภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในภาษาไทย.

วงศกรในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

วงศกรในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

หัวข้อ: วงศกรในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คำอธิบาย:
วงศกรในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน เป็นส่วนหนึ่งของพจนานุกรมแปลภาษาไทยภาษาไทยที่รวบรวมคำศัพท์ เชิงวิชาการ และคำศัพท์ทางวิชาชีพที่ใช้ในระดับการศึกษาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการวิชาการและวงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับราชบัณฑิตยสถาน วงศกรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา นักวิจัย นักเรียน อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ต้องการค้นคว้าคำศัพท์ทางวิชาการและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับราชบัณฑิตยสถาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าคำศัพท์ภาษาไทยที่ใช้ในระดับการศึกษาสูง

ความสำคัญ:
วงศกรในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานเป็นแหล่งที่สำคัญในการรวบรวมคำศัพท์และคำศัพท์เชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสูง นอกจากนี้ วงศกรีในพจนานุกรมแปลยังเป็นที่จัดเก็บคำศัพท์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ทางด้านวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับราชบัณฑิตยสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง นอกจากนี้ การมีวงศกรในพจนานุกรมแปลภาษาไทยภาษาไทยสามารถสร้างควงศกรในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

วงศกรในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน เป็นส่วนหนึ่งของพจนานุกรมแปลภาษาไทยภาษาไทยที่ได้รับการจัดทำโดยราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสูงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย วงศกรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคำศัพท์และคำศัพท์ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับราชบัณฑิตยสถาน โดยทั้งนี้มีไว้เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ต้องการค้นคว้าคำศัพท์ทางวิชาการและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับราชบัณฑิตยสถาน

วงศกรในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน เป็นที่รวบรวมคำศัพท์ที่มีความหมายภาษาไทยและคำศัพท์ที่ถูกแปลมาจากภาษาอื่น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับราชบัณฑิตยสถานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน วงศกรีในพจนานุกรมแปลยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่อยู่ในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตีความและนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในงานวิจัย งานสอน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับราชบัณฑิตยสถานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

การใช้งานวงศกรในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์

วงศกรในพจนานุกรม Longdo Dictionary

วงศกรในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นหนึ่งในพจนานุกรมออนไลน์ที่นับถือได้ในภาษาไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแปลภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความทันสมัยและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

คุณสมบัติและการใช้งานของวงศกรในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีความหลากหลายและเหมาะสมสำหรับผู้ใช้ทั้งหลาย นอกจากการแปลคำศัพท์ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว วงศกรยังมีฟังก์ชันการค้นหาคำศัพท์ที่ครอบคลุมคำนาม เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถหาคำศัพท์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น

นอกจากฟังก์ชันการแปลและค้นหาคำศัพท์ วงศกรในพจนานุกรม Longdo Dictionary ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การออกเสียงของคำศัพท์ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องของคำศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงตัวอย่างประโยคและคำอย่างได้เปรียบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายและการใช้งานคำศัพท์อย่างถูกต้อง

การพัฒนาและการบำรุงรักษาของวงศกรในพจนานุกรม Longdo Dictionary นั้นทำได้ด้วยความร่วมมือของชุมชนผู้ใช้งาน ทีมงานได้สร้างระบบที่ให้ผู้ใช้งานสามารถรายงานข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของคำศัพท์ เพื่อให้ทีมงานสามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในพจนานุกรมให้มีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตคำศัพท์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในสถานการณ์และข้อมูลที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง การร่วมมือกันระหว่างทีมงานและชุมชนผู้ใช้งานทำให้วงศกรในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นที่นิยมและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานอย่างแพร่หลาย

การใช้งานวงศกรในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นไปอย่างง่ายดาย ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงพจนานุกรมผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีให้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยผู้ใช้งานสามารถป้อนคำศัพท์ที่ต้องการแปลหรือค้นหาในช่องค้นหาที่มีให้ แล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ป้อนเข้ามา เช่น คำแปลภาษาอังกฤษหรือคำนามที่เกี่ยวข้อง

วงศกรในพจนานุกรม Longdo Dictionary ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม เช่น นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักศึกษาต่างชาติ นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ทำให้ Longdo Dictionary เป็นที่นิยมในการใช้เป็นแหล่งข้อมูลและอินโฟร์เมชั่นที่น่าเชื่อถือในการแปลและค้นหาคำศัพท์ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สรุปได้ว่า วงศกรในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและการให้บริการที่มีคุณภาพ วงศกรในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์

Categories: สรุป 52 วงศกร แปลว่า

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP27:วงศกร แปลว่า?
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP27:วงศกร แปลว่า?

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

ชื่อวงศกร หมายถึงอะไร

ชื่อวงศกร หมายถึงชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของดวงจันทร์ที่อยู่รอบๆ ดวงอาทิตย์ ในระบบสุริยุประยุกต์ของเรา สามารถอ้างอิงถึงชื่อวงศกรได้จากพิกัดดาวเทียมที่มีอยู่และรูปร่างของดวงจันทร์ วงศกรจะมีรูปร่างทรงกลมหรือรีบอยด์ และชื่อวงศกรที่เราใช้ในปัจจุบันมาจากตำแหน่งของดวงจันทร์ในวงศกรตอนที่ถูกค้นพบครั้งแรก

วงศกร หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
วงศกร หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep27:วงศกร แปลว่า? - Youtube
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep27:วงศกร แปลว่า? – Youtube
Anime Project | Pdf
Anime Project | Pdf
เพลลิสต์รวมเพลงรักแต่งเอง ร้องเอง : ลำเพลิน วงศกร (Playlist) - Youtube
เพลลิสต์รวมเพลงรักแต่งเอง ร้องเอง : ลำเพลิน วงศกร (Playlist) – Youtube
ประวัติ นิว วงศกร ปรมัตถากร นักแสดงละคร เรือนชฎานาง
ประวัติ นิว วงศกร ปรมัตถากร นักแสดงละคร เรือนชฎานาง

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

วงศกร แปลว่าอะไร
ความหมายของวงศกร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำวงศกร
วงศกรในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
วงศกรในพจนานุกรม Longdo Dictionary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *