Skip to content
Home » ปล้ำภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาที่ทำให้คุณเชี่ยวชาญ

ปล้ำภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาที่ทำให้คุณเชี่ยวชาญ

One Championship : เสกสรร อ.ขวัญเมือง มองการณ์ไกล วางแผนเรียนภาษาอังกฤษ ต่อยอดสัมมนามวยไทย

#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: ปล้ำภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาที่ทำให้คุณเชี่ยวชาญ

ความหมายของ ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ

One Championship : เสกสรร อ.ขวัญเมือง มองการณ์ไกล วางแผนเรียนภาษาอังกฤษ ต่อยอดสัมมนามวยไทย
One Championship : เสกสรร อ.ขวัญเมือง มองการณ์ไกล วางแผนเรียนภาษาอังกฤษ ต่อยอดสัมมนามวยไทย

คำว่า ปล้ำ ในภาษาไทยมีความหมายเกี่ยวกับกิจกรรมการต่อสู้หรือการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการจับตัวกันระหว่างผู้ฝึกหัดหรือนักมวยปล้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมและเป็นที่รู้จักในหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตามในภาษาอังกฤษไม่มีคำศัพท์ที่แปลได้ตรงตามความหมายของคำว่า ปล้ำ แต่มีคำอื่นๆ ที่ใช้ในบรรยายกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น wrestling หรือ grappling

เวสต์ลิง (wrestling) เป็นกิจกรรมการต่อสู้ที่มีการใช้กลยุทธ์การควบคุมและการขับไล่ผู้ต่อสู้ โดยใช้การจับตัวกันและการสัมผัสร่างกาย กิจกรรมเวสต์ลิงสามารถดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การต่อสู้ในลูกแบบเสมือนจริงที่มีกฎระเบียบ, การแสดงผลงานศิลปะการต่อสู้, และการแข่งขันทางกีฬาในรูปแบบสังเวียนของการแข่งขันเวสต์ลิง

อีกคำที่ใช้ในบรรยายกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับ ปล้ำ คือ กรัพป์ลิง (grappling) ซึ่งเป็นกิจกรรมการต่อสู้แบบใกล้ชิดที่เน้นการจับตัวกันและการควบคุมตำแหน่งของตัวต่อสู้ กรัพป์ลิงอาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการแข่งขันอย่างเป็นทางการ หรือเป็นกิจกรรมฝึกฝนเพื่อการป้องกันตนเอง

การปล้ำเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยการปล้ำช่วยให้ผู้เล่นเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สร้างความคล่องตัวและความยืดหยุ่น และช่วยพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การปล้ำยังสามารถให้ประสบการณ์ทางสังคมและการเพิ่มพูนความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นและระเบียบวินัยในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

ในปัจจุบัน การปล้ำยังเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในวงกลมกีฬา โดยมีการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของวีเอสเทิร์น อามาเจอร์ ปล้ำและการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก นอกจากนี้ยังมีการจัดงานแสดงผลงานศิลปะการต่อสู้ในลักษณะของการปล้ำเพื่อบันเทิงในวงการบันเทิงและมวยปล้ำ

สรุปได้ว่า ปล้ำ เป็นกิจกรรมการต่อสู้ที่มีความหมายในภาษาไทย ซึ่งในภาษาอังกฤษไม่มีคำแปลที่ถูกต้องตรงกัน แต่มีคำอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรยายกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน เช่น wrestling หรือ grappling กิจกรรมนี้เป็นที่นิยมและมีความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก และมีประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้เล่น โดยช่วยพัฒนาทักษะทางร่างกาย ความแข็งแรง ความคล่องตัว และทักษะทางสังคม

คำแปลของ ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ

เชมัส - วิกิพีเดีย
เชมัส – วิกิพีเดีย

คำว่า ปล้ำ เป็นคำในภาษาไทยที่ใช้ในการบรรยายกิจกรรมหรือกีฬาที่ผู้คนมาเล่นหรือฝึกฝนในลักษณะการต่อสู้หรือการแข่งขันกันเป็นทีมหรือเดี่ยวโดยใช้กลยุทธ์และทักษะทางกายภาพต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งอาจเกี่ยวข้องกับการสัมผัสกันหรือการทำให้คู่แข่งล้มลง การปล้ำเป็นกิจกรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก แต่คำว่า ปล้ำ ไม่มีคำแปลที่แน่นอนในภาษาอังกฤษเนื่องจากภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันแต่อาจมีลักษณะและกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์หลายคำที่ใช้ในการอธิบายกิจกรรมหรือกีฬาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการปล้ำ หากต้องการแปลความหมายของคำว่า ปล้ำ ให้ใช้คำศัพท์ wrestling ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายกิจกรรมที่ผู้คนมาเล่นหรือฝึกฝนในลักษณะการต่อสู้ทางกายภาพโดยใช้กฎเกณฑ์และเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจมีการสัมผัสกันหรือการทำให้คู่แข่งล้มลงเช่นกัน

คำว่า wrestling ใช้ในทางกีฬาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬาแบบอิสระและกีฬาโอลิมปิก ในกีฬาปล้ำมีลักษณะการแข่งขันที่ผู้เล่นจะต้องพยายามทำให้คู่แข่งล้มลงบนพื้นหรือได้คะแนนจากการคว้าแบบที่กำหนดไว้ และมีกฎเกณฑ์และเทคนิคต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามในการแข่งขัน เช่น การใช้เทคนิคการพับสมองและกลยุทธ์เพื่อทำให้คู่แข่งตกลงมาดิน การใช้ความแข็งแกร่งและความสามารถทางกายภาพในการคว้าแบบต่าง ๆ และการใช้เทคนิคพิเศษเพื่อเอื้อมส่วนในการชนะการแข่งขัน

นอกจากนี้ยังมีกีฬาอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกับการปล้ำที่น่าสนใจในภาษาอังกฤษ เช่น grappling ซึ่งเป็นกีฬาที่เน้นการต่อสู้แบบครั้งหนึ่งๆ โดยมีการใช้เทคนิคการคว้าแบบต่าง ๆ และการใช้ความแข็งแกร่งในการคว้าคู่แข่ง อีกกีฬาหนึ่งคือ mixed martial arts (MMA) ซึ่งเป็นกีฬาที่ผสมผสานเทคนิคและกลยุทธ์จากหลายประเภทของการต่อสู้ เช่น ปล้ำ มวย คาราเต้ และอื่น ๆ

นอกจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการปล้ำ ยังมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายการปล้ำในทางตรงข้ามหรือในบริบทที่แตกต่าง ซึ่งอาจใช้ในกรณีที่มีการปล้ำที่ไม่เกี่ยวข้องกับกีฬาหรือกิจกรรมทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น struggle หรือ grapple ซึ่งใช้ในบริบทที่กล่าวถึงการต่อสู้หรือการแข่งขันที่รุนแรงหรือยากลำบาก

ในสรุป คำว่า ปล้ำ ควรแปลเป็น wrestling เพื่อให้สื่อถึงความหมายและลักษณะของกิจกรรมหรือกีฬาที่มีการต่อสู้และการแข่งขันทางกายภาพในลักษณะการปล้ำ อย่างไรก็ตาม อาจมีคำศัพท์อื่น ๆ ที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไปซึ่งอาจจะต้องพิจารณาตามบริบทและความหมายที่แท้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปล้ำ

คำว่า ปล้ำ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการหมั่นประท้วงหรือการต่อสู้ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ในบริบททางกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกีฬามวยไทย และมวยปล้ำไทย (Muay Thai และ Muay Boran) ที่เป็นกีฬาที่มีความเป็นท้องถิ่นและเป็นที่รู้จักทั่วโลก

ในการปล้ำในกีฬามวยไทย ประโยคที่ใช้คำว่า ปล้ำ จะหมายถึงการทำลายศักดิ์ศรีหรือการทำลายศักดิ์ศรีของคู่ต่อสู้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการต่อสู้หรือการโจมตีด้วยเทคนิคหรือการต่อสู้ที่มีความยากลำบาก ซึ่งการปล้ำในมวยไทยสามารถเป็นได้ในหลายรูปแบบ เช่น การพยายามล้ำคู่ต่อสู้ให้ล้มลงด้วยการต่อสู้อย่างแข็งขัน การโค่นคู่ต่อสู้ลงด้วยเทคนิคหรือเทคนิคพิเศษ เป็นต้น

ในกรณีของมวยปล้ำไทย (Muay Boran) ที่เป็นรูปแบบของมวยไทยที่เก่าแก่กว่า ประโยคที่ใช้คำว่า ปล้ำ อาจหมายถึงการต่อสู้ที่มีการใช้เทคนิคพิเศษหรือการโจมตีที่ซับซ้อนเพื่อทำลายศักดิ์ศรีของคู่ต่อสู้ อาจเป็นการใช้การปล้ำเพื่อทำลายจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ หรือการใช้การปล้ำเพื่อทำลายสมดุลของคู่ต่อสู้ เป็นต้น

นอกจากนี้ คำว่า ปล้ำ ยังสามารถใช้ในบริบททั่วไปเพื่อแสดงถึงการต่อสู้หรือการต่อต้านทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เท่านั้น อย่างเช่น การปล้ำกับปัญหาหรือการปล้ำกับอุปสรรคต่างๆคำว่า ปล้ำ เป็นคำที่มักใช้ในบริบทของกีฬามวยไทย และมวยปล้ำไทย (Muay Thai และ Muay Boran) ซึ่งเป็นกีฬาที่มีความเป็นท้องถิ่นและเป็นที่รู้จักทั่วโลก ในการปล้ำในกีฬามวยไทย คำว่า ปล้ำ หมายถึงการทำลายศักดิ์ศรีหรือการทำลายศักดิ์ศรีของคู่ต่อสู้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการต่อสู้หรือการโจมตีด้วยเทคนิคหรือการต่อสู้ที่มีความยากลำบาก การปล้ำในมวยไทยสามารถเป็นได้ในหลายรูปแบบ เช่น การพยายามล้ำคู่ต่อสู้ให้ล้มลงด้วยการต่อสู้อย่างแข็งขัน การโค่นคู่ต่อสู้ลงด้วยเทคนิคหรือเทคนิคพิเศษ เป็นต้น

ในกรณีของมวยปล้ำไทย (Muay Boran) ที่เป็นรูปแบบของมวยไทยที่เก่าแก่กว่า คำว่า ปล้ำ อาจหมายถึงการต่อสู้ที่มีการใช้เทคนิคพิเศษหรือการโจมตีที่ซับซ้อนเพื่อทำลายศักดิ์ศรีของคู่ต่อสู้ อาจเป็นการใช้การปล้ำเพื่อทำลายจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ หรือการใช้การปล้ำเพื่อทำลายสมดุลของคู่ต่อสู้ เป็นต้น

นอกจากนี้ คำว่า ปล้ำ ยังสามารถใช้ในบริบททั่วไปเพื่อแสดงถึงการต่อสู้หรือการต่อต้านทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เท่านั้น อย่างเช่น การปล้ำกับปัญหาหรือการปล้ำกับอุปสรรคต่างๆ

ความหมายและคำแปลอื่นๆ ของ ปล้ำ ในพจนานุกรม Longdo

หมายเหตุ: ข้อมูลที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ครอบคลุมและละเอียดอย่างมากเกี่ยวกับคำว่า ปล้ำ ที่พบในพจนานุกรม Longdo ในภาษาไทย

คำว่า ปล้ำ คือคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายกิจกรรมและกีฬาที่นำเสนอการต่อสู้หรือการพลิกล็อคกันระหว่างผู้ร่วมปล้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นทางการและกีฬาเป็นหลักในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ปล้ำมักถูกดำเนินการในลานประลองหรือสนามปล้ำที่มีการอยู่ร่วมกันของผู้ต่อสู้ นักปล้ำจะใช้ท่าทางพิเศษและเทคนิคเพื่อทำลายอาวุธแข็งๆ ที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของคู่ต่อสู้ หรือจัดการให้คู่ต่อสู้ตกอยู่ในท่าทางที่ไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้อย่างปกติได้

ในประเทศไทย ปล้ำมักถูกนำมาใช้ในกิจกรรมพื้นบ้านและเฉลิมฉลองเชิงวัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงอย่างเป็นทางการที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน ปล้ำในประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร โดยมักมีการแสดงอีกหลายประเภท เช่น ปล้ำไทย (Muay Thai wrestling) ซึ่งเน้นการใช้ความเร็วและความหมายของการต่อสู้ และปล้ำเป็นระบบ (Freestyle wrestling) ซึ่งเน้นการใช้เทคนิคและเทคนิคเพื่อทำลายคู่ต่อสู้

นอกจากนี้ ปล้ำ ยังมีความหมายอื่นๆ เช่นในบางกรณีอาจหมายถึงการทำให้คู่ต่อสู้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือเบาะแสขัดขวาง หรือใอาจใช้เป็นคำพ้องที่ใช้ในบริบททางความรัก เช่น ตกปล้ำใจ หมายถึงการรับรู้ถึงความผิดหวังหรือความเสียใจในเรื่องราวทางความรัก

นอกจากนี้ในพจนานุกรม Longdo อาจจะมีคำแปลและความหมายอื่นๆ ของคำว่า ปล้ำ ที่มีความหมายทางเทคนิคหรือความหมายทางสังคมอื่นๆ ซึ่งอาจต้องพิจารณาโดยดูจากบริบทที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นๆ

สรุปคำว่า ปล้ำ ในพจนานุกรม Longdo ในภาษาไทยสามารถมีความหมายเป็นการต่อสู้และกีฬาที่นำเสนอการปล้ำในลานประลอง รวมถึงความหมายทางสังคมและความรักในบางบริบทเฉพาะ นอกจากนี้ยังอาจมีคำแปลและความหมายเพิ่มเติมของคำว่า ปล้ำ ที่ต้องพิจารณาตามบริบทที่ใช้ในพจนานุกรม Longdo ในแต่ละคำนั้นๆ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ
ปล้ำ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความนิยมในประเทศไทย และมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษที่สามารถใช้เพื่ออธิบายและแสดงความหมายของกิจกรรมนี้ได้ นี่คือบางคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ:

 1. Wrestling: คำว่า wrestling หมายถึงกิจกรรมการต่อสู้ที่ผู้เข้าร่วมต้องใช้กำลังร่างกายและเทคนิคต่างๆ เพื่อปล้ำกันในลักษณะการต่อสู้หรือการผูกคู่กันในวงปล้ำ

 2. Wrestler: คำว่า wrestler หมายถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมปล้ำ ซึ่งเป็นนักมวยปล้ำหรือนักกีฬาปล้ำ

 3. Ring: คำว่า ring หมายถึงสนามปล้ำที่มักจะมีรูปร่างวงกลม ใช้ในการจัดการแข่งปล้ำ โดยมักจะมีเสาตรงกลางสำหรับการเชื่อมต่อเชือกปล้ำ

 4. Match: คำว่า match หมายถึงการแข่งขันปล้ำระหว่างสองนักปล้ำ ซึ่งอาจเป็นการแข่งขันเดี่ยวหรือการแข่งขันทีม

 5. Championship: คำว่า championship หมายถึงการแข่งขันปล้ำระดับชิงแชมป์ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีนักปล้ำชั้นนำมาแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้ชนะชิงแชมป์

 6. Move: คำว่า move หมายถึงการกระทำหรือเทคนิคในการปล้ำ เช่น body slam หรือ suplex เป็นต้น

 7. Hold: คำว่า hold หมายถึงการจับหรือครอบครองศักดิ์สิทธิ์ในการปล้ำ เช่น headlock หรือ armbar เป็นต้น

 8. Pinfall: คำว่า pinfall หมายถึงการใช้กำลังร่างกายให้ผู้ต่อสู้ตกหลุมหรือตกคะแนน ใช้ในการชนะการแข่งขัน

 9. Referee: คำว่า referee หมายถึงผู้ตัดสินให้การแข่งขันปล้ำ ผู้ตัดสินนี้มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบกฎระเบียบของการปล้ำ และตัดสินว่าผู้ต่อสู้สามารถชนะการแข่งขันโดยการตกคะแนนหรือไม่

 10. Tag Team: คำว่า tag team หมายถึงการแข่งขันปล้ำที่เป็นรูปแบบทีม โดยทีมปล้ำจะสามารถเปลี่ยนผู้แข่งกับสมาชิกในทีมได้โดยการแท็กต่อมา

 11. Submission: คำว่า submission หมายถึงการทำให้ผู้ต่อสู้ตกอยู่ในสถานะที่ต้องยอมแพ้ โดยมักจะเกิดจากการใช้เทคนิคการประคบเคี้ยวหรือการงอ

 12. Face: คำว่า face หมายถึงนักปล้ำที่เป็นฝ่ายดีในการแข่งขัน ซึ่งได้รับความนับถือและความชื่นชมจากผู้ชม

 13. Heel: คำว่า heel หมายถึงนักปล้ำที่เป็นฝ่ายไม่ดีในการแข่งขัน ซึ่งมักจะใช้กลยุทธ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎระเบียบหรือการใช้ความมั่นใจในการชนะ

 14. Stipulation: คำว่า stipulation หมายถึงกฎเฉพาะหรือเงื่อนไขพิเศษที่ถูกกำหนดในการแข่งขันปล้ำ เช่นการจัดการแข่งขันในลักษณะเป็นแมทช์สตรีทศึกษา

 15. Gimmick: คำว่า gimmick หมายถึงตัวละครหรือบทบาทที่นักปล้ำนำมาเล่นในการแข่งขัน เพื่อสร้างเสน่ห์และความโดดเด่นให้กับตัวละครของนักปล้ำ

เป็นต้น นี่เป็นบางคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้ในการอธิบายและแสดงความหมายของกิจกรรมนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ควรระวังในการใช้คำศัพท์เหล่านี้ เนื่องจากบางคำอาจมีความหมายที่แตกต่างกันในบางที่และบางวงการปล้ำ

คำแนะนำในการใช้คำว่า ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ

หัวข้อ: คำแนะนำในการใช้คำว่า ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ปล้ำ เป็นคำภาษาไทยที่ใช้ในการบรรยายการแข่งขันทางมวยปล้ำ หรือ มวยปล้ำ ซึ่งเป็นกีฬาที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย คำว่า ปล้ำ นี้ถูกนำมาใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นคำแปลของคำว่า muay thai wrestling หรือ มวยปล้ำไทย ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาภายนอกประเทศไทย ดังนั้น การใช้คำว่า ปล้ำ ในภาษาอังกฤษนั้นต้องใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยปล้ำไทยเท่านั้น

นอกจากนี้ คำว่า ปล้ำ ยังมีความหมายที่แตกต่างในบริบทอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษ ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้คำนี้ให้ถูกต้องตรงประเด็น และป้องกันการสับสนหรือเข้าใจผิดจากผู้ฟังหรือผู้อ่าน

นี่คือคำแนะนำในการใช้คำว่า ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ:

 1. ใช้ในบริบทของกีฬามวยปล้ำไทย:

  • Muay Thai wrestling เป็นคำแปลที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในการอธิบายกีฬามวยปล้ำไทยในภาษาอังกฤษ
  • ตัวอย่างประโยค: The national sport of Thailand includes various disciplines such as Muay Thai, Thai boxing, and Muay Thai wrestling.
 2. ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้หรือการแข่งขัน:

  • Wrestling เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายกีฬาหรือการแข่งขันประเภทต่อสู้ในทั่วไป
  • ตัวอย่างประโยค: Professional wrestling is a popular form of entertainment that combines athleticism and theatrical performances.
 3. ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้แบบร่างกาย:

  • Grapple เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการต่อสู้แบบร่างกายหรวมถึงการหมัดหมายและการคว้านัด
  • ตัวอย่างประโยค: The wrestlers grappled fiercely in the ring, trying to gain the upper hand.
 4. ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการเผชิญหน้ากับปัญหา:

  • Struggle เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการทำงานหรือการเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยากลำบาก
  • ตัวอย่างประโยค: The company is struggling to compete in the current market.
 5. ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการรบกวนหรือการต่อสู้อุปสรรค:

  • Tussle เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการรบกวนหรือการต่อสู้อุปสรรคที่ไม่ใหญ่โต
  • ตัวอย่างประโยค: The children tussled over the last piece of cake.

คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้คำว่า ปล้ำ ในภาษาอังกฤษในบริบทที่ถูกต้องและเหมาะสม ระวังในการใช้คำว่า ปล้ำ ในบริบทอื่น ๆ เนื่องจากมีความหมายที่แตกต่างออกไปจากกีฬามวยปล้ำไทย และป้องกันการเข้าใจผิดจากผู้ฟังหรือผู้อ่านที่อาจไม่คุ้นเคยกับคำนี้ในบริบทที่ไม่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยปล้ำไทย

Categories: สำรวจ 91 ป ล้ํา ภาษา อังกฤษ

#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ
#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ

(v) struggle, See also: fight, grapple, wrestle, Syn. ปลุกปล้ำ, Example: หมีเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูมากชอบเล่นชอบซนชอบเล่นปล้ำกันหกล้มหกลุก, Thai Definition: ใช้แขนกอดรัดจับกุมเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งล้ม หรือให้อยู่ในอำนาจที่จะทำได้ตามใจตน

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

ปล้ำ
ปล้ำ” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
มวยปล้ำ - วิกิพีเดีย
มวยปล้ำ – วิกิพีเดีย
ชาวเน็ตสับเนื้อเพลง 'ถ้าไม่รักจะปล้ำ' ติงไม่เหมาะสม ส่งเสริมข่มขืนหรือไม่ | Thaiger ข่าวไทย
ชาวเน็ตสับเนื้อเพลง ‘ถ้าไม่รักจะปล้ำ’ ติงไม่เหมาะสม ส่งเสริมข่มขืนหรือไม่ | Thaiger ข่าวไทย
คำศัพท์ กีฬา ภาษาอังกฤษ| Sport | Happy Time For Kids - Youtube
คำศัพท์ กีฬา ภาษาอังกฤษ| Sport | Happy Time For Kids – Youtube
ชาวเน็ตสับเนื้อเพลง 'ถ้าไม่รักจะปล้ำ' ติงไม่เหมาะสม ส่งเสริมข่มขืนหรือไม่ | Thaiger ข่าวไทย
ชาวเน็ตสับเนื้อเพลง ‘ถ้าไม่รักจะปล้ำ’ ติงไม่เหมาะสม ส่งเสริมข่มขืนหรือไม่ | Thaiger ข่าวไทย
เชมัส - วิกิพีเดีย
เชมัส – วิกิพีเดีย
One Championship : เสกสรร อ.ขวัญเมือง มองการณ์ไกล วางแผนเรียนภาษาอังกฤษ ต่อยอดสัมมนามวยไทย
One Championship : เสกสรร อ.ขวัญเมือง มองการณ์ไกล วางแผนเรียนภาษาอังกฤษ ต่อยอดสัมมนามวยไทย

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

ความหมายของ ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ
คำแปลของ ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปล้ำ
ความหมายและคำแปลอื่นๆ ของ ปล้ำ ในพจนานุกรม Longdo
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้คำว่า ปล้ำ ในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *