Skip to content
Home » Top 90 ส เป ค แปล ว่า Update

Top 90 ส เป ค แปล ว่า Update

เรโทรสเปกต์ - วิกิพีเดีย

Respect ไม่ได้ออกเสียงว่า เรสเปค !!!

Keywords searched by users: Top 90 ส เป ค แปล ว่า Update สเปค อังกฤษ, สเปคผู้หญิง, สเปค หรือ สเปก, สเปคผู้ชาย, สเปคของ, ตรงสเปค, type แปลว่า สเปค, สเปคของฉัน ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ ส เป ค แปลว่า

เรโทรสเปกต์ - วิกิพีเดีย
เรโทรสเปกต์ – วิกิพีเดีย

คำศัพท์ ส เป ค แปลว่าอะไรในภาษาไทย?

ในภาษาไทย คำศัพท์ ส เป ค ไม่ได้มีความหมายที่เป็นภาษาไทยแบบเดียวกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ ส เป ค (Syntax Error) ซึ่งใช้ในการแสดงถึงข้อผิดพลาดในรหัสโปรแกรมหรือประโยคที่ไม่ถูกต้องตามไวยกรณ์ของภาษา.

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังพูดถึงคำอื่นที่มีวิธีการเขียนและออกเสียงเหมือนกับ ส เป ค ในภาษาไทย อาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น สเปต ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่า สถานีปรับปรุงต่อเนื่อง และ สเปกตรัม ซึ่งหมายถึง สเปกตรัมของการแสดง.

ในกรณีที่คุณต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับคำศัพท์ ส เป ค ที่ไม่ใช่ Syntax Error ในภาษาไทย กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนี้ เช่น ข้อความหรือบรรยายที่เกี่ยวข้อง และฉันยินดีที่จะช่วยคุณหาคำแปลหรือความหมายที่ถูกต้องในทางที่เป็นไปได้ และให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับคำที่คุณต้องการทราบ

ความหมายของ ส เป ค

Respect ไม่ได้ออกเสียงว่า เรสเปค !!! - Youtube
Respect ไม่ได้ออกเสียงว่า เรสเปค !!! – Youtube

ความหมายของสเปคในภาษาไทย

สเปค (Specification) หมายถึง รายละเอียดและข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยสเปคมีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณลักษณะและความสามารถของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ สเปคยังช่วยให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้

รายการสเปคที่จะถูกกำหนดขึ้นมาสามารถประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น คุณลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ระบบการทำงาน การใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้ ข้อกำหนดเชิงเทคนิค ขนาด น้ำหนัก ส่วนประกอบ วัสดุที่ใช้ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อจำกัดอื่นๆ ซึ่งการกำหนดสเปคนี้จะต้องเป็นไปตามกระบวนการที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างถูกต้อง

สเปคสามารถใช้ในหลายวงการและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และอื่นๆ ซึ่งการกำหนดสเปคเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการสามารถเข้าใจและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีคุณภาพและความสามารถึกสูงส่งต่อไป

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ส เป ค

เทสดีคืออะไร ใช้อย่างไร และประเด็นดราม่าคำว่าเทสดี | Trueid Creator
เทสดีคืออะไร ใช้อย่างไร และประเด็นดราม่าคำว่าเทสดี | Trueid Creator

คำว่า ส เป ค เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาไทย โดยมักใช้ในบทสนทนาประจำวันอย่างแพร่หลาย ต่อไปนี้คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ส เป ค และความหมายของแต่ละประโยค:

 1. ส เป ค ที่ผ่านมาของเธอมีความสำคัญอย่างมากสำหรับฉัน – ในประโยคนี้ ส เป ค หมายถึงช่วงเวลาหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาของบุคคลที่สำคัญต่อคนพูด

 2. เขาเป็นคนที่มี ส เป ค ที่น่าตื่นเต้นมาก – ในที่นี้ ส เป ค หมายถึงบุคคลที่มีประสบการณ์หรือเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจ

 3. เราต้องมี ส เป ค ในการดำเนินชีวิต – ในประโยคนี้ ส เป ค หมายถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตที่สำคัญและส่งผลให้เราเติบโตหรือเปลี่ยนแปลง

 4. ส เป ค ของการทำงานกับทีมนี้เป็นอย่างดี – ในที่นี้ ส เป ค หมายถึงความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานกับทีมหรือกลุ่มคน

 5. เขาได้รับการฝึกสอนเพื่อเพิ่ม ส เป ค ในการแข่งขัน – ในประโยคนี้ ส เป ค หมายถึงความคล่องแคล่วและความเชี่ยวชาญในการแข่งขัน

 6. อาหารที่เธอทำได้เป็น ส เป ค ที่คนทุกคนต้องลอง – ในที่นี้ ส เป ค หมายถึงคุณภาพและรสชาติของอาหารที่สร้างขึ้นโดยบุคคลที่กล่าวถึง

 7. เพลงใหม่ของศิลปินชื่อดังนี้เป็น ส เป ค ที่คนรุ่นใหม่ต้องรู้จัก – ในประโยคนี้ ส เป ค หมายถึงสิ่งใหม่หรือสร้างสรรค์ที่คนรุ่นใหม่ควรทราบหรือสนใจ

ประโยคอนไทยมีคำว่า ส เป ค ที่เกิดจากการผสมรวมของคำสามคำ คือ สำหรับ, เพิ่ม, และ คุณค่า โดยมักใช้ในบทสนทนาประจำวันอย่างแพร่หลาย ต่อไปนี้คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ส เป ค และความหมายของแต่ละประโยค:

 1. ส เป ค ของคำตอบที่เธอให้มาช่วยแก้ปัญหาของฉันมีประโยชน์มาก – ในประโยคนี้ ส เป ค หมายถึงความสำคัญและคุณค่าของคำตอบที่เธอให้มาในการแก้ไขปัญหาของบุคคลที่กล่าวถึง

 2. เรื่องที่เพื่อนคุยกับฉันเป็น ส เป ค ที่น่าสนใจมาก – ในที่นี้ ส เป ค หมายถึงความสนใจและคุณค่าของเรื่องที่เพื่อนคุยกับฉัน

 3. การเรียนรู้เป็น ส เป ค ที่สำคัญในการพัฒนาตนเอง – ในประโยคนี้ ส เป ค หมายถึงความสำคัญและคุณค่าของการเรียนรู้ในกระบวนการพัฒนาตนเอง

 4. เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เป็น ส เป ค ที่สองคนควรอ่าน – ในที่นี้ ส เป ค หมายถึงความสำคัญและคุณค่าของเรื่องราวที่มีในหนังสือเล่มนี้ที่สองคนควรอ่าน

 5. การทำงานเป็นทีมเป็น ส เป ค ที่สำคัญในองค์กร – ในประโยคนี้ ส เป ค หมายถึงความสำคัญและคุณค่าของการทำงานเป็นทีมในองค์กร

 6. การเดินทางเป็น ส เป ค ที่น่าตื่นเต้นและมีประสิทธิภาพ – ในที่นี้ ส เป ค หมายถึงความสำคัญและคุณค่าของการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและมีประสิทธิภาพ

 7. การตัดสินใจเป็น ส เป ค ที่สำคัญในการเลือกทางที่ถูกต้อง – ในประโยคนี้ ส เ

คำศัพท์ที่แปลว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary

มาช่วยกัน แปล เสปคคอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทยกันน่ะครับ - Pantip
มาช่วยกัน แปล เสปคคอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทยกันน่ะครับ – Pantip

พจนานุกรม Longdo Dictionary คือ พจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทยและภาษาไทย-อังกฤษ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ในทั้งสองภาษาเหล่านี้

Longdo Dictionary เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ Longdo เว็บไซต์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ThaiSoftware Enterprise Co., Ltd. ที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่มีชื่อเสียง ซึ่งให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านภาษาแก่ผู้ใช้ทั่วไป รวมถึงนักศึกษา นักบรรณาธิการ และผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างๆ

พจนานุกรม Longdo Dictionary นับว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรออนไลน์ที่มีความครอบคลุมมากที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาคำศัพท์ คำแปล คำนิยาม คำสำนวน คำวลี และคำเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องในทั้ง 2 ภาษาดังกล่าว

ความสำคัญของ Longdo Dictionary อยู่ที่ความเป็นมาตรฐานในการแปลภาษา และมีความครอบคลุมในหลากหลายองค์ประกอบของคำศัพท์ ซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น พจนานุกรมออนไลน์ของคณะกรรมการภาษาไทย และพจนานุกรมออนไลน์ของคณะกรรมการภาษาอังกฤษ

นอกจากการแปลคำศัพท์แล้ว Longdo Dictionary ยังมีคุณสมบัติเสริมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การแสดงคำออกเสียง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถฟังเสียงการออกเสียงของคำศัพท์ได้ การแสดงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์นั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้คำศัพท์ในอกจากการแปลคำศัพท์แล้ว Longdo Dictionary ยังมีคุณสมบัติเสริมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การแสดงคำออกเสียง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถฟังเสียงการออกเสียงของคำศัพท์ได้ การแสดงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์นั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้คำศัพท์ในบริบทที่ถูกต้อง และการแสดงคำที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจคำศัพท์นั้นๆ ในมาตรฐานทางวรรณกรรม

การใช้งาน Longdo Dictionary ก็เป็นไปอย่างง่ายดาย ผู้ใช้เพียงแค่ป้อนคำศัพท์ที่ต้องการค้นหาในกล่องค้นหา แล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นๆ โดยแสดงคำแปล คำนิยาม คำสำนวน คำวลี และตัวอย่างประโยคที่ใช้คำดังกล่าว ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดตัวกรองเพื่อจำกัดขอบเขตการค้นหาได้ เช่น การค้นหาแบบจำกัดเฉพาะในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น หรือการค้นหาแบบเชิงละเอียดเพิ่มเติม เช่น ค้นหาแค่คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำที่ต้องการ

ทั้งนี้ Longdo Dictionary ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานร่วมกันพัฒนาและแก้ไขคำศัพท์ที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป เพื่อให้ความถูกต้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานสามารถแจ้งคำศัพท์ที่ต้องการแก้ไขได้ผ่านทางหน้าเพจสำหรับการแก้ไขคำศัพท์บนเว็บไซต์

ในสรุป Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่มีความครอบคลุมและคุณภาพสูงในการแปลคำศัพท์ระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย นอกจากการแปลคำศัพท์แล้วยังมีคุณ

การใช้คำว่า ส เป ค ในประโยค

การใช้คำว่า ส เป ค ในประโยคเป็นเรื่องที่น่าสนใจในภาษาไทย เนื่องจากคำเหล่านี้มีลักษณะการใช้ที่หลากหลายและมีความหมายที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้เราจะมาสำรวจและอธิบายการใช้คำว่า ส และ เป พร้อมกับตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี มาเริ่มกันเลย!

 1. การใช้คำว่า ส
  คำว่า ส เป็นคำที่ใช้ทั้งในภาษาไทยและภาษาอีสาน มีหลายความหมายและสามารถนำมาใช้ในหลายแนวทางได้ ดังนี้
 • เป็นคำบ่งบอกถึงการมีอาการหรือคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ
  ตัวอย่าง: สวย (beautiful), สูง (tall), สว่าง (bright)

 • เป็นคำเชื่อมต่อระหว่างคำเพื่อเป็นประโยค
  ตัวอย่าง: ฉันเห็นเขาวิ่งผ่านมา (I saw him running by)

 • เป็นคำเชื่อมต่อคำต่าง ๆ ในประโยค
  ตัวอย่าง: ฉันชอบสีเขียวและสีน้ำเงิน (I like green and blue)

 • เป็นคำเชื่อมต่อหรือเต็มที่ของคำนาม
  ตัวอย่าง: สมุด (book), ส้ม (orange), สนาม (field)

 1. การใช้คำว่า เป
  คำว่า เป เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อเชื่อมต่อระหว่างคำต่าง ๆ เพื่อให้ประโยคเป็นความสมบูรณ์ โดยมักจะใช้เป็นคำเชื่อมต่อกับคำนาม ดังนี้
 • เป็นคำบ่งบอกถึงการเป็นหนึ่งในกลุ่มหรือประเภทใด ๆ
  ตัวอย่าง: เป็นกลุ่มเพื่อนที่น่ารัก (They are a lovely group of friends)

 • เป็นคำบ่งบอกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหรือกิจกรรมใด ๆ
  ตัวอย่าง: เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ (Its part of the project)

 • เป็นคำบ่งบอกถึงการมีคุณลักษณะหรือลักษณะที่เฉพาะเจาะจง
  ตัวอย่าง: เป็นคนที่มีความอดทน (He is a patient person)

 • เป็นคำบ่งบอกถึงการเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสถานะใด ๆ
  ตัวอย่าง: เป็นผู้นำโครงการ (He is the project leader)

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ส และ เป:

 1. ความสวยของเธอทำให้เธอเป็นที่นิยมมาก (Her beauty makes her popular).
 2. เธอเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของเธอมา (She tells a story about her journey).
 3. เขาเป็นนักกีฬาที่สูง (He is a tall athlete).
 4. ฉันอยากไปเที่ยวที่ภูเขาสูง (I want to go sightseeing at the high mountain).
 5. เราสามารถเดินทางไปที่สนามบินโดยใช้รถไฟ (We can travel to the airport by train).

การใช้คำว่า ส เป ค ในประโยคเป็นเรื่องที่ท้าทายในภาษาไทย เนื่องจากคำเหล่านี้มีลักษณะการใช้ที่หลากหลาย และความหมายที่ซับซ้อน อาจจำเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติการใช้งานในบริบทต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการสื่อสารในภาษาไทย

คำว่า ส เป ค กับสิ่งของและคน

คำว่า ส เป ค และ สิ่งของและคน เป็นคำที่มีความสำคัญในภาษาไทยและมีความหมายที่หลากหลาย โดยมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดและวัฒนธรรมของประชากรไทย ในบทความนี้เราจะมาสำรวจความหมายของคำว่า ส เป ค และความสัมพันธ์กับสิ่งของและคนในวัฒนธรรมไทย โดยให้ความสำคัญกับบทบาททางสังคมและความเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งของและคนในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย.

คำว่า ส เป ค เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายหรือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ทางสังคม และมักเกี่ยวข้องกับการแสดงความเคารพหรือเสนอขอบคุณ คำว่า ส หมายถึง เจ้าของ หรือ คนที่เกี่ยวข้องกับ ในขณะที่ เป หมายถึง สิ่งของ ดังนั้น ส เป ค หมายความว่า เจ้าของสิ่งของ หรือ คนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ.

ในวัฒนธรรมไทย คำว่า ส เป ค เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อมั่นทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีต้นกำเนิดจากศาสนาพุทธ ในศาสนาพุทธ เราเรียกพระพุทธเจ้าว่า เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความสงบเสงี่ยม ดังนั้น เมื่อคนไทยเรียกใช้คำว่า ส เป ค เพื่ออธิบายความสัมพันธ์กับสิ่งของ หรือคนที่เป็นสิ่งของ มักแสดงถึงความเคารพและความเคารปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกัน และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อมโยงกันที่เข้มแข็งในวัฒนธรรมไทย.

ในประเทศไทย, คำว่า ส เป ค ยังมีความหมายทางสังคมอีกด้วย มันเชื่อมโยงกับความเชื่อที่ว่า คนไทยมักมีการเชื่อมโยงอันแน่นหนากับสิ่งของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งของที่มีความสำคัญในวิถีชีวิตของคนไทย สิ่งของเหล่านี้อาจเป็นทั้งวัตถุวัสดุและวัตถุจิตใจ เช่น บ้านที่อยู่อาศัย ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทรัพย์สินส่วนตัว เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องแต่งกาย อาวุธ อัญมณี หรือวัตถุทางศาสนา เช่น พระเครื่อง พระบูชา เป็นต้น

นอกจากนี้ ส เป ค ยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคน ในวัฒนธรรมไทย คนไทยมีความเคารพและความเคารปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นอย่างเป็นธรรมชาติ การเรียกใช้คำว่า ส เป ค เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนมักเกิดขึ้นในครอบครัว ภายในครอบครัว คำนี้อาจใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก ระหว่างคนในครอบครัวที่มีอาณาเขตสัมพันธ์กัน หรือระหว่างคนที่มีความสัมพันธ์เป็นอย่างดี เช่น คู่รัก คู่สมรส หรือเพื่อนสนิท การใช้คำนี้ยังแสดงถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างคนในวิถีชีวิตไทย

ในสรุป คำว่า ส เป ค เป็นคำที่มีความหมายที่หลากหลายในภาษาไทย มันเชื่อมโยงกับความเชื่อมั่นทางศาสนาและวัฒนธรรมของคนไทย และแสดงถึงความเคารพและความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนและสิ่งของในว

Categories: สำรวจ 62 ส เป ค แปล ว่า

Respect ไม่ได้ออกเสียงว่า เรสเปค !!!
Respect ไม่ได้ออกเสียงว่า เรสเปค !!!

(n) specification, Example: กระทรวงแต่ละแห่งจะต้องกำหนดสเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อ, Thai Definition: คุณสมบัติหรือลักษณะที่ต้องการของสิ่งนั้น, Notes: (อังกฤษ)specifications ไม่ได้ใช้กับคน !! แต่ใช้กับสิ่งของ เช่นรถยนต์ ถ้าพูดถึงคนก็จะใช้คำว่า type เช่น He’s/She’s my type.สเปค/ สเป๊ค/ สเปก/ สเป็ค จากตัวอย่างที่7 จะเห็นว่าพบคาทับศัพท์ที่มาจากค าว่า “spec” 7. หมายถึง คุณสมบัติ ซึ่งค าทับศัพท์ที่พบ จะเห็นว่ามีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกัน คือ สเปค, สเป๊ค, สเปก และสเป็ค รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องคือ สเปก

ศัพท์บัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ทับศัพท์
digital -เชิงเลข, -ดิจิทัล ดิจิทัล
เชิงเลข, -ดิจิทัล
update ปรับ, ปรับให้เป็นปัจจุบัน อัปเดต
spec ตัดมาจาก specification ไม่มีศัพท์บัญญัติ “spec” เขียนทับศัพท์ว่า “สเปก
29 thg 6, 2020

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

ไทป์กับสเปคต่างกันยังไง

แก้ไขย่อย:
ข้อความเดิม: [specifications ไม่ได้ใช้กับคน !! แต่ใช้กับสิ่งของ เช่นรถยนต์ถ้าพูดถึงคนก็จะใช้คำว่า typeเช่น Hes/Shes my type.29 thg 9, 2020]

ข้อความแก้ไขและเพิ่มข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น:
คำว่า specifications ไม่ได้ใช้ในบรรยายคุณสมบัติของคน แต่ใช้ในบรรยายคุณสมบัติของวัตถุหรือสิ่งของ ตัวอย่างเช่นเมื่อพูดถึงรถยนต์ เราสามารถใช้คำว่า type เพื่อบอกถึงคนที่เราชอบ เช่น เขาเป็นคนที่ฉันชอบ หรือ เธอเป็นคนที่ฉันชอบ การใช้คำว่า type เพื่อพรรณนาคนที่เราชอบมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันในบริบทที่อ้างถึง เช่น วันที่ 29 กันยายน 2020.

สเปคเขียนยังไงให้ถูก

เมื่อดูจากตัวอย่างที่ 7 เราจะพบคำศัพท์ สเปค ซึ่งเป็นคำย่อมาจากคำว่า spec ที่หมายถึงคุณสมบัติ อย่างไรก็ตาม เราสามารถเห็นได้ว่ามีการเขียนคำศัพท์ที่แตกต่างกัน เช่น สเป๊ค สเปก และ สเป็ค หากต้องการเขียนให้ถูกต้อง รูปแบบที่ถูกต้องคือ สเปก ที่มีวันที่ 19 มกราคม 2019

ทำไมคนไทยใช้คำว่า สเปค / ไม่ใช้ Type - Pantip
ทำไมคนไทยใช้คำว่า สเปค / ไม่ใช้ Type – Pantip
Specification แปลว่า? | Wordy Guru
Specification แปลว่า? | Wordy Guru
从漫画学中文🌝 On X:
从漫画学中文🌝 On X: ““菜” Cài นอกจากจะแปลว่าอาหารหรือผักแล้วก็ยังแปลว่า ‘สเปค’ ของคนเราได้ด้วยนะคะ 你不是我的菜。คุณไม่ใช่สเปคของฉัน 漫画:给我哭(第14话) Source:快看漫画App #ภาษาจีน #การ์ตูนจีน #จีน #เรียนภาษาจีน #Dek62 #Dek63 #汉语 #中文 Https://T …
ถามคุณผู้ชาย . . . สเปคสาวในฝันที่คิดว่าอยู่ด้วยได้ตลอดชีวิต - Pantip
ถามคุณผู้ชาย . . . สเปคสาวในฝันที่คิดว่าอยู่ด้วยได้ตลอดชีวิต – Pantip
รีวิว แปลว่าอะไร | อังกฤษทับศัพท์ฉบับมนุษย์เงินเดือนมือใหม่ #6 - Youtube
รีวิว แปลว่าอะไร | อังกฤษทับศัพท์ฉบับมนุษย์เงินเดือนมือใหม่ #6 – Youtube
มาช่วยกัน แปล เสปคคอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทยกันน่ะครับ - Pantip
มาช่วยกัน แปล เสปคคอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทยกันน่ะครับ – Pantip
เทสดีคืออะไร ใช้อย่างไร และประเด็นดราม่าคำว่าเทสดี | Trueid Creator
เทสดีคืออะไร ใช้อย่างไร และประเด็นดราม่าคำว่าเทสดี | Trueid Creator
Respect ไม่ได้ออกเสียงว่า เรสเปค !!! - Youtube
Respect ไม่ได้ออกเสียงว่า เรสเปค !!! – Youtube
เรโทรสเปกต์ - วิกิพีเดีย
เรโทรสเปกต์ – วิกิพีเดีย

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

คำศัพท์ ส เป ค แปลว่า
ความหมายของ ส เป ค
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ส เป ค
คำศัพท์ที่แปลว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary
การใช้คำว่า ส เป ค ในประโยค
คำว่า ส เป ค กับสิ่งของและคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *