Skip to content
Home » ความเป็นส่วนตัวในภาษาอังกฤษ: แนะนำแนวทางการใช้งาน

ความเป็นส่วนตัวในภาษาอังกฤษ: แนะนำแนวทางการใช้งาน

ขอพื้นที่ส่วนตัว ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว | ประโยคภาษาอังกฤษ Privacy

ขอความเป็นส่วนตัว ภาษาอังกฤษ // Daily English ใครๆก็พูดได้

Keywords searched by users: ความเป็นส่วนตัวในภาษาอังกฤษ: แนะนำแนวทางการใช้งาน เคารพความเป็นส่วนตัว ภาษาอังกฤษ, พื้นที่ส่วนตัว ภาษาอังกฤษ, Private, Privacy, privacy อ่านว่า, privacy and security แปลว่า, Privacy Policy

ความ เป็น ส่วนตัว ภาษา อังกฤษ

ขอพื้นที่ส่วนตัว ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว | ประโยคภาษาอังกฤษ Privacy
ขอพื้นที่ส่วนตัว ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว | ประโยคภาษาอังกฤษ Privacy

ความเป็นส่วนตัวในภาษาอังกฤษ

ความเป็นส่วนตัวเป็นหนึ่งในหลักสำคัญของสังคมที่สำคัญมากในปัจจุบัน หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการให้ความสำคัญแก่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราในโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูลและการสื่อสารออนไลน์ การที่เราสามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของเราได้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความเป็นตัวตนและความเป็นส่วนตัวของเรา

ในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวที่น่าสนใจ ดังนี้:

 1. Privacy (ความเป็นส่วนตัว): คำนี้หมายถึงสิ่งที่กักข้อมูลส่วนบุคคลไว้และไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ เช่น The right to privacy is protected by law.

 2. Personal information (ข้อมูลส่วนบุคคล): เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้สิ่งนั้นในการระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น Please provide your personal information on this form.

 3. Data protection (การคุ้มครองข้อมูล): การดูแลรักษาความปลอดภัยและความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต The company has strict data protection policies in place.

 4. Confidentiality (ความลับ): สิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยหรือระบุต่อสาธารณะได้ เช่น This document is confidential and should not be shared with anyone outside the company.

 5. Identity theft (การโจรกรรมตัวตน): การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการปลอมแปลงข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม Protect your personal information to prevent identity theft.

 6. Online privacy (ความเป็นส่วนตัวออนไลน์): การคุ้มครองและการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในการใช้งานออนไลน์ เช่นการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ การช้อปปิ้งออนไลน์ หรือการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต Make sure to adjust your privacy settings for online accounts.

 7. Surveillance (การติดตาม): การจับกลุ่มและการติดตามกิจกรรมของบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจเกิดขึ้นในรูปแบบการตรวจสอบกล้องวงจรปิด การตรวจสอบอินเทอร์เน็ต หรือการตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์มือถือ Many people are concerned about the increasing surveillance in public spaces.

 8. Privacy policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว): เอกสารที่อธิบายถึงวิธีการรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เป็นที่ประกาศในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Before using this website, make sure to read and understand the privacy policy.

 9. Right to be forgotten (สิทธิ์ในการลืม): สิทธิที่ให้ผู้ใช้ขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เหมาะสมถูกลบหรือนำออกจากระบบ Individuals have the right to request the deletion of their personal data under certain circumstances.

 10. Encryption (การเข้ารหัส): กระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นรหัสที่ไม่สามารถอ่านได้ง่าย เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย End-to-end encryption ensures that only the sender and recipient can access the message.

ความเป็นส่วนตัวเป็นหัวใจของสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน และการเข้าใจคำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราและใช้โลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Categories: สรุป 60 ความ เป็น ส่วนตัว ภาษา อังกฤษ

ขอความเป็นส่วนตัว ภาษาอังกฤษ // Daily English ใครๆก็พูดได้
ขอความเป็นส่วนตัว ภาษาอังกฤษ // Daily English ใครๆก็พูดได้

(n) privacy, See also: isolation, seclusion, retirement, Ant. ความเป็นสาธารณะ, ความเป็นส่วนรวม, Example: คนที่เป็นดาราต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปโดยปริยายprivacy อ่านว่า ไพร-เว-ซี่ เป็นคำนาม แปลว่า ความเป็นส่วนตัว private อ่านว่า ไพร-เวท เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า มีคุณสมบัติเป็นส่วนตัว(ไพร’วะซี) n. ความโดดเดี่ยว, ความสันโดษ, การอยู่คนเดียว, ความลับ, Syn. seclusion. Nontri Dictionary.

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

Privacy กับ Private ต่างกันอย่างไร

สิ่งที่ต้องการให้เข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นคือความแตกต่างระหว่างคำศัพท์ privacy และ private โดย privacy เป็นคำนามที่อ่านว่า ไพรเวซี่ และมีความหมายว่าความเป็นส่วนตัว ในขณะที่ private เป็นคำคุณศัพท์ที่อ่านว่า ไพรเวท และมีความหมายว่ามีคุณสมบัติเป็นส่วนตัว ข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2017

Privacy อ่าน ว่า อะไร

[Privacy อ่าน ว่า อะไร] ความเป็นส่วนตัวเป็นหัวข้อที่สำคัญในการสื่อสารและการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน คำว่า ไพรวาซี หมายถึง ความโดดเดี่ยวและการเป็นคนเดียว โดยที่ผู้คนมักมองหาความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นการอยู่คนเดียวหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เพื่อความปลอดภัย คำว่า ไพรวาซี ยังเกี่ยวข้องกับความลับและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนต้องการให้เก็บรักษาและคุ้มครอง ในการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์

เป็นคนโลกส่วนตัวสูง หรือ เป็นคนเปิดเผย คุณเป็นคนแบบไหนกัน?
เป็นคนโลกส่วนตัวสูง หรือ เป็นคนเปิดเผย คุณเป็นคนแบบไหนกัน?
Private Matter แปลว่า เรื่องส่วนตัว | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Private Matter แปลว่า เรื่องส่วนตัว | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
เรื่องส่วนตัว ภาษาอังกฤษ | The Nad Class (เจ้าของเดียวกับ Daily English ใครๆก็พูดได้) - Youtube
เรื่องส่วนตัว ภาษาอังกฤษ | The Nad Class (เจ้าของเดียวกับ Daily English ใครๆก็พูดได้) – Youtube
สมัครสมาชิกเพื่อเริ่มใช้งาน - Builk Philippines
สมัครสมาชิกเพื่อเริ่มใช้งาน – Builk Philippines
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
สวย ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Beautiful แปลว่าอะไร คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย
สวย ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Beautiful แปลว่าอะไร คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย
Portfolioภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สำคัญ เมื่อต้องเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ
Portfolioภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์สำคัญ เมื่อต้องเตรียม Portfolio ภาษาอังกฤษ
คลังคำศัพท์ข้อมูลความเป็นส่วนตัว และข้อมูลที่เป็นความลับ ภาพรวมในระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) - Youtube
คลังคำศัพท์ข้อมูลความเป็นส่วนตัว และข้อมูลที่เป็นความลับ ภาพรวมในระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) – Youtube
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย
200 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ใช้ได้ในทุกโอกาส ครบทั้งสายฮา สายรัก และสายเที่ยว | Thaiger ข่าวไทย
ขอพื้นที่ส่วนตัว ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว | ประโยคภาษาอังกฤษ Privacy
ขอพื้นที่ส่วนตัว ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว | ประโยคภาษาอังกฤษ Privacy

See more here: amthucgiadinhviet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *