Skip to content
Home » กรรไกร อังกฤษ: เคล็ดลับการเลือกและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

กรรไกร อังกฤษ: เคล็ดลับการเลือกและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

Ep. 77. คำศัพท์ง่ายๆ ออกเสียงยากๆ = Scissors

กรรไกร อังกฤษ: คู่มือและข้อมูลละเอียด

ความหมายของ กรรไกร อังกฤษ

“กรรไกร” ในภาษาอังกฤษมีคำแปลว่า “Scissors” หรือ “scissor” ในรูปพจนานุกรมภาษาอังกฤษ คำนี้ใช้เพื่ออธิบายเครื่องมือที่ใช้ตัดวัสดุหรือสิ่งของต่าง ๆ โดยมีสองใบที่มีส่วนที่คมบนตัวเครื่อง และใช้งานโดยการหลับใบสองส่วนนี้ร่วมกัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำงานหลายประการและใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรา.

โครงสร้างและลักษณะของ กรรไกร

กรรไกรประกอบด้วยสองใบที่เชื่อมต่อกันที่จุดหัวตัวเครื่อง ใบมีรูปร่างที่คมและถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ โดยมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน บางรูปแบบอาจมีด้ามที่ทำจากวัสดุทนทานเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวก และบางรูปแบบมีการออกแบบเพื่อการตัดง่ายและแม่นยำ.

การใช้ กรรไกร ในชีวิตประจำวัน

กรรไกรเป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการตัดกระดาษ, สติ๊กเกอร์, หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องการการตัด นอกจากนี้, กรรไกรยังมีการใช้ในงานฝีมือหลายประการ เช่น งานปัก, งานปั้น, หรือการตกแต่ง.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กรรไกร ในภาษาอังกฤษ

 • Scissors (กรรไกร): คำศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อเครื่องมือตัดที่มีสองใบที่ต่อกัน.
 • Adhesive tape (กาว): วัสดุกาวที่ใช้เพื่อติดสิ่งของ.
 • Eraser (ยางลบ): วัตถุที่ใช้ลบขีดเส้นหรือตัวหนังสือ.
 • Crayon (ดินสอ): ปากกาที่มีท่อกระดาษซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างภาพ.
 • Pencil (ดินสอ): เครื่องเขียนที่ใช้กระดาษและไม้.
 • Rubber eraser (กบเหลาดินสอ): ยางลบที่มีลักษณะเป็นรูปของกบ.
 • Ruler (ไม้บรรทัด): เครื่องมือที่ใช้ทำให้ได้ขอบเขตที่แน่นอนในการวัด.

การบำรุงรักษาและการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ กรรไกร

เพื่อให้กรรไกรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา, การบำรุงรักษาเป็นสิ่งที่สำคัญ. นี่คือบางขั้นตอนที่สามารถทำได้:

 1. การล้าง: ให้ทำความสะอาดใบกรรไกรโดยใช้น้ำอุ่นและสบู่. จากนั้น, ให้ตัดกระดาษหรือผ้าที่เปียก

Ep. 77. คำศัพท์ง่ายๆ ออกเสียงยากๆ = Scissors

Keywords searched by users: กรรไกร อังกฤษ กรรไกร ภาษาอังกฤษ คํา อ่าน, Scissors, scissor แปลว่า, กาว อังกฤษ, ยางลบภาษาอังกฤษ, ดินสอภาษาอังกฤษ, กบเหลาดินสอภาษาอังกฤษ, ไม้บรรทัดภาษาอังกฤษ

Categories: นับ 66 กรรไกร อังกฤษ

กรรไกร [kankrai] (n) EN: scissors ; pair of scissors ; shears FR: ciseaux [ mpl ] ตะไกรออกเสียง ซิส-เซอร์ซ ✖️ไม่ออกเสียง สคิส-เซอร์ซ นะคะ 13.(เคร’ออน, -เอิน) n. ดินสอสี, ดินสอเทียน, ดินสอขี้ผึ้ง, ดินสอชอล์ค, ภาพที่เขียนด้วยดินสอดังกล่าว, See also: crayonist n. ดูcrayon.

กรรไกร ภาษาอังกฤษ ออกเสียง ยัง ไง

The original passage appears to discuss the pronunciation of the English phrase “scissors.” The first part indicates the correct pronunciation as “scissors” (ซิส-เซอร์ซ) and emphasizes that it is not pronounced as “skizzors” (สคิส-เซอร์ซ). The date mentioned is January 13, 2021.

Rewritten passage with additional information:

[✅] When pronouncing the English word “scissors” in Thai, it should be pronounced as “ซิส-เซอร์ซ” and not as “สคิส-เซอร์ซ.” This clarification was provided on January 13, 2021. It is essential to note the correct pronunciation to enhance language accuracy and communication.

Crayon หมายถึงอะไร

[Crayon หมายถึงอะไร]

คำว่า “Crayon” หมายถึง ดินสอสีที่ใช้สำหรับการวาดหรือระบายสี ซึ่งประกอบด้วยหลายประเภท เช่น ดินสอเทียน, ดินสอขี้ผึ้ง, ดินสอชอล์ค และอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสร้างภาพหรืองานศิลปะต่าง ๆ ภาพที่สร้างขึ้นด้วยดินสอมักจะเรียกว่า “ภาพด้วยดินสอ” หรือ “Crayon art” นอกจากนี้คำว่า “Crayonist” นั้นจะใช้แสดงถึงผู้ที่มีความชำนาญในการใช้ดินสอสร้างศิลปะ ดูเพิ่มเติมที่คำศัพท์ “crayon” คำนี้มีความหมายที่แตกต่างไปตามบริบทที่ใช้

Eraser เขียนยังไง

[Eraser เขียนยังไง] – How to Use an Eraser

The Thai term for “eraser” is “อีเร’เซอะ” (pronounced ee-re-sa). An eraser is referred to as ยางลบ (yaang-lop), แปรงลบ (bprang-lop), เครื่องลบ (kreuang-lop), or เครื่องขูดลบ (kreuang-khud-lop) in the Thai language, according to the Nontri Dictionary.

If you’re wondering how to use an eraser effectively, it is a versatile tool that comes in various forms such as a simple rubber eraser (ยางลบ), a brush-type eraser (แปรงลบ), or a mechanical eraser (เครื่องลบ or เครื่องขูดลบ). Each type serves a specific purpose, and understanding their functions can help you achieve precise erasing in your writing or artwork.

School Bag เขียนยังไง

The term “School Bag” in Thai, pronounced as “สคูลแบก” (read as: school-baek), translates to “กระเป๋าเรียน” or “school bag” in English. This information was shared on October 22, 2019. A school bag is an essential item for students, allowing them to carry their books, stationery, and other necessities to and from school. Understanding the pronunciation and translation of the term helps readers grasp its meaning in the context of education and daily student life.

Ep. 77. คำศัพท์ง่ายๆ ออกเสียงยากๆ = Scissors
Ep. 77. คำศัพท์ง่ายๆ ออกเสียงยากๆ = Scissors
Scissors (ซิสเซอส) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Scissors (ซิสเซอส) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Scissors (ซิสเซอส) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Scissors (ซิสเซอส) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Scissors (ซิสเซอส) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Scissors (ซิสเซอส) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
กรรไกรตัดไหม(Iris Scissors) - ราคาส่ง ส่งไว สินค้าทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วย สั่งเลย 24 ชั่วโมง : Inspired By Lnwshop.Com
กรรไกรตัดไหม(Iris Scissors) – ราคาส่ง ส่งไว สินค้าทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วย สั่งเลย 24 ชั่วโมง : Inspired By Lnwshop.Com
Kingtony กรรไกรตัดสังกะสี ตัดโลหะ ทรงอังกฤษ 12
Kingtony กรรไกรตัดสังกะสี ตัดโลหะ ทรงอังกฤษ 12″ และ 14″ Curved Tin Snips 74512 74514 | Lazada.Co.Th
หน้ารายการสินค้า สินค้าล่าสุดคือ กรรไกร ตัดเหล็กแผ่น(ปากตรง),(ตัดขวา),(ตัดซ้าย),(ตัดตรงยาว),กรรไกร ตัดเหล็ก/สังกะสีทรงอังกฤษ,รุ่นคลาสสิ
หน้ารายการสินค้า สินค้าล่าสุดคือ กรรไกร ตัดเหล็กแผ่น(ปากตรง),(ตัดขวา),(ตัดซ้าย),(ตัดตรงยาว),กรรไกร ตัดเหล็ก/สังกะสีทรงอังกฤษ,รุ่นคลาสสิ

See more here: amthucgiadinhviet.com

Learn more about the topic กรรไกร อังกฤษ.

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *