Skip to content
Home » โอวาท แปล ว่า: เข้าใจความหมายและวิธีใช้ในทางประจำวัน

โอวาท แปล ว่า: เข้าใจความหมายและวิธีใช้ในทางประจำวัน

โอวาทปาติโมกขคาถา (สวดมนต์แปล-สวนโมกข์)(พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)

การอธิบายคำว่า โอวาท

การใช้คำศัพท์ในภาษาไทยมีความหลากหลายและเป็นที่นิยมในทุกวันนี้ โอวาท แปล ว่า เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและนำมาใช้ในหลายทางทั้งในสื่อสังคมและในการสื่อสารทางวัฒนธรรม เพื่อให้คุณเข้าใจถึงคำว่า โอวาท ได้ลึกซึ้งมากขึ้น เราจะทำการอธิบายเกี่ยวกับความหมายของ โอวาท และสำรวจลึกลงไปในทัศนคติทางวัฒนธรรม การใช้คำนี้ในสื่อสังคม และวิเคราะห์ต่อไปว่ามีคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับ โอวาท อย่างไรบ้าง

การแปลความหมายของ โอวาท ในลิงก์คำศัพท์

เพื่อเข้าใจความหมายของคำว่า โอวาท นั้น คุณสามารถตรวจสอบลิงก์คำศัพท์จากที่มาต้นฉบับได้ ที่นี่ ในนั้นจะแสดงถึงคำศัพท์ โอวาท พร้อมกับคำแปลและคำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะช่วยให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ความหมายและใช้งานที่ถูกต้องของ โอวาท

โอวาทธรรม

คำว่า โอวาท มีความหมายเกี่ยวกับการให้การตอบรับหรือการตอบโต้ต่อประโยคหรือคำพูดของบุคคลอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วมักจะมีสภาพจิตที่ดีและไม่ทำร้ายผู้อื่น เป็นการแสดงถึงความเคารพและการให้ความสนใจต่อคำพูดของผู้อื่น

ตรัส

ตรัส แปล ว่า คือ ส่วนหนึ่งของคำพูดที่ตอบกลับหรือแสดงความเห็นต่อคำพูดหรือสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ ซึ่งสามารถเป็นการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นหรือคำพูดนั้น ๆ

ประสูติ

คำว่า ประสูติ แปล ว่า คือ การเปรียบเทียบความรู้สึกหรือความคิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยมักจะมีลักษณะเปรียบเทียบในแง่ดีหรือแง่ร้าย เพื่อให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์นั้น

สุรุ่ยสุร่าย

สุรุ่ยสุร่าย แปล ว่า คือ การแสดงอารมณ์ของความยินดีหรือสุขใจต่อคำพูดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ดำริ

ดำริ แปล ว่า คือ การแสดงความผิดหวังหรือความรำคาญต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

เสมียน

เสมียน หมายถึง การนำคำพูดหรือพฤติกรรมมาเทียบเท่ากับบุคคลหรือกลุ่มคนอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โอวาท

 1. การประสานงานทีมงาน:

  • ในบริษัทของเรานี้ เราเน้นโอวาททีมงานเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจและทำงานร่วมกันได้ดี
 2. การสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน:

  • บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโอวาทช่วยสร้างความร่วมมือและความสุขในที่ทำงาน
 3. การตอบรับโต้ตอบ:

  • การโอวาทเมื่อได้รับคำถามหรือความเห็นจากลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 4. การสนทนาในครอบครัว:

  • การโอวาทในครอบครัวช่วยให้สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจและเชื่อมต่อกันมากขึ้น
 5. การให้คำปรึกษา:

  • การให้คำปรึกษาต้องมีความโอวาทเพื่อให้คนที่มาหาคำปรึกษารู้สึกถูกใจและได้รับคำแนะนำที่ดี

ความเชื่อมโยงระหว่าง โอวาท และคำอื่น ๆ

คำว่า โอวาท เชื่อมโยงกับคำอื่น ๆ ในลิงก์คำศัพท์ ได้แก่ ตรัส, สุรุ่ยสุร่าย, ดำริ, และเสมียน ทั้งนี้เพราะความหมายและการใช้งานของคำเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกัน โดยการเสริมความหมายของคำว่า โอวาท ในทุกประการ

ความหมายทางวัฒนธรรมของคำว่า โอวาท

ในวัฒนธรรมไทย, โอวาท มีความหมายที่มีความสำคัญอันมากมาย มันไม่เพียงแค่เป็นการตอบรับหรือการแสดงความเคารพต่อคำพูดของผู้อื่น แต่ยังเกี่ยวข้องกับศีลธรรมและการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โอวาทสามารถเป็นที่ยอมรับและนับถือในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในชุมชน

การใช้คำว่า โอวาท ในสื่อสังคม

โอวาทในสื่อมวลชน

ในปัจจุบัน, โอวาทเป็นคำที่ถูกนำเข้ามาใช้ในสื่อมวลชนออนไลน์มากขึ้น โดยมักจะใช้ในบริบทของการตอบกลับหรือการแสดงความเห็นในโลกออนไลน์ เช่น การโอวาทในโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือการแสดงความคิดเห็นในกระทู้เว็บบอร์ด

การใช้ โอวาท ในการสร้างแบรนด์

บริษัทและแบรนด์ในปัจจุบันก็ใช้คำว่า โอวาท เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารกับลูกค้า การโอวาทในการตอบกลับคำถาม, การแสดงความเห็นบวก, และการตอบรับคำวิจารณ์ในสื่อโซเชียลมีเดียเป็นต้น เป็นวิธีที่บริษัทสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

การแก้ความสับสนในการใช้คำว่า โอวาท

เพื่อลดความสับสนในการใช้คำว่า โอวาท ควรให้ความสำคัญในบริบทและวัตถุประสงค์ของการใช้คำนั้น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบความหมายจากที่มาต้นฉบับ โดยใช้ลิงก์คำศัพท์ที่ได้ระบุไว้เพื่อความแม่นยำมากยิ่ง

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. โองการ แปลว่า คืออะไร?

 • คำตอบ: โองการ แปลว่า คือ การ

โอวาทปาติโมกขคาถา (สวดมนต์แปล-สวนโมกข์)(พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)

Keywords searched by users: โอวาท แปล ว่า โองการ แปลว่า, โอวาท ภาษาอังกฤษ, โอวาทธรรม, ตรัส แปลว่า, ประสูติ แปลว่า, สุรุ่ยสุร่าย แปลว่า, ดำริ แปลว่า, เสมียน หมายถึง

Categories: แบ่งปัน 67 โอวาท แปล ว่า

โอวาทใช้กับใครได้บ้าง

[โอวาทใช้กับใครได้บ้าง] – คำว่า “โอวาท” มีความหมายว่า การพูดหรือเขียนด้วยความสำคัญและเคารพอย่างมาก ในบทนี้นั้นได้ถูกนำมาใช้กับบุคคลที่มีตำแหน่งสูงสุดในระบบราชการและบรรพบุรุษในสกุลพระบรมราชพระราโชวาท ซึ่งรวมถึงพระบรมราชินีนาถ, พระบรมราชินี, และพระองค์รัชทายาทต่าง ๆ ของสยาม พระโอวาทยังถูกนำมาใช้กับสมาชิกของพระบรมวงศ์ตั้งแต่เจ้าฟ้าจนถึงหม่อมเจ้าในพระอนุวงศ์ เพื่อแสดงความเคารพและเอียงทูลถามต่อสันติภาพและความสงบสุขของราชอาณาจักร ในทางกลับกัน, คำว่า “โอวาท” ยังสะท้อนถึงการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างพระบรมวงศ์และท้องถิ่นของพวกเขาในระบบการปกครอง.

โอวาท แปล ว่า อะไร ภาษาไทย

The term “โอวาท” in the Thai language translates to “quote” or “quotation” in English. This linguistic expression, “โอวาท,” is specific to the Thai language and is commonly used when referring to a quoted passage or statement. In the context of language, particularly Thai, it serves as a term denoting the act of quoting or providing a citation. Therefore, in the Thai language, when someone uses the term “โอวาท,” they are essentially referring to quoting or citing a particular text or spoken words. This term plays a significant role in communication and academic discourse within the Thai linguistic and cultural context.

อยู่ในโอวาท หมาย ถึง อะไร

In Thai language, the term “อยู่ในโอวาท” refers to the act of listening attentively and following instructions. This concept is closely related to obedience, compliance, and submissiveness. It emphasizes a state of being receptive and adhering to authority, as opposed to disobedience or insubordination. In essence, when someone is described as “อยู่ในโอวาท,” it implies their willingness to comply with rules or commands. The term can be synonymous with submissiveness, compliance, and is antonymous to disobedience and insubordination, as indicated in the Hope Dictionary.

โอวาทปาติโมกขคาถา (สวดมนต์แปล-สวนโมกข์)(พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)
โอวาทปาติโมกขคาถา (สวดมนต์แปล-สวนโมกข์)(พร้อมบทสวดมนต์+คำแปล)
เหตุอย่างไร ผลอย่างนั้น] ❖
เหตุอย่างไร ผลอย่างนั้น] ❖ “โอวาทปาติโมกข์” หัวใจของพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา ❖ คำว่า โอวาทปาติโมกข์นั้น ก็คือ คำสอนที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา ซึ่งเนื้อหาของโอวาทปาติโมกข์นั้น พระองค์ท่านเริ่มต้นว่า ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 - Pantip
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 – Pantip
หนังสือเสียง โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน (Part 2/4) - Youtube
หนังสือเสียง โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน (Part 2/4) – Youtube
โอวาทธรรมอย่างล้ำค่าของวิสุทธิบุคคล (พระป่า) - Flip Ebook Pages 1-50 | Anyflip
โอวาทธรรมอย่างล้ำค่าของวิสุทธิบุคคล (พระป่า) – Flip Ebook Pages 1-50 | Anyflip

See more here: amthucgiadinhviet.com

Learn more about the topic โอวาท แปล ว่า.

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *