Skip to content
Home » คนจีนภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสารในโลกปัจจุบัน

คนจีนภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสารในโลกปัจจุบัน

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว - Learningstudio.Info

เด็กจีนรุ่นใหม่เขาฝึกเรียนภาษาอังกฤษกันอย่างนี้แล้ว ขอรับ…สำเนียง Accent ชัดเจนยิ่ง…

Keywords searched by users: คนจีนภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสารในโลกปัจจุบัน ฉันเป็นคนจีน ภาษาอังกฤษ, ชื่อคนจีน ภาษาอังกฤษ, เขาเป็นคนจีน ภาษาอังกฤษ, คนจีน ภาษาญี่ปุ่น, คนไทย ภาษาอังกฤษ, ฉันเป็นคนจีน ภาษาจีน, คนญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ, รูปคนจีน

คนจีนคือใคร

คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว - Learningstudio.Info
คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว – Learningstudio.Info

คนจีนคือใคร

คนจีน เป็นหนึ่งในกลุ่มชนชาติที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ซึ่งมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตมากมาย คนจีนมีบทบาททางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศจีนอย่างหนักแน่น นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวว่าคนจีนเป็นกลุ่มชนที่มีความสำเร็จในด้านธุรกิจและการค้ามากที่สุดในโลก

คนจีนมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากกลุ่มชนอื่นๆ พวกเขามักมีผิวหนังสีเหลือง ดวงตาเอียว และมีเส้นผมสีดำเข้ม อย่างไรก็ตามคนจีนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งสามารถพบได้ทั่วโลก ไม่เพียงแต่ในประเทศจีนเท่านั้น

วัฒนธรรมของคนจีนมีความหลากหลายและสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีความเชื่อทางศาสนาที่หลากหลาย เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาตาโอ และศาสนาลาว แต่ส่วนใหญ่คนจีนเป็นนิกายของศาสนาพุทธ ซึ่งมีองค์กรศาสนาสำคัญอย่างศาสนาพุทธจีน ที่เป็นที่ปรึกษาหลักทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวจีน นอกจากนี้ยังมีปฏิบัติศาสนาแบบฮินยิ่ง และศาสนาซาวเข้ากันอย่างดีกับวัฒนธรรมของคนจีน

คนจีนมีวัฒนธรรมที่เน้นความเคร่งเครียดในการศึกษาและการทำงาน พ่อแม่และครูมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนศึกษาของเด็กๆ คนจีน ความสำเร็จและความเจริญของคนจีน ยังมีความเชื่อที่ว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประสบความสำเร็จ จึงมีการเน้นการศึกษาอย่างเต็มที่ตั้งแต่วัยเด็ก บางครั้งอาจมีการกักตัวเพื่อการศึกษาที่ดีในระดับสูง เช่น การเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง หรือการเข้าเรียนในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลาย

นอกจากนี้ ความเชื่อทางศาสนาและความเคร่งเครียดในการทำงานของคนจีน ได้ส่งผลให้คนจีนมีความเข้ากันได้ที่ดีในการทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองให้เก่งกว่าคนอื่น ความเข้ากันได้และความร่วมมือกันของคนจีนเป็นที่นับถือในวงกว้าง ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจและการค้าที่สูงของคนจีน

นอกจากนี้ ความเชื่อทางศาสนาและความเคร่งครัดในการทำงานของคนจีน ได้ส่งผลให้คนจีนมีความเข้ากันได้ที่ดีในการทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองให้เก่งกว่าคนอื่น ความเข้ากันได้และความร่วมมือกันของคนจีนเป็นที่นับถือในวงกว้าง ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจและการค้าที่สูงของคนจีน

นอกจากนี้ ความเชื่อทางศาสนาและความเคร่งเครียดในการทำงานของคนจีน ได้ส่งผลให้คนจีนมีความเข้ากันได้ที่ดีในการทำงานเป็น

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนจีน

50 ชื่อจีนผู้หญิง ตั้งให้ลูกสาวตึ่งหนั่งเกี้ยใช้แล้วเฮงเฮงเฮง! - Amarin Baby & Kids
50 ชื่อจีนผู้หญิง ตั้งให้ลูกสาวตึ่งหนั่งเกี้ยใช้แล้วเฮงเฮงเฮง! – Amarin Baby & Kids

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนจีน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญและใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนจีนที่ต้องการเติบโตและประสบความสำเร็จในสายงานและชีวิตส่วนตัวของพวกเขา

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนจีนสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ที่รอบตัวในระดับสากลได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นๆ ในทุกๆ มุมของโลกได้

ในสถานที่ทำงาน การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนจีน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่นิยมใช้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษจะช่วยให้คนจีนสามารถทำงานร่วมกับคนต่างชาติ และเข้าถึงโอกาสในการทำงานในบริษัทระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ การรู้จักและใช้ภาษาอังกฤษยังมีประโยชน์ในเรื่องการท่องเที่ยว คนจีนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีสามารถเดินทางไปต่างประเทศและสื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้อย่างง่ายดาย ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่นิยมใช้ในการท่องเที่ยวทั่วโลกและในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ

สำหรับการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนจีน ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่ในภาษาอังกฤษได้ อย่างเช่นหนังสือ เว็บไซต์ บทความ และวารสารต่างๆ ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนรู้และการศึกษาในระดับสูง เช่นการศึกษาต่อในปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่มักจะมีการเรียนในภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ การที่คนจีนสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดียังช่วยเสริมสร้างโอกาสในการทำงานในบริษัทระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับตลาดที่กว้างขวาง การสื่อสารที่ราบรื่นในภาษาอังกฤษช่วยให้คนจีนสามารถติดต่อสื่อสารและเจรจาการทำธุรกิจกับคู่ค้าต่างชาติได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ การรู้จักและใช้ภาษาอังกฤษยังสามารถช่วยให้คนจีนสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นๆ ทั้งในสถานการณ์ทางสังคมและการทำงาน การที่คนจีนสามารถเข้าใจและพูดภาษาอังกฤษ ช่วยให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนนานาชาติ และเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนมาจากทุกส่วนของโลกได้อย่างสม่ำเสมอ

สรุปแล้ว ภาษาอังกฤษมี peran penting ในชีวิตประจำวันของคนจีน การรู้และใช้ภาษาอังกฤษช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูล ทรัพยากร และโอกาสต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคนจีน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคนจีน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความหลากหลายและน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามาสนทนาเกี่ยวกับกลุ่มคนจีน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ดังนั้น เราจะพบคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคนจีนในหลายๆ ด้าน เช่น ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, ศาสนา, อาหาร, ธรรมเนียมประเพณี และอื่นๆ ดังนี้:

 1. Chinese – ชาวจีน
  คำนี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้เรียกชื่อคนจีน

 2. Mandarin – ภาษามันดาริน
  ภาษาหลักที่ใช้ในประเทศจีนคือ ภาษามันดาริน ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระดับชาติ

 3. Cantonese – ภาษากวางตุ้ง
  ภาษากวางตุ้งเป็นภาษาที่ใช้ในภาคกวางตุ้งของจีน และเป็นภาษาที่พูดในฮ่องกง

 4. Chinese characters – อักษรจีน
  อักษรจีนเป็นระบบการเขียนที่ใช้ในภาษาจีน ซึ่งเป็นอักษรที่มีรูปทรงที่สวยงามและซับซ้อน

 5. Dragon dance – เต้นมังกร
  เต้นมังกรเป็นศิลปะการเต้นที่มีตำนานและประเพณีที่สำคัญในวัฒนธรรมจีน

 6. Lunar New Year – ตรุษจีน
  ตรุษจีนหรือที่เรียกกันว่า ปีใหม่จีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมจีน

 7. Dim Sum – ติ่มซำ
  Dim Sum เป็นอาหารจีนแบบทำเป็นชิ้นเล็กๆ ที่ส่วนใหญ่จะรับประทานในช่วงเช้า

 8. Kung Fu – คุงฟู
  Kung Fu เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศจีน

 9. Feng Shui – ฮวงจุ้ย
  Feng Shui เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางและออกแบบที่เหมาะสมตามหลักธรรมชาติในวัฒนธรรมจีน

 10. Tai Chi – ไทเช็ก
  Tai Chi เป็นศิลปะการเคลื่อนไหวและการออกแบบที่เน้นความสมดุลและความผ่อนคลาย

 11. Lantern Festival – เทศกาลโคมไฟ
  เทศกาลโคมไฟเป็นงานเฉลิมฉลองที่พิเศษในวัฒนธรรมจีนที่แสดงโคมไฟที่สวยงาม

 12. Silk – ไหม
  ไหมเป็นวัตถุดิบที่ผลิตจากไหมผู้

 13. Yin and Yang – หยินและยัง
  Yin and Yang เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสมดุลระหว่างแรงบวกและแรงลบในวัฒนธรรมจีน

 14. Red envelope – ซองแดง
  ซองแดงเป็นซองที่ใส่เงินเป็นของขวัญที่มักจะให้ในโอกาสเทศกาลต่างๆ ในวัฒนธรรมจีน

 15. Confucianism – ศาสนาคงศาสตร์
  Confucianism เป็นศาสนาและปรัชญาที่มีผลต่อวัฒนธรรมจีนมาอย่างยาวนาน

 16. Dragon Boat Festival – เทศกาลแพะเรือมังกร
  เทศกาลแพะเรือมังกรเป็นงานเฉลิมฉลองที่สำคัญในวัฒนธรรมจีนที่มีการแข่งขันเรือมังกร

 17. Tea ceremony – พิธีบูชาชา
  พิธีบูชาชาเป็นพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองชาในวัฒนธรรมจีน

 18. Chinese zodiac – ราศีจีน
  ราศีจีนเป็นระบบทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการแบ่งปีในลักษณะของสัตว์ตามปีเกิด

 19. Calligraphy – ศิลปะประทับใจ
  ศิลปะประทับใจเป็นศิลปะการเขียนที่สวยงามและซับซ้อนในวัฒนธรรมจีน

 20. Chinese opera – ละครจีน
  ละครจีนเป็นละครที่มีลักษณะเฉพาะและเนื้อหาที่สื่อถึงประวัติศาสตร์แ

การเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคนจีน

การเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคนจีน

การเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนจีนที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสารระหว่างประเทศและทำงานในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหลัก การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มทักษะทางภาษาเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ในสังคมระหว่างประเทศและเปิดโอกาสใหม่ในการศึกษาและการทำงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น

เมื่อคุณต้องการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษในฐานะคนจีน, มีหลายวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:

 1. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านหลักสูตรการศึกษา: มีหลายสถาบันการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ที่มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนจีน เหล่านี้มักเน้นการสอนทักษะทางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการทำงานในสถานการณ์ทางธุรกิจ คอร์สเรียนเหล่านี้อาจมีการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบกลุ่มและตัวต่อตัว เพื่อให้คุณได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ

 2. การใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์: สำหรับคนจีนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, มีแหล่งข้อมูลออนไลน์อันหลากหลายที่สามารถช่วยในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษได้ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นนำมักจะมีบทเรียนที่สอนการอ่าน เขียน พูนะกว่าภาษาอังกฤษ การฟังและการพูด และการศึกษาคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ และการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้ในเวลาที่สะดวกสบายและตามความต้องการของคุณ

 3. การฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านการสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่: หากคุณมีโอกาสที่จะสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ คุณสามารถฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษได้โดยการสนทนา ฟัง และตอบสนองต่อคำถามที่ใช้ภาษาอังกฤษ การสื่อสารกับผู้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จะช่วยให้คุณเรียนรู้และปรับปรุงทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การศึกษาและการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ: การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ คุณสามารถเลือกหนังสือที่เหมาะสมสำหรับระดับความสามารถของคุณและสนใจของคุณ เพิ่มความเข้าใจในวัฒนธรรมและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางธุรกิจ การท่องเที่ยว และประเด็นที่คุณสนใจเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาของคุณ

 5. การใช้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันการเรียนรู้: มีแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์การเรียนรู้ที่สามารถช่วยในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังก

ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับคนจีน

ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับคนจีน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญและคุณค่าที่สูงในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกในหลายด้านของชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับคนจีนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ และสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองในสายงานและการศึกษาต่าง ๆ ได้มากขึ้น

นี่คือบางเหตุผลที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับคนจีน:

 1. เปิดโอกาสในการทำงาน: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณมีโอกาสทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ หรือทำงานกับบริษัทที่มีภูมิภาคกว้างขึ้น ซึ่งจะเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ ให้คุณได้พัฒนาตนเองและเติบโตในอาชีพได้มากขึ้น

 2. การศึกษาต่อ: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล หากคุณต้องการศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรและวัสดุการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงได้ง่ายขึ้น

 3. การท่องเที่ยว: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อคุณสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คุณสามารถสื่อสารกับคนในทุกชาติ และเข้าถึงข้อมูลท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 4. การเข้าถึงความรู้: ความหลากหลายของข้อมูลและควสามารถเข้าถึงผ่านภาษาอังกฤษมีค่าสำคัญอย่างมาก โลกของวิทยาการวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ มีการเผยแพร่และสื่อสารในภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง การรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษจึงช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงความรู้เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 5. การสื่อสารสากล: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุด มันเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อและการสื่อสารในที่ทำงานระหว่างประเทศ การรู้จักภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับคนที่มาจากทุกหน่วยงานและทุกวัฒนธรรมได้อย่างราบรื่น

 6. พัฒนาทักษะการทำงาน: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษส่งผลให้คุณพัฒนาทักษะการทำงานที่สำคัญอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น ทักษะการอ่านและเขียน เช่นการเขียนเอกสารทางการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การฟังและการพูด เช่น การเข้าร่วมสนทนาทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีมที่ดี

 7. การเข้าถึงโอกาสใหม่: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสใหม่ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในตำแหน่งที่ต้องการภาษาอังกฤษ การศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การรู้จักภาษาอังกฤษจะเปิดโอกาสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและสร้างเ

Categories: สำรวจ 12 คนจีน ภาษาอังกฤษ

เด็กจีนรุ่นใหม่เขาฝึกเรียนภาษาอังกฤษกันอย่างนี้แล้ว ขอรับ…สำเนียง Accent ชัดเจนยิ่ง…
เด็กจีนรุ่นใหม่เขาฝึกเรียนภาษาอังกฤษกันอย่างนี้แล้ว ขอรับ…สำเนียง Accent ชัดเจนยิ่ง…

(n) คนจีน (คำย่อของ Chinese) Chinaman. (n) คนจีน, Syn. Chinese person.(ไช’นิส) n., (pl. -nese) n. ภาษาจีน, คนจีน -adj. เกี่ยวกับประเทศจีน (คน, ภาษา, วัฒนธรรม)(ชิน) { chinned, chinning, chins } n. คาง -keep (have) one’s chin up อย่าท้อใจ, ไม่ท้อ -take it on the chin แพ้, ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง, ยกคางขึ้น, คุย, สนทนา. -vi. คุย, ยกคางตัวเองขึ้น

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

Chinese คืออะไร

Chinese (ไชนิส) is a term that encompasses various aspects related to China, including its language, people, and culture. It refers to the official language of China, which is spoken by a significant portion of the global population. Additionally, it pertains to the Chinese people, their traditions, customs, and way of life. The term Chinese can be used as both a noun and an adjective to describe anything associated with China. In the Thai language, the word for Chinese is ภาษาจีน (pronounced phasa jin) when referring to the language and คนจีน (pronounced khon jin) when referring to the people.

Chinอ่านว่าอะไร

[Chinอ่านว่าอะไร] is written as Chin and pronounced as chinned. It is a noun referring to the jaw or lower part of the face. The verb forms include chinning and chins. The phrase keep (have) ones chin up means to remain optimistic and not be discouraged. Take it on the chin means to accept defeat or failure gracefully, while also lifting ones chin up. It can also mean engaging in conversation or dialogue. The verb forms of Chin include conversing and lifting ones own chin up.

แปลภาษาจีน Chinese Translation - Mytranslation
แปลภาษาจีน Chinese Translation – Mytranslation
คนจีนใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่? | ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน Ep.23 - Youtube
คนจีนใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่? | ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน Ep.23 – Youtube
คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว - Learningstudio.Info
คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว – Learningstudio.Info
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
24 คู่คำตรงข้ามที่เจอบ่อย ในภาษาจีน
50 ชื่อจีนผู้หญิง ตั้งให้ลูกสาวตึ่งหนั่งเกี้ยใช้แล้วเฮงเฮงเฮง! - Amarin Baby & Kids
50 ชื่อจีนผู้หญิง ตั้งให้ลูกสาวตึ่งหนั่งเกี้ยใช้แล้วเฮงเฮงเฮง! – Amarin Baby & Kids
คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว - Learningstudio.Info
คำศัพท์ภาษาจีน หมวดครอบครัว – Learningstudio.Info

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

คนจีนคือใคร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนจีน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคนจีน
การเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคนจีน
ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับคนจีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *