Skip to content
Home » ตรวจโรค ภาษาอังกฤษ: แนวทางสำหรับการดูแลสุขภาพของคุณ

ตรวจโรค ภาษาอังกฤษ: แนวทางสำหรับการดูแลสุขภาพของคุณ

คำศัพท์การตรวจสุขภาพในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

ตรวจโรค ภาษาอังกฤษ: A Comprehensive Guide to Health Checkups in Thailand

In today’s fast-paced world, prioritizing our health is more crucial than ever. Regular health checkups play a vital role in preventive healthcare, enabling early detection and intervention in potential health issues. For our Thai-speaking audience, understanding the process of ตรวจโรค (health checkups) in English is essential. This article aims to provide a comprehensive guide, covering the preparation, terminology, recommendations, tools, diagnostic procedures, result interpretation, and additional insights into disease treatment and safety.

การเตรียมตัวก่อนตรวจโรค

เพื่อให้การตรวจโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การเตรียมตัวก่อนตรวจเป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม นี่คือขั้นตอนที่คุณควรทำ:

 1. นั Terminologyข้อมูลเบื้องต้น:
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจโรคในภาษาอังกฤษ เช่น “health checkup” หรือ “medical examination”.
 • ศึกษาคำศัพท์ที่อธิบายอาการและโรคต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจเมื่อพูดคุยกับแพทย์.
 1. สถานที่ตรวจ:
 • หากคุณไปที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ตรวจสุขภาพที่ไม่คุ้นเคย, ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและวิธีการเดินทาง.
 1. การนัดหมาย:
 • ทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลดเวลารอ.
 1. การอดทนอาหาร:
 • ในบางกรณี, คุณอาจต้องอดทนอาหารก่อนการตรวจ เช่น การตรวจระบบทางเดินอาหาร.
 1. การสวมใส่:
 • ใส่เสื้อผ้าที่สะดวกสบายและง่ายต่อการเปลี่ยนเปลี่ยน.

คำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายอาการและอาการของโรค

การเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายอาการและโรคเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง. นี่คือบางคำศัพท์ที่คุณอาจพบ:

 1. Symptoms (อาการ):
 • ความผิดปกติที่คุณรู้สึกหรือเป็นไปในร่างกาย, เช่น ไข้, เจ็บปวด, หรือครั่นคร้าม.
 1. Diagnosis (การวินิจฉัย):
 • กระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อระบุโรคหรือสภาพปัญหาสุขภาพ.
 1. Treatment (การรักษา):
 • ขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้เพื่อรักษาหรือบรรเทาโรค.
 1. Prevention (การป้องกัน):
 • มาตรการหรือกิจกรรมที่ทำเพื่อป้องกันการเกิดโรค.
 1. Medication (ยา):
 • สารที่ใช้เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการ.

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาและการตรวจรักษา

หลังจากที่คุณได้รับการตรวจและวินิจฉัย, แพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาและตรวจรักษา. นี่คือขั้นตอนที่คุณอาจต้องทำ:

 1. ทำความเข้าใจการวินิจฉัย:
 • ถามแพทย์ถึงรายละเอียดของโรคและวิธีการรักษา.
 1. ติดตามขั้นตอนการรักษา:
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด.
 1. ทำนายผลข้างเคียง:
 • ถามเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาหรือการรักษา.
 1. การนัดหมายติดตาม:
 • ติดตามการนัดหมายเพื่อการตรวจรักษาต่อไป.
 1. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดูแลสุขภาพ:
 • รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไปเพื่อป้องกันการกลับมาของโรค.

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจโรค

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญในการทำการตรวจโรค. นี่คือบางเครื่องมือที่คุณอาจพบ:

 1. Blood Pressure Monitor (เครื่องวัดความดันโลหิต):
 • ใช้เพื่อวัดความดันโลหิต.
 1. Stethoscope (สเตธิสโคป):
 • ใช้สำหรับการฟังเสียงในระบบหายใจหรือหัวใจ.
 1. Thermometer (เทอร์โมมิเตอร์):
 • ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย.
 1. Sphygmomanometer (สไกโกมานอมิเตอร์):
 • เครื่องวัดความดันโลหิต.
 1. Glucose Meter (เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด):
 • ใช้สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน.

ขั้นตอนการทำการตรวจโรคและการวินิจฉัย

การตรวจโรคและการวินิจฉัยมีขั้นตอนที่เจาะจงเพื่อระบุสภาพปัญหาสุขภาพ. นี่คือขั้นตอนที่คุณอาจประสบ:

 1. ประวัติสุขภาพ:
 • แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพของคุณ, อาการที่คุณมี, และการใช้ยา.
 1. การตรวจร่างกาย:
 • แพทย์จะทำการตรวจร่างกายเพื่อตรวจสอบอาการผิดปกติ.
 1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ:
 • นอกจากการตรวจเลือด, มีการทดสอบอื่นๆ เช่น การตรวจปัสสาวะ, การตรวจระบบภูมิคุ้มกัน, หรือ การตรวจระบบประสาท.
 1. ภาพถ่ายและการตรวจระบบร่างกาย:
 • ในบางกรณี, อาจมีการส่งต่อไปยังการตรวจระบบร่างกายเช่น การฉีดสีเพื่อให้ภาพถ่ายชัดเจน.

การอธิบายผลการตรวจโรคและคำแนะนำต่อไป

เมื่อผลการตรวจโรคพร้อมแล้ว, แพทย์จะอธิบายผลและให้คำแนะนำต่อไป. นี่คือบางคำศัพท์ที่คุณอาจพบ:

 1. Normal (ปกติ):
 • สภาพปกติ, ไม่มีความผิดปกติ.
 1. Abnormal (ผิดปกติ):
 • มีความผิดปกติหรืออาการผิดปกติ.
 1. Treatment Plan (แผนการรักษา):
 • ขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการ.
 1. Follow-up (ติดตาม):
 • การนัดหมายต่อไปเพื่อตรวจรักษา.
 1. Further Testing (การทดสอบเพิ่มเติม):
 • การตรวจเพิ่มเติมที่อาจจำเป็น.

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาโรคและความปลอดภัย

การรักษาโรคและความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการแพทย์. นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชน์:

 1. Medication Safety (ความปลอดภัยของยา):
 • รับรู้เกี่ยวกับวิธีในการใช้ยาอย่างปลอดภัย, การเก็บรักษายา, และผลข้างเคียงที่เป็นไปได้.
 1. Healthy Lifestyle (วิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ):
 • คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาตัวเองด้วยการดูแลสุขภาพที่ดี.
 1. Preventive Measures (มาตรการป้องกัน):
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคในระดับบุคคล.
 1. Emergency Response (การตอบสนองฉุกเฉิน):
 • รู้จักกับขั้นตอนการตอบสนองฉุกเฉินในกรณีที่จำเป็น.

ฉันไปตรวจสุขภาพ ภาษาอังกฤษ, ตรวจร่างกาย ภาษาอังกฤษ, ผลตรวจสุขภาพ ภาษาอังกฤษ, ผลตรวจเลือด ภาษาอังกฤษ, ตรวจสุขภาพ ภาษาอังกฤษ pantip, โปรแกรมตรวจสุขภาพ ภาษาอังกฤษ, ตรวจสุขภาพประจำปี ภาษาอังกฤษ, ฟังผลตรวจสุขภาพ ภาษาอังกฤษ.

เป็นเหตุผลที่ทุกๆ ปี, การไปตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำ. การทราบสถานะของร่างกายและการเจริญเติบโตของโรคต่างๆ ทำให้เราสามารถดูแลและป้องก

คำศัพท์การตรวจสุขภาพในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs

Keywords searched by users: ตรวจโรค ภาษาอังกฤษ ฉันไปตรวจสุขภาพ ภาษาอังกฤษ, ตรวจร่างกาย ภาษาอังกฤษ, ผลตรวจสุขภาพ ภาษาอังกฤษ, ผลตรวจเลือด ภาษาอังกฤษ, ตรวจสุขภาพ ภาษาอังกฤษ pantip, โปรแกรมตรวจสุขภาพ ภาษาอังกฤษ, ตรวจสุขภาพประจำปี ภาษาอังกฤษ, ฟังผลตรวจสุขภาพ ภาษาอังกฤษ

Categories: อัปเดต 36 ตรวจโรค ภาษาอังกฤษ

(v) diagnose, See also: examine, have a medical examination, Example: บริษัทสั่งให้พนักงานใหม่ไปตรวจโรคทุกคนก่อนเข้าทำงาน ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles. **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**IMP ย่อมาจาก Impression การวินิจฉัยแรกรับ Dx ย่อมาจาก Diagnosis การวินิจฉัยโรค Ddx ย่อมาจาก Differential Diagnosis การวินิจฉัยแยกโรค Rx,Px ย่อมาจาก Medical Prescribtion เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้EAR—กฎระเบียบการส่งออก Export Administration Regulations กฎระเบียบที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 730–774 ของหัวข้อที่ 15 ของประมวลกฎหมายและระเบียบของสหรัฐฯ Code of Federal Regulations (CFR) และออกโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกและข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ EAR ได้รับการแก้ไขโดยกฎที่เผยแพร่ไว้ใน …

Imp ย่อมาจากอะไร

The term “IMP” is an abbreviation derived from various medical diagnostic and prescription processes. In medical contexts, “IMP” stands for “Impression,” representing the initial diagnostic impression. “Dx” is an abbreviation for “Diagnosis,” indicating the formal identification of a disease. “Ddx” stands for “Differential Diagnosis,” a method used to distinguish between potential diseases with similar symptoms. Additionally, “Rx” and “Px” represent “Medical Prescription,” which is a document written by a physician for the pharmacist to dispense medications for patient care. This comprehensive set of abbreviations helps streamline communication among healthcare professionals and facilitates accurate diagnosis and treatment. The information provided was documented on June 27, 2019, emphasizing the significance of these abbreviations in the medical field.

Ear ย่อมาจากอะไร

[EAR—ย่อมาจากกฎระเบียบการส่งออก (Export Administration Regulations) คือกฎระเบียบที่ถูกกำหนดไว้ในส่วนที่ 730–774 ของหัวข้อที่ 15 ในประมวลกฎหมายและระเบียบของสหรัฐฯ Code of Federal Regulations (CFR) โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพื่อให้การดำเนินการตรงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง. EAR ได้รับการแก้ไขโดยกฎที่เผยแพร่ไว้ใน… นอกจากนี้, EAR ยังมีประวัติและความสำคัญในการควบคุมการส่งออกของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และมีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ. การเข้าใจกฎระเบียบนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่มีการติดต่อกับการค้าขายระหว่างประเทศและการส่งออกสินค้า].

R/O คืออะไรทางการแพทย์

[R/O คืออะไรทางการแพทย์] – Rule out (R/O) ในทางการแพทย์หมายถึง การตรวจวินิจฉัยโรคโดยการตัดสิ่งที่ไม่แน่ใจหรือไม่เป็นที่น่าเชื่อถือออกจากข้อสงสัย นั่นหมายความว่าในกระบวนการตรวจวินิจฉัยแรก แพทย์มีความสงสัยว่าผู้ป่วยอาจเป็นโรคใดโรคหนึ่ง แต่ต้องทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันหรือประกันว่าโรคนั้นจริง ๆ หรือไม่ ในบางกรณีนี้ แพทย์อาจตัดสิ่งที่ไม่แน่ใจออกเพื่อลดความสงสัยและให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องมากขึ้น REB หรือ Rebound นั้นเป็นท่าทางทางการแพทย์ที่วัดผลสะท้อนกลับของร่างกาย ซึ่งทำในวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 และมีไว้เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับโรคที่มีอาการที่แพทย์กำลังสงสัย.

คำศัพท์การตรวจสุขภาพในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs
คำศัพท์การตรวจสุขภาพในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs
คำศัพท์การตรวจสุขภาพในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs - Youtube
คำศัพท์การตรวจสุขภาพในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs – Youtube
บริการตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) - โรงพยาบาลศิครินทร์
บริการตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) – โรงพยาบาลศิครินทร์
ไวรัสโคโรนา : รู้ศัพท์ รู้สถานการณ์โควิด-19 ผ่านคำที่ได้ยินบ่อย ๆ ในภาวะโรคระบาด - Bbc News ไทย
ไวรัสโคโรนา : รู้ศัพท์ รู้สถานการณ์โควิด-19 ผ่านคำที่ได้ยินบ่อย ๆ ในภาวะโรคระบาด – Bbc News ไทย
คำศัพท์การตรวจสุขภาพในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs - Youtube
คำศัพท์การตรวจสุขภาพในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs – Youtube
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคกระเพาะอาหาร (Dyspepsia) – โรงพยาบาลบางโพ
โรคกระเพาะอาหาร (Dyspepsia) – โรงพยาบาลบางโพ
ไข้เลือดออกเชื้อไวรัสแดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever) - Bangkok Hospital Pattaya
ไข้เลือดออกเชื้อไวรัสแดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever) – Bangkok Hospital Pattaya

See more here: amthucgiadinhviet.com

Learn more about the topic ตรวจโรค ภาษาอังกฤษ.

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *