Skip to content
Home » ครรลอง แปลว่า: เสียงที่เปล่งออกมาให้เราได้เห็นความรู้สึก

ครรลอง แปลว่า: เสียงที่เปล่งออกมาให้เราได้เห็นความรู้สึก

คำ รร - Flip Ebook Pages 1-6 | Anyflip

Ep.7 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.ต้น [รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต]

Keywords searched by users: ครรลอง แปลว่า: เสียงที่เปล่งออกมาให้เราได้เห็นความรู้สึก ครรลองประชาธิปไตย, ครรลอง ภาษาอังกฤษ, สัมผัส แปลว่า, บังเอิญ หมายถึง, คลองสายตา, คละเคล้า หมายถึง, ตรรกะคือ, บัลลังก์

ครรลองในประโยค

คำ รร - Flip Ebook Pages 1-6 | Anyflip
คำ รร – Flip Ebook Pages 1-6 | Anyflip

คำรรลองในประโยค (Figures of Speech) เป็นเทคนิคทางภาษาที่ใช้เพื่อเพิ่มความสวยงามและความสร้างสรรค์ให้กับประโยค โดยใช้คำพูดหรือสำนวนที่มีความหมายที่แตกต่างจากความหมายที่ปกติ คำรรลองในประโยคช่วยให้ประโยคดูน่าสนใจมากขึ้น และสามารถสื่อถึงความรู้สึกหรือความหมายที่ลึกซึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีหลายรูปแบบของคำรรลองในประโยคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาไทย ดังนี้:

 1. การใช้คำเปรียบเทียบ (Simile): เป็นการใช้คำเปรียบเทียบเพื่อเน้นความคล้ายคลึงระหว่างสองสิ่ง โดยมักใช้คำว่า เหมือน หรือ เหมือนกับ เพื่อเชื่อมคำทั้งสอง เช่น เขากินเหมือนช้าง หมายถึงเขากินมากมายเหมือนช้างที่กินมาก

 2. การใช้คำเปรียบเทียบ (Metaphor): เป็นการใช้คำเปรียบเทียบโดยไม่ใช้คำว่า เหมือน หรือ เหมือนกับ โดยที่คำเปรียบเทียบแทนคำที่ต้องการเน้น เช่น เขาคือดาวที่สว่างใจ หมายถึงเขาเป็นคนที่มีความสุขและส่งเสริมความสุขให้ผู้อื่น

 3. การใช้การซ้ำซ้อน (Repetition): เป็นการใช้คำหรือวลีเดียวกันซ้ำๆ เพื่อให้คำพูดดูน่าสนใจและมีความกระตุ้น เช่น เขาร้อง ร้อง ร้องเพราะเธอไป หมายถึงเขาร้องอย่างเศร้าโศกอย่างต่อเนื่องเพราะเธอไป

 4. การใช้การซับซ้อน (Irony): เป็นการใช้คำพูดที่มีความแปลกตาและขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความสนใจและความต้องการให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านมาสนใจ เช่น เขาสวยบ้าง ไปมองตัวเองสิ หมายถึงการใช้คำพูดในลักษณะที่เขินข้ออกล่าวหรือขัดแย้ง เพื่อยกยอดความเขินข้ออกล่าวหรือขัดแย้ง

 5. การใช้การเปรียบเทียบตรงข้าม (Antithesis): เป็นการใช้คำเพื่อเปรียบเทียบสองสิ่งที่ตรงข้ามกันเพื่อสร้างความเขินข้ออกล่าวหรือขัดแย้ง เช่น ความหวังของเขาดับไปเมื่อความสำเร็จของเขาพุ่งขึ้น หมายถึง เมื่อความสำเร็จเพิ่มขึ้น ความหวังก็ลดลง

 6. การใช้การเปรียบเทียบอ้อมกอด (Personification): เป็นการใช้คำเพื่อให้วัตถุหรือสิ่งของไม่มีชีวิตดูเหมือนมีชีวิต และมีคุณลักษณะเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างความสวยงามและความเขินข้ออกล่าวหรือขัดแย้ง เช่น เมฆร้องเพลงเศร้า หมายถึง เมฆดูเหมือนกำลังร้องเพลงสิ้นหวัง

 7. การใช้การเปรียบเทียบเสียง (Onomatopoeia): เป็นการใช้คำเพื่อเลียนแบบเสียงของสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจและความตื่นเต้น เช่น เสียงกระเป๋าตกพื้นและดังดัง หมายถึง เสียงกระเป๋าที่ตกลงพื้นและทำเสียงดัง

 8. การใช้การเปรียบเทียบทางสี (Synesthesia): เป็นการใช้คำเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทางสีของสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างความสวยงามและความทันสมัย เช่น เสียงดนตรีที่สีสันสดใส หมายถึง เสียงดนตรีที่สว่างไสวและสดใส

คำรรลองในประโยคมีความสำคัญอย่างมากในภาษาไทยเนื่องจากช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความสวยงามให้กับประโยค ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างมีความหมายและมีความกระตุ้นสำหรับผู้ฟังหรือผู้อ่าน การใช้คำรรลองในประโยคอยู่ทั

ครรลองในคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Ep.2 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.ต้น [โคลงโลกนิติ] - Youtube
Ep.2 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.ต้น [โคลงโลกนิติ] – Youtube

ครรลองในคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์เป็นส่วนสำคัญในภาษาที่ช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจความหมายของคำภายในบริบทต่างๆ อย่างไรก็ตาม คำศัพท์บางคำอาจมีความหมายหลากหลาย หรือมีความหมายที่ซับซ้อน ในกรณีนี้เราจะมาสำรวจความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครรลองในภาษาไทย

ครรลองเป็นคำที่ใช้ในบทกวีและวรรณกรรมไทยเก่า ๆ เพื่อแสดงถึงเสียงที่เด่นชัดและเป็นลักษณะเฉพาะของคำนั้น ๆ ในบทกวีและวรรณกรรมไทยเก่า ๆ ครรลองมักถูกใช้เพื่อเพิ่มความสวยงามและเสริมความหมายของคำ โดยมักใช้ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเสียงสัมผัส การทำซ้ำเสียง หรือการใช้เสียงที่มีความสัมพันธ์กันในบทกวี

ตัวอย่างของครรลองที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ไทยได้แก่ ดอก ในบทกวีที่ใช้ครรลองจะมีความหมายและเสียงที่เป็นลักษณะเฉพาะของดอก เช่น

ดอกดาวเรืองรามเป็นดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรืองรามจะดาวเรืองดาวเรือง

ในบทกวีนี้เราสามารถเห็นครรลองที่ใช้ในคำว่า ดอก เพื่อเพิ่มความสวยงามและเสริมความหมายของคำนั้น ๆ การใช้ครรลองในที่นี้ทำให้เราสัมผัสถึงความเป็นดอกดาวเรืองรามและความสวยงามของมันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เรายังสามารถพบครรลองในคำศัพท์อื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น หัวใจ ในบทกวีจะมีครรลองที่เน้นเสียง หัวใจ และ ใจ เพื่อเพิ่มความสวยงามและดรับรู้ถึงความเฉพาะเจาะจงของคำนั้น ๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น

หัวใจหัวใจหัวใจ ใจใจใจใจ
หัวใจหัวใจหัวใจ ใจใจใจใจ

ในบทกวีนี้ เราสามารถเห็นว่าคำว่า หัวใจ ถูกใช้ในลักษณะของครรลอง โดยการทำซ้ำคำ หัวใจ และ ใจ เพื่อเพิ่มความหมายและความสวยงามให้กับบทกวีนี้

นอกจากนี้ เรายังสามารถพบครรลองในคำศัพท์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เสียง ในบทกวีจะมีครรลองที่เน้นเสียง เสียง และ งง เพื่อเพิ่มความสวยงามและเสริมความหมายของคำนั้น ๆ

ครรลองในคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในภาษาไทยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้ภาษาเรามีความหลากหลายและสวยงาม เนื่องจากครรลองช่วยเพิ่มความสวยงามและความหมายให้กับคำ และช่วยให้คำมีความโดดเด่นและมีความจดจำ นอกจากนี้ ครรลองยังช่วยให้เราเข้าใจและรับรู้ความหมายของคำได้ดีขึ้นในบริบทที่แตกต่างกัน และเป็นส่วนสำคัญในวรรณกรรมไทยเก่า ๆ

ครรลองในวรรณกรรม

ครองในวรรณกรรม

ครองเป็นหนึ่งในเทคนิคการเล่าเรื่องในวรรณกรรมที่มีความสำคัญอันมาก โดยเป็นการใช้เสียงเสียนและคำพูดที่มีความหมายที่แตกต่างกับความหมายที่เป็นทางการเพื่อสร้างสภาพอารมณ์ หรือเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังได้รับความรู้สึกและหลงใหลในเรื่องราวได้มากขึ้น

คำว่า ครอง มาจากภาษาอังกฤษ onomatopoeia ซึ่งหมายถึงการใช้คำพูดที่เสียงเป็นตัวแสดงอารมณ์หรือเสียงสัญญาณทางเสียงของสิ่งต่าง ๆ ในวรรณกรรม ครองใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สมจริงและช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

การใช้ครองในวรรณกรรมมีหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถใช้ได้ทั้งในกลอน บทกวี นิยาย หรือเล่าเรื่องเป็นต้น ตัวอย่างการใช้ครองอาจเป็นดังนี้

 1. การใช้คำเสียงเสียน: การใช้คำที่มีเสียงตรงกับสิ่งที่กล่าวถึง เช่น กระต่ายกระโจน หมายความว่ากระต่ายกระโจนไปมา

 2. การใช้คำภาษาต่าง: การใช้คำภาษาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความหมายหรือสัญลักษณ์ เช่น ร้องฟ้า หมายความว่าร้องรำพร้อมกับเสียงสูงของนกในท้องฟ้า

 3. การใช้คำสรรพนาม: การใช้คำเป็นสรรพนามเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เช่น ลมพัด หมายความว่าลมชวนให้สิ่งที่อยู่ใกล้เคียงเคลื่อนไหว

 4. การใช้คำในลักษณะเดียวกัน: การใช้คำที่เป็นลักษณะเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นธรรมชาติหรือรูปแบบเสียง เช่องให้เล่าเรื่อง อุ๊งกางก็ได้คำว่า อุ๊งกาง ที่ใช้ครองเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเสียงที่เกิดจากการกระทบของวัตถุที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราว

การใช้ครองให้เป็นลักษณะเดียวกันนี้ยังสามารถใช้เพื่อสร้างการเปรียบเทียบ หรือการอธิบายสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น เดือนเป็นดวงใจ หมายความว่าเดือนมีความสวยงามและเป็นที่สำคัญเหมือนดวงใจในใจคน

การใช้ครองในวรรณกรรมมีประโยชน์อย่างมาก เพราะช่วยสร้างความสนใจและประทับใจให้กับผู้อ่านหรือผู้ฟัง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสวยงามและความน่าสนใจในเรื่องราวอีกด้วย

ครองในวรรณกรรมเป็นเทคนิคที่จำเป็นและน่าสนใจที่ผู้เขียนสามารถใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางวรรณกรรมอันสูงส่งและมีความเป็นเอกลักษณ์

ครรลองในสำนวนและการใช้ภาษา

ครั้งนี้เราจะมาสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับคำสำนวนและการใช้ภาษาในภาษาไทยอย่างละเอียด ในภาษาไทยคำสำนวน (Idiom) หรือสำนวน (Proverb) เป็นส่วนหนึ่งของภาษาและวัฒนธรรมที่สำคัญ และมักถูกนำมาใช้ในการสื่อสารประจำวัน คำสำนวนเป็นกลุ่มคำที่มีความหมายที่แตกต่างกันจากความหมายตามประสาของคำแต่ละคำ ซึ่งสร้างเป็นคำพูดที่มีความเป็นภาษาได้อย่างดีและเป็นที่ยอมรับในสังคม

คำสำนวนมักใช้ในการเล่าเรื่องราว เสริมความหมาย หรือสื่อถึงความรู้สึก คำสำนวนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของบทกวี บทเพลง หรือเรื่องราวต่าง ๆ ในวรรณกรรมไทยโบราณ และยังมีความสำคัญอย่างมากในภาษาไทยในปัจจุบันด้วย

นอกจากคำสำนวนแล้ว การใช้ภาษาในภาษาไทยยังมีลักษณะเฉพาะอื่น ๆ เช่น การใช้ภาษาแฝง การใช้คำกลาง การใช้สัญลักษณ์ และการใช้คำเชื่อม ซึ่งเป็นวิธีการที่นำมาใช้เพื่อสร้างความสวยงามในภาษาและการสื่อสารระหว่างบุคคล

การใช้ภาษาแฝงเป็นการใช้คำหรือวลีที่มีความหมายเฉพาะ เพื่อสร้างความลึกซึ้ง หรือเพื่อการเสนอเรื่องราวที่ซับซ้อน การใช้คำกลางเป็นการใช้คำหรือวลีเพื่อเชื่อมต่อความหมายระหว่างคำหรือวลีที่ต้องการให้เห็นความสัมพันธ์กัน การใช้สัญลักษณ์เป็นการใช้สัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์ผสมผสาน เพื่อสร้างความลึกซึ้งและความสวยงามให้กับประโยคหรือบทกวี การใช้คำเชื่อมเป็นการใช้คำเชื่อมหรือคำบ่งบอกเพื่อเชื่อมต่อประโยคหรือวลีเข้าด้วยกัน

เพื่อให้คุณเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้น เราจะมานำเสนอตัวอย่างของคำสำนวนและการใช้ภาษาในภาษาไทย:

 1. แมวเห็นช้าง (maeo hen chang) – คำสำนวนนี้มีความหมายว่าการเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือมีอิทธิพลมาก ๆ แล้วต้องประเมินความสามารถของตนเองให้เหมาะสมกับสิ่งที่เห็น

 2. น้ำใสลึก ปลาว่าย (nam sai leuk, pla wai) – คำสำนวนนี้หมายถึงความรู้สึกที่เป็นไปได้อย่างสบายใจและสงบ โดยอ้างถึงสถานะที่เงียบสงบในน้ำที่ลึก

 3. ไก่ตายเป็ดเอาเปลือก (gai tai ped ao plueak) – คำสำนวนนี้หมายถึงการเสียสละสิ่งที่มีค่าน้อยมากเพื่อได้สิ่งที่มีค่ามากกว่า หรือการทำสิ่งที่เสี่ยงโดยไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ

 4. ขี้เถ้าแก่ไม่กินหมา (khee thao kae mai gin maa) – คำสำนวนนี้หมายถึงคนที่เก่าแก่แต่กลับไม่มีประโยชน์ หรือไม่มีความคุ้มค่าเหมือนหมาที่เก่าแก่แต่กลับไม่มีค่า

 5. ฝาแฝดเขียวหางหาย (fa faet kiao hang hai) – คำสำนวนนี้หมายถึงการหายตัวไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยหรือเคลื่อนไหวใด ๆ อาจใช้เพื่อบ่งบอกถึงการหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยหลังจากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ

 6. หนี้สาวเสียดาย (nee sao sia dai) – คำสำนวนนี้หมายถึงความเสียดายหรือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเมื่อเสียสิ่งที่มีค่าหรือสิ่งที่เป็นของตนเอง

 7. ทำนาบ่อย เจริญกลาย (tam na boi, jerun klai) – คำสำนวนนี้หมายถึงการทำงานหนัก

Categories: ยอดนิยม 25 ครรลอง แปลว่า

EP.7 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.ต้น [รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต]
EP.7 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.ต้น [รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต]

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

ครรลองมีความหมายว่าอย่างไร

คำว่า ครรลอง มีความหมายว่าอย่างไรในบทความนี้? คำว่า ครรลอง หมายถึงการศึกษาหรือการสำรวจเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เป็นที่รู้จักมากนัก การครรลองช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจเรื่องใหม่ๆ โดยใช้วิธีการทดลองที่ตรงกับหลักการวิทยาศาสตร์ ครรลองสามารถนำมาใช้ในหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สังคม และวิทยาศาสตร์การแพทย์ การทำครรลองช่วยเพิ่มความรู้และเปิดโอกาสให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยคาดหมายไว้ก่อนหน้านี้

ครรลอง คลองธรรม คืออะไร ?

ครรลองคลองธรรมเป็นหลักการสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องและยุติธรรม และมีความหมายเป็นวิถีแห่งการครองตนเอง ครองคนอื่น ครองงาน และการครองเรือน โดยที่การครองเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการรวมตัวกันอยู่บนพื้นฐานของความพอเหมาะและความเป็นสมดุล โดยเราสามารถติดตามหลักการเหล่านี้ได้จากหน้าที่ 9 ของหนังสือ ครองตน 3 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2013

ครรลอง อ่านว่า? | Wordy Guru
ครรลอง อ่านว่า? | Wordy Guru
บทความ ข้อคิดดีๆ จงใช้ชีวิต ไปตามครรลองของมัน
บทความ ข้อคิดดีๆ จงใช้ชีวิต ไปตามครรลองของมัน
บทความ ข้อคิดดีๆ จงใช้ชีวิต ไปตามครรลองของมัน
บทความ ข้อคิดดีๆ จงใช้ชีวิต ไปตามครรลองของมัน
Ep.8 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.ต้น [บุพการี] - Youtube
Ep.8 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.ต้น [บุพการี] – Youtube
Ep.2 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.ต้น [โคลงโลกนิติ] - Youtube
Ep.2 สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.ต้น [โคลงโลกนิติ] – Youtube
คำ รร - Flip Ebook Pages 1-6 | Anyflip
คำ รร – Flip Ebook Pages 1-6 | Anyflip

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

ความหมายของครรลอง
ครรลองในประโยค
ครรลองในคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ครรลองในวรรณกรรม
ครรลองในสำนวนและการใช้ภาษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *