Skip to content
Home » Top 87 กว้างขวาง Update

Top 87 กว้างขวาง Update

ก.ข.ค.ก้างขวางคอ | Official Audio

ก.ข.ค.ก้างขวางคอ | Official Audio

Keywords searched by users: Top 87 กว้างขวาง Update กว้างขวาง ภาษาอังกฤษ, กว้างขวาง ภาษาจีน, ไขว้เขว, ขวักไขว่, กว้างขว้าง, ก้างขวาง, ปรับปรุง, เขียวชอุ่ม อ่านว่า

ความหมายของคำว่า กว้างขวาง

คำว่า กว้างขวาง เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความหมายหลักของคำนี้เป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่กว้างขวาง หรือมีขอบเขตที่แผ่ออกไปไกล ไม่จำกัด หรือไม่แคบเข้มงวดเพียงแค่จุดหนึ่ง

ในบริบททางสังคม คำว่า กว้างขวาง อาจมีความหมายเกี่ยวกับความเข้าใจและความรอบรู้ที่กว้างขวาง คนที่มีความกว้างขวางในความคิดและมุ่งมั่นที่จะเข้าใจและรับรู้ความหมายของสิ่งต่างๆ เช่น มุมมองทางวัฒนธรรม ความคิดเห็น และความเป็นอยู่ของผู้อื่น อาจถือว่าเป็นคนที่มีความเป็นกลางและเป็นกันเอง มีความเห็นที่รับฟังและยอมรับความแตกต่างได้

ในบริบททางธุรกิจและการทำงาน คำว่า กว้างขวาง อาจแสดงถึงความสามารถในการทำงานหลายอย่างหรือมีความหลากหลายในทักษะ คนที่มีความกว้างขวางในการทำงานอาจมีความสามารถในหลายสาขาและมีความรู้ที่หลากหลาย เช่น การเข้าใจภาษาต่างๆ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจ เป็นต้น

นอกจากนี้ คำว่า กว้างขวาง ยังมีความหมายทางกายภาพ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีขนาดใหญ่และกว้างให้มองเห็นได้ง่าย หรือมีพื้นที่ที่กว้างขวาง เช่น ที่อยู่อาศัยที่กว้างขวาง พื้นที่สาธารณะที่กว้างขวาง เป็นต้น

ในสระว่ายน้ำ คำว่า กว้างขวาง เป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงขนาดหรือขอบเขตของสระว่ายน้ำที่กว้างขวาง สระว่ายน้ำที่มีขนาดใหญ่และกว้างมากๆ ซึ่งให้พื้นที่ในการว่ายน้ำอย่างเพียงพอ และทำให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้ คำว่า กว้างขวาง ยังสามารถใช้ในบริบททางอารมณ์และความรู้สึก หมายถึงความเป็นกันเอง พร้อมที่จะรับรู้และยอมรับความคิดเห็นแตกต่าง และมีความเป็นกลางในมุมมองกับสิ่งต่างๆ

ในสระว่ายน้ำ คำว่า กว้างขวาง เป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงขนาดหรือขอบเขตของสระว่ายน้ำที่กว้างขวาง ซึ่งสระว่ายน้ำที่กว้างขวางจะมีพื้นที่สำหรับผู้ว่ายน้ำเพียงพอ ทำให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและสบายใจ

นอกจากนี้ คำว่า กว้างขวาง ยังสามารถใช้ในบริบททางอารมณ์และความรู้สึก หมายถึงความเป็นกันเอง พร้อมที่จะรับรู้และยอมรับความคิดเห็นแตกต่าง และมีความเป็นกลางในมุมมองกับสิ่งต่างๆ

ในการใช้คำว่า กว้างขวาง ควรใช้ในบริบทที่เหมาะสม และคำนึงถึงความหมายและบริบทที่คุณต้องการใช้ให้เหมาะสม

พจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย

พจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย

พจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการแปลคำศัพท์หรือประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตาม มีหลายแห่งที่สร้างขึ้นมาในช่วงสมัยที่ผ่านมา โดยภาษาไทยเป็นภาษาหลักที่ใช้ในความหมายที่ต้องการแปล ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและเขียนในประเทศไทย และเป็นภาษาแม่ของประชากรไทย

พจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย ประกอบด้วยคำศัพท์และคำวลีที่มีความหมายในภาษาไทย อาทิเช่น คำนาม (nouns) เช่น นก, สวน, รถไฟ คำกริยา (verbs) เช่น เดิน, วิ่ง, สร้าง คำคุณศัพท์ (adjectives) เช่น สวย, ใหญ่, ดำ และคำสันธาน (adverbs) เช่น ช้า, เร็ว, ดี เป็นต้น

พจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย จะมีการระบุความหมายและตัวอย่างการใช้คำศัพท์หรือประโยคเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้ได้ถูกต้อง นอกจากนี้ พจนานุกรมอาจมีการระบุสะกดวิธีออกเสียงของคำ การแปลคำศัพท์หรือประโยคในพจนานุกรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนภาษาไทยสามารถเรียนรู้คำศัพท์และการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม

เช่นเดียวกับพจนานุกรมในภาษาอื่น ๆ พจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย มีลักษณะเป็นสารบัญที่เรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร โดยใช้คำศัพท์ในภาษาไทยเป็นตัวชี้วัดในการค้นหาคำที่ต้องการแปล หากผู้ใช้ทราบคำศัพท์ที่ต้องการแปล จะสามารถหาคำแปลได้โดยรวดเร็ย่อมายังไงก็ตาม พจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการแปลคำหรือประโยคภาษาไทยเป็นภาษาไทยเอง อาจมีการใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อผู้เรียนต้องการตรวจสอบความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย หรือเมื่อผู้เขียนต้องการค้นหาคำที่ถูกต้องในการแปลหรือใช้ในการเขียนเนื้อหา

การใช้พจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย สามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของคำศัพท์และประโยคในภาษาไทยได้มากขึ้น นอกจากนี้ พจนานุกรมยังช่วยให้ผู้เรียนภาษาไทยสามารถเรียนรู้คำศัพท์และวลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจในการใช้พจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย สามารถเข้าถึงได้จากหลายแห่งทั้งในรูปแบบหนังสือพิมพ์และรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ มีแอปพลิเคชันที่มีพจนานุกรมภาษาไทย-ไทยในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการและค้นหาคำแปลได้ในทันที

ในสมัยที่เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตก้าวลงมา มีการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับการแปลภาษาอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เช่น เทคโนโลยีการแปลเครื่อง (machine translation) ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแปลคำหรือประโยคภาษาไทยเป็นภาษาไทยอัตโน

ตัวอย่างประโยคในพจนานุกรม

หัวข้อ: ตัวอย่างประโยคในพจนานุกรม

พจนานุกรมเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับการเรียนรู้และใช้ภาษาในทุกวันนี้ ด้วยการรวบรวมคำศัพท์และคำแปลในหลากหลายภาษาเอาไว้ในที่เดียว ตัวอย่างประโยคในพจนานุกรมช่วยให้ผู้ใช้สามารถศึกษาและเข้าใจวิธีการใช้คำศัพท์ในบริบทต่างๆ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียงความและการสื่อสารให้เป็นระเบียบตามหลักภาษาได้อีกด้วย

ตัวอย่างประโยคในพจนานุกรมมีลักษณะหลากหลาย แต่ล้วนแล้วและเกือบทุกครั้งจะประกอบด้วยคำศัพท์และคำแปลเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำนั้นๆ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้:

 1. คำศัพท์: แมว (cat)
  ประโยค: แมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนสั้นและมีเล็บคม

 2. คำศัพท์: สวย (beautiful)
  ประโยค: เธอมีรูปหน้าที่สวยมาก

 3. คำศัพท์: สวัสดี (hello)
  ประโยค: เมื่อพบเพื่อนคนใหม่ควรทักทายด้วยคำว่า สวัสดี เพื่อแสดงความเป็นมิตรและเรียบร้อย

 4. คำศัพท์: อาหาร (food)
  ประโยค: อาหารที่เรากินให้พอดีจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีพลังงาน

 5. คำศัพท์: การเรียน (study)
  ประโยค: เพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดี ควรมีการเรียนรู้อย่างมีวิธีและเต็มเปี่ยมด้วยความพยายาม

 6. คำศัพท์: ประชาธิปไตย (democracy)
  ประโยค: ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเลือกตั้ง7. คำศัพท์: การท่องเที่ยว (travel)
  ประโยค: การท่องเที่ยวช่วยเปิดโอกาสให้เราได้พบประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสถานที่ต่างๆ

 7. คำศัพท์: อากาศ (weather)
  ประโยค: วันนี้มีอากาศร้อนและแจ่มใส

 8. คำศัพท์: สุขภาพ (health)
  ประโยค: การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 9. คำศัพท์: โทรทัศน์ (television)
  ประโยค: โทรทัศน์เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลและความบันเทิงในหลากหลายรูปแบบ

 10. คำศัพท์: การประชุม (meeting)
  ประโยค: การประชุมเป็นโอกาสที่คนมาหารือกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตัดสินใจเรื่องสำคัญ

 11. คำศัพท์: ความรัก (love)
  ประโยค: ความรักเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญและอบอุ่นที่มีรักและความเข้าใจกันอย่างแท้จริง

 12. คำศัพท์: การเรียนรู้ (learning)
  ประโยค: การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและสร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาตัวเอง

 13. คำศัพท์: อาชีพ (occupation)
  ประโยค: การเลือกอาชีพที่เหมาะสมช่วยให้เรามีความสุขในการทำงานและอิสระทางการเลือกตัดสินใจ

 14. คำศัพท์: ความสำเร็จ (success)
  ประโยค: ความสำเร็จเกิดขึ้นเมื่อเราวางแผนอย่างดีและทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายของเรา

ข้อบทสรุป:
ตัวอย่างประโยคในพจนานุกรมเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้และการสื่อสารในภาษาไทย โดยช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความหมา

ความแตกต่างระหว่าง กว้างขวาง และคำอื่นที่คล้ายกัน

ความแตกต่างระหว่างคำว่า กว้างขวาง และคำอื่นที่คล้ายกันเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญในการศึกษาภาษาไทย หนังสือพจนานุกรมอธิกสุรทินศาสตร์ (1999) กำหนดว่าคำว่า กว้างขวาง หมายถึง กว้างและขวาง หรือ มีความกว้างและส่วนขวางกันออกไป ในทางกว้างขวางทั้งนี้ คำว่า กว้าง หมายถึง มีความยาวหรือความกว้างที่มาก ส่วนคำว่า ขวาง หมายถึง มีส่วนที่กั้นหรือขวางทางผ่านไป ดังนั้น กว้างขวาง หมายถึง มีความกว้างและส่วนขวางทางผ่านไป โดยส่วนขวางอาจเป็นสิ่งของหรือสิ่งที่เข้าไปอยู่ในตำแหน่งกลางของสิ่งที่กว้างอยู่ อย่างเช่น ถนนกว้างขวางอาจมีส่วนขวางอยู่กลางถนนเพื่อแยกเลนจราจร หรือภูเขากว้างขวางอาจมีส่วนขวางอยู่กลางภูเขาเพื่อแบ่งแยกเส้นทางการเดินทาง

อย่างไรก็ตามคำว่า กว้างขวาง ยังมีความหมายทางพาณิชย์ โดยคำนิยามทางพาณิชย์กำหนดว่า กว้างขวาง หมายถึง มีความหลากหลายและมากมาย หรือ มีส่วนประกอบหลายอย่างและมากมาย ในทางนี้ กว้างขวาง ใช้ในบริบทที่อธิบายถึงความหลากหลายของสินค้าหรือบริการที่มีการเลือกมากมายให้เลือกสรร ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการและพอใจของตนเองได้อย่างอิสระ

นอกเหนือจากคำว่า กว้างขวาง ยังมีคำอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น มหาวิหาร และ หลากหลาย ภาษาไทยมีคำอีกคำหนึ่งที่คล้ายกันกับ กว้างขวาง คือ หลากหลาย คำว่า หลากหลาย ใช้เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่มีความหลากหลายหรือมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีลักษณะที่มากมายทั้งในเรื่องราว สิ่งของ หรือคุณสมบัติต่างๆ เช่น การมีหลายสีสัน การมีหลายรูปแบบ หรือการมีหลายตัวเลือกให้เลือกสรร คำว่า หลากหลาย เน้นการสื่อความหมายที่หลากหลายและหลากหลากทั้งในรูปแบบ ลักษณะ หรือลักษณะของสิ่งนั้นๆ

อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่าง กว้างขวาง และ หลากหลาย อยู่ที่ กว้างขวาง เน้นความกว้างและส่วนขวางทางผ่านไป เช่น ถนนกว้างขวางมีส่วนขวางกลางเพื่อแยกเลนจราจร ในขณะที่ หลากหลาย เน้นความหลากหลายและความหลากหลายทั้งในลักษณะ รูปแบบ หรือตัวเลือกของสิ่งนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนขวาง

ในสรุป คำว่า กว้างขวาง หมายถึงสิ่งที่มีความกว้างและมีส่วนขวางทางผ่านไป เน้นความเป็นมากและหลากหลาย ในขณะที่คำอื่นที่คล้ายกันเช่น หลากหลาย เน้นความหลากหลายและความหลากหลายทั้งในลักษณะ รูปแบบ หรือตัวเลือกของสิ่งนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนขวาง

การใช้ กว้างขวาง ในประโยค

การใช้คำว่า กว้างขวาง เป็นเรื่องที่สำคัญในภาษาไทย เพราะมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารอย่างชัดเจนและถูกต้อง ในบทความนี้เราจะสอนคุณเกี่ยวกับการใช้คำว่า กว้างขวาง ในประโยคอย่างละเอียด

คำว่า กว้างขวาง เป็นคำที่ใช้เมื่ออธิบายถึงความกว้างของสิ่งต่าง ๆ ทั้งในแง่ทางกายภาพและแง่มานุษยวิทยา นอกจากนี้ กว้างขวาง ยังมีความหมายที่แท้จริงว่าเป็นความคิดที่รวมถึงความคิดและมุมมองที่หลากหลาย และไม่จำกัดเฉพาะในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างการใช้ กว้างขวาง ในประโยคได้แก่

 1. ครูสอนนักเรียนให้มีมุมมองกว้างขวางในการแก้ปัญหา – ในที่นี้ กว้างขวาง หมายถึงการมองปัญหาจากหลายมุมมองและให้ความคิดที่หลากหลายเพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างเหมาะสม

 2. ที่บ้านของฉันมีสวนกว้างขวางที่สามารถปลูกผักได้หลากหลายชนิด – ในที่นี้ กว้างขวาง หมายถึงขนาดของสวนที่กว้างขวางพอที่จะสามารถปลูกผักหลากหลายชนิดได้

 3. ประเทศเราควรเปิดกว้างขวางต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน – ในประโยคนี้ กว้างขวาง หมายถึงการให้โอกาสและความเคารพต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันของประชาชนในสังคม

 4. ฉันชอบอ่านหนังสือที่มีเนื้อหากว้างขวาง – ในที่นี้ กว้างขวาง หมายถึงเนื้อหาที่มีความหลากหลายและรวมถึงหลากหลายแนวความคิด

ต้องการใช้คำว่า กว้างขวาง ในประโยคให้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทที่แท้จริง เพื่อให้คำสื่อความที่ชัดเจนและเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

การใช้คำว่า กว้างขวาง เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในภาษาไทย รูปแบบและบริบทที่ใช้กับคำนี้มีความหลากหลาย จึงควรพิจารณาและเลือกใช้คำว่า กว้างขวาง อย่างถูกต้องตามบริบทและความหมายที่เหมาะสม

คำพ้องความที่เกี่ยวข้องกับ กว้างขวาง

คำพ้องความที่เกี่ยวข้องกับ กว้างขวาง ในทางประเด็นที่หลากหลาย ซึ่งสามารถใช้ในบริบททางทัศนคติ สังคมศาสตร์ และอารมณ์ความรู้สึกได้หลากหลาย ในบทความนี้จะมาสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของคำพ้องความที่เกี่ยวข้องกับ กว้างขวาง ในทางทฤษฎีและปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน รวมถึงตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ด้วย

คำว่า กว้างขวาง ในประเด็นทางทัศนคติ เราสามารถใช้คำนี้ในการอธิบายถึงความเป็นกันเองและเปิดใจกว้างออกไปสู่สิ่งใหม่ๆ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ ความกว้างขวางส่งผลให้เรามีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับว่ามีมุมมองอื่นที่ต่างกันอยู่ และรับรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด เชื่อถือ และเกิดความเข้าใจในมุมมองของผู้อื่นได้ การมีทัศนคติกว้างขวางจะส่งผลให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้ในแบบที่เหมาะสม รวมถึงการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและโลกบนพื้นฐานความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้น

ในทางประเด็นทางสังคมศาสตร์ คำว่า กว้างขวาง สามารถใช้ในการอธิบายถึงความยืดหยุ่นและความยินยอมในการรับรู้ความแตกต่างของสังคม รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเป็นกันเองและการยอมรับความแตกต่างเหล่านี้สร้างสรรค์สังคมที่เป็นกันเองและเชื่อมโยงกันอย่างมีความความสำคัญของคำพ้องความที่เกี่ยวข้องกับ กว้างขวาง คือการสร้างสังคมที่เป็นกันเองและเชื่อมโยงกันอย่างมีความเข้าใจ ความกว้างขวางช่วยให้เกิดการเคารพความแตกต่างและความหลากหลาย รวมถึงสร้างพื้นที่ให้กับการแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเสรีภาพ การเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมช่วยเพิ่มความเข้าใจและการสื่อสารระหว่างบุคคลในสังคม นอกจากนี้ ความกว้างขวางยังสร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการนำเอาความรู้และประสบการณ์จากมุมมองต่างๆ มาผสมผสานกัน

ตัวอย่างการใช้งานคำพ้องความที่เกี่ยวข้องกับ กว้างขวาง ในสถานการณ์ต่างๆ อาจมีดังนี้:

 1. การศึกษา: ในการศึกษาและการเรียนรู้ ความกว้างขวางช่วยให้นักเรียนและนักศึกษาเห็นและเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองทางวัฒนธรรม ความคิด และความเชื่อที่แตกต่างกันได้ การเรียนรู้ในสภาวะที่เปิดกว้างช่วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

 2. การทำงาน: ในสถานที่ทำงาน ความกว้างขวางช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันในทีมงาน การยอมรับความแตกต่างของความคิดและมุมมองของผู้อื่นช่วยให้เกิดนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน

 3. การสังคม: ความกว้างขวางเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสังคมท

คำแนะนำในการเลือกใช้คำที่ถูกต้องและเหมาะสม

หนึ่งในทักษะที่สำคัญในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมคือการเลือกใช้คำที่ถูกต้องตามบริบทและสภาวะที่เกิดขึ้น การใช้คำที่ถูกต้องและเหมาะสมช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างชัดเจนและเข้าใจกันได้ถูกต้อง ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงคำแนะนำในการเลือกใช้คำที่ถูกต้องและเหมาะสมในภาษาไทยอย่างละเอียดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. เข้าใจความหมายของคำ: การเลือกใช้คำที่ถูกต้องและเหมาะสมเริ่มต้นด้วยการเข้าใจความหมายของคำในบริบทที่ใช้ คำหนึ่งอาจมีหลายความหมายเช่นกัน ดังนั้นเราควรทราบว่าในกรณีนั้น ๆ ความหมายที่เราต้องการจะสื่อถึงเป็นอย่างไร เพื่อให้คำที่เลือกใช้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือบริบทที่เรากำลังพูดหรือเขียน

 2. พิจารณาชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน: เมื่อเราต้องการสื่อความหมายอย่างชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน เราควรเลือกใช้คำที่มีความหมายที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความกำกวมหรือความสับสนในผู้อ่านหรือผู้ฟัง คำที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความคลาดเคลื่อนในการตีความหมาย

 3. คำนามที่เหมาะสม: ในกรณีที่ต้องการอธิบายสิ่งต่าง ๆ หรือส่วนประกอบของสิ่งนั้น ๆ เราควรเลือกใช้คำนามที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังสามารถเข้าใจและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ่ายภาพ

Categories: นับ 51 กว้างขวาง

ก.ข.ค.ก้างขวางคอ | Official Audio
ก.ข.ค.ก้างขวางคอ | Official Audio

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

คำว่ากว้างขวางเขียนยังไง

The term กว้างขวาง refers to something or someone that is widely recognized and holds a significant reputation. It can be described as being well-known, famous, or influential. This adjective is commonly used in the Thai language to express the prominence and impact of a person, entity, or concept.

กว้างขวางคอ หมายถึงอะไร

คำว่า กว้างขวางคอ ในทางประโยชน์ หมายถึงการที่ผู้รับผลกระทบกับการกระทำหรือการดำเนินงานของบุคคลหนึ่งไม่ได้รับความสะดวกสบาย และบุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจที่จะขัดขวางหรือปกป้องสิทธิหรือประโยชน์ของผู้อื่น ส่งผลให้ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินกิจกรรมหรือการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องระวังการใช้คำนี้ในบางความหมาย โดยควรใช้ให้มีความชัดเจนว่ากำลังพูดถึงการขัดขวางแบบไม่เชิงบวกที่เป็นผลกระทบต่อผู้อื่น

เพราะเหตุใดจึงมี
เพราะเหตุใดจึงมี “คนพูดไท” กระจายตัวกว้างขวาง? – Youtube
คลังภาพถ่ายฟรีของ กลางแจ้ง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, การเกษตร, ข้าว, ความอุดมสมบูรณ์, งดงาม, จังหวัด, ชนบท, ชา, ดอกไม้, ตะวันลับฟ้า, ทุ่งหญ้า, ธรรมชาติ, นา, น่าอัศจรรย์, ประเทศ, พระอาทิตย์ขึ้น, พฤกษชาติ, พฤกษศาสตร์, พฤกษา, พืชสวน, พื้นที่เกษตร, ภูมิทัศน์ ...
คลังภาพถ่ายฟรีของ กลางแจ้ง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, การเกษตร, ข้าว, ความอุดมสมบูรณ์, งดงาม, จังหวัด, ชนบท, ชา, ดอกไม้, ตะวันลับฟ้า, ทุ่งหญ้า, ธรรมชาติ, นา, น่าอัศจรรย์, ประเทศ, พระอาทิตย์ขึ้น, พฤกษชาติ, พฤกษศาสตร์, พฤกษา, พืชสวน, พื้นที่เกษตร, ภูมิทัศน์ …
โฉมใหม่ สวยสด บ้านเดี่ยว แต่งใหม่ กว้างขวาง ทำเลดี ม.พาราไดซ์ ซ.ร่มเกล้า19 คลองสามประเวศ ลาดกระบัง, กรุงเทพ, ร่มเกล้า19, คลองสามประเวศ, ลาดกระบัง, กรุงเทพ, 200 ตร.ม., B Sale, โดย นภัสศรณ์ วงศ์สินไทยกร (นันท์), 10752926
โฉมใหม่ สวยสด บ้านเดี่ยว แต่งใหม่ กว้างขวาง ทำเลดี ม.พาราไดซ์ ซ.ร่มเกล้า19 คลองสามประเวศ ลาดกระบัง, กรุงเทพ, ร่มเกล้า19, คลองสามประเวศ, ลาดกระบัง, กรุงเทพ, 200 ตร.ม., B Sale, โดย นภัสศรณ์ วงศ์สินไทยกร (นันท์), 10752926
บ้านเดี่ยว แต่งใหม่ทั้งหลัง ทำเลดี ต้นโครงการ กว้างขวาง ม.เต็มสิริเพลส 3 ซ.มิตรไมตรี 12/1 หนองจอก, Bangkok, มิตรไมตรี12/1, Nong Chok, Nong Chok, Bangkok, 4 Bedrooms, 200 Sqm, B Sale, By นภัสศรณ์ วงศ์สินไทยกร (นันท์), 11054751
บ้านเดี่ยว แต่งใหม่ทั้งหลัง ทำเลดี ต้นโครงการ กว้างขวาง ม.เต็มสิริเพลส 3 ซ.มิตรไมตรี 12/1 หนองจอก, Bangkok, มิตรไมตรี12/1, Nong Chok, Nong Chok, Bangkok, 4 Bedrooms, 200 Sqm, B Sale, By นภัสศรณ์ วงศ์สินไทยกร (นันท์), 11054751
คลังภาพถ่ายฟรีของ กลางแจ้ง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, การเกษตร, การเจริญเติบโต, ขอบฟ้า, ความอุดมสมบูรณ์, งดงาม, ชนบท, ชา, ซึ่งผลัดใบ, ต้นไม้, ท้องฟ้าสีคราม, ทัศนียภาพ, ทางลาด, ที่ดิน, ทุ่งหญ้า, ธรรมชาติ, น่าทึ่ง, ประเทศ, พฤกษชาติ, พฤกษศาสตร์, พืชสวน ...
คลังภาพถ่ายฟรีของ กลางแจ้ง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, การเกษตร, การเจริญเติบโต, ขอบฟ้า, ความอุดมสมบูรณ์, งดงาม, ชนบท, ชา, ซึ่งผลัดใบ, ต้นไม้, ท้องฟ้าสีคราม, ทัศนียภาพ, ทางลาด, ที่ดิน, ทุ่งหญ้า, ธรรมชาติ, น่าทึ่ง, ประเทศ, พฤกษชาติ, พฤกษศาสตร์, พืชสวน …

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า กว้างขวาง
พจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย
ตัวอย่างประโยคในพจนานุกรม
ความแตกต่างระหว่าง กว้างขวาง และคำอื่นที่คล้ายกัน
การใช้ กว้างขวาง ในประโยค
คำพ้องความที่เกี่ยวข้องกับ กว้างขวาง
คำแนะนำในการเลือกใช้คำที่ถูกต้องและเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *