Skip to content
Home » หยั่งเชิง: ประเด็นสำคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Word Count: 8)

หยั่งเชิง: ประเด็นสำคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Word Count: 8)

หยั่งเชิงแล้ว!นิวคาสเซิ่ล จัดหนักทุ่มคว้า ควิชา ควารัตสเคเลีย

หยั่งเซิน แข็งแรงถึงวันสุดท้าย | คลิปยาว 2 ชั่วโมงครึ่ง ตอนที่ 1

Keywords searched by users: หยั่งเชิง: ประเด็นสำคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Word Count: 8) หยั่งเชิง ความหมาย, หยั่ง คือ, หยั่งเชิง ภาษาอังกฤษ, ดูเชิง คือ, ลองเชิง คือ

ความหมายของหยั่งเชิง

หยั่งเชิงแล้ว!นิวคาสเซิ่ล จัดหนักทุ่มคว้า ควิชา ควารัตสเคเลีย
หยั่งเชิงแล้ว!นิวคาสเซิ่ล จัดหนักทุ่มคว้า ควิชา ควารัตสเคเลีย

ความหมายของหยั่งเชิง

หยั่งเชิง (Transcendence) เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายและซับซ้อน ในทางทฤษฎีทางศาสนา หยั่งเชิงหมายถึงการเกิดขึ้นของสภาวะที่เกินกว่าความจำเป็น และเกินกว่าการเข้าใจของมนุษย์ทั่วไป ความหมายของหยั่งเชิงมักมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในพลังหรือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าเหนือความเข้าใจของมนุษย์ ในบางกรณี หยั่งเชิงอาจเป็นการพิสูจน์หรือยืนยันหลักการศาสนาหรือปรัชญาที่สูงกว่าระดับประสาคนาชาติ

ในศาสนาและปรัชญาต่างๆ หยั่งเชิงมักถูกอธิบายว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม หรือระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้น โดยหยั่งเชิงอาจเป็นการพิสูจน์ความเชื่อในพลังแห่งความเป็นอิสระ ความรู้หรือสติปัญญาที่เกินกว่าระดับมนุษย์ หรือการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของมนุษย์ เช่น เกิดขึ้นในกรณีที่มีความเชื่อในพระเจ้าหรือพลังเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ของจักรวาล หรือการเชื่อในการเกิดขึ้นของจิตวิญญาณหรือความตายหลังจากการเปลี่ยนแปลงร่างกาย

นอกจากนี้ หยั่งเชิงยังสามารถมีความหมายเชิงวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย เช่น ในสาขาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และความปลอดภัยทางประสาทสมอง ความหมายของหยั่งเชิงอาจหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีหรือสอุปกรณ์ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรหรือระบบคอมพิวเตอร์ในระดับที่เกินกว่าความสามารถของสมองมนุษย์ หรือการพัฒนาแอนดรอยด์ที่สามารถมีการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกและความคิดของมนุษย์ได้

หยั่งเชิงเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ โดยทั่วไปแล้ว หยั่งเชิงหมายถึงการเกินความสามารถของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถทางปัญญา (intelligence) การเข้าใจความรู้สึกและความคิดของผู้อื่น (empathy), ความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสตร์และปัญหาทางสังคม (knowledge and understanding of science and social issues) หรือความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี (human-technology integration)

ในสังคมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในสมัยปัจจุบัน หยั่งเชิงหมายถึงการพัฒนาและเติบโตของมนุษย์ในด้านที่เกินกว่าความคาดหวังหรือความเป็นธรรมชาติ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสิ่งของ (Internet of Things), ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) เป็นต้น ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ให้เกินกว่าเดิม และเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทายในสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ หยั่งเชิงหมายถึงการพัฒนาและเติบโตขององค์กรหรือธุรกิจในแง่ของความสำเร็จที่เกินกว่าความคาดหวังหรือความเป็นธรรมชาติ การหยั่ง

ตัวอย่างการใช้คำว่าหยั่งเชิง

หยั่งเชิง หงส์แดงวางแผนยื่นข้อเสนอแรกคว้าตัว ดาร์วิน นูนเญซ เสริมหอก | Khaosod | Line Today
หยั่งเชิง หงส์แดงวางแผนยื่นข้อเสนอแรกคว้าตัว ดาร์วิน นูนเญซ เสริมหอก | Khaosod | Line Today

หยั่งเชิงเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงสภาวะทางอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในบุคคล โดยทั่วไปแล้วมักจะมีความหมายว่าสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นสังคม หรือเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่แก่งแย่ โกรธ หรือไม่พอใจ

คำว่า หยั่งเชิง มักถูกใช้ในบริบททางวรรณกรรม กฎหมาย หรือการสื่อสารทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพูดถึงความเป็นธรรม ความยุติธรรม หรือความเท่าเทียมทางสังคม คำว่า หยั่งเชิง สามารถใช้ในรูปแบบของคำนามหรือคำกริยาได้ตามความเหมาะสมของบริบท

ตัวอย่างการใช้คำว่า หยั่งเชิง ในประโยคทั่วไป:

 1. คณะกรรมการต้องรับฟังเสียงของประชาชนอย่างหยั่งเชิงก่อนตัดสินใจ.
 2. การกระทำที่ไม่เป็นธรรมจะทำให้คนอื่นรู้สึกหยั่งเชิงและไม่พอใจ.
 3. เขาสามารถแสดงความหยั่งเชิงของเขาออกมาในคำกล่าวหาที่แสดงถึงความไม่พอใจของเขา.

การใช้คำว่า หยั่งเชิง เพื่อพูดถึงสภาวะอารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคลต้องได้รับการใส่ใจในบริบทและความหมายที่ถูกต้อง ซึ่งอาจมีการใช้คำอื่นที่ใกล้เคียงกัน เช่น โกรธ, ไม่พอใจ, รู้สึกแย่ ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจความหมายของประโยคได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ความหมายและการใช้คำศัพท์ในภาษาไทยมีความหลากหลายและมีความซับซ้อน การตรวจสอบความหมายที่แน่ชัดและการศึกษาของบริบทที่ถูฉันขออธิบายเกี่ยวกับคำว่า หยั่งเชิง ในภาษาไทยให้เต็มที่มากขึ้น:

คำว่า หยั่งเชิง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงสภาวะทางอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในบุคคล มักจะมีความหมายว่าสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบทางสังคม หรือเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่แย่งแย่ โกรธ หรือไม่พอใจ

คำว่า หยั่งเชิง มักถูกใช้ในบริบททางวรรณกรรม กฎหมาย หรือการสื่อสารทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพูดถึงความเป็นธรรม ความยุติธรรม หรือความเท่าเทียมทางสังคม คำว่า หยั่งเชิง สามารถใช้ในรูปแบบของคำนามหรือคำกริยาได้ตามความเหมาะสมของบริบทที่ใช้

ตัวอย่างการใช้คำว่า หยั่งเชิง ในประโยคทั่วไป:

 1. คณะกรรมการต้องรับฟังเสียงของประชาชนอย่างหยั่งเชิงก่อนตัดสินใจ.
 2. การกระทำที่ไม่เป็นธรรมจะทำให้คนอื่นรู้สึกหยั่งเชิงและไม่พอใจ.
 3. เขาสามารถแสดงความหยั่งเชิงของเขาออกมาในคำกล่าวหาที่แสดงถึงความไม่พอใจของเขา.

การใช้คำว่า หยั่งเชิง เพื่อพูดถึงสภาวะอารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคลต้องได้รับการใส่ใจในบริบทและความหมายที่ถูกต้อง ซึ่งอาจมีการใช้คำอื่นที่ใกล้เคียงกัน เช่น โกรธ, ไม่พอใจ, รู้สึกแย่ ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจความหมายของประโยคได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ความหมายและการใช้คำศัพท์ในภาษาไทยมีความหลากห

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหยั่งเชิง

Heterosexual Script จากหยั่งเชิงที่อาจกลายเป็นคุกคาม | Open Relationship Ep.54 - Youtube
Heterosexual Script จากหยั่งเชิงที่อาจกลายเป็นคุกคาม | Open Relationship Ep.54 – Youtube

หยั่งเชิงเป็นคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือสิ่งของในระบบที่มีแรงเสียดทานหรือแรงม้าลายทางกำลังเคลื่อนที่ คำว่า หยั่ง หมายถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือสิ่งของ ส่วนคำว่า เชิง หมายถึงแนวทางหรือทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ดังนั้น คำศัพท์ หยั่งเชิง หมายถึงการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือแรงม้าลายทางกำลังเคลื่อนที่

ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำว่า หยั่งเชิง มักถูกใช้ในหลายสาขา เช่น กลศาสตร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกลไก โดยมีความสำคัญในการศึกษาและเข้าใจหลักการทำงานของวัตถุหรือระบบต่าง ๆ ที่มีการเคลื่อนที่จากแรงเสียดทานหรือแรงม้าลายทางกำลังเคลื่อนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

ตัวอย่างของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหยั่งเชิงได้แก่:

 1. แรงเสียดทาน (Friction): คือแรงที่เกิดจากการสัมผัสระหว่างวัตถุสองวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ต่อกัน แรงเสียดทานจะต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ และเป็นต้นเหตุให้เกิดการหยุดนิ่งหรือการลดความเร็วของวัตถุ

 2. แรงม้าลายทาง (Inertia): คือคุณสมบัติของวัตถุที่ต้องการแรงเสียดทานเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะเคลื่อนที่ วัตถุที่มีมวลมากจะมีแรงม้าลายทางมากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย ซึ่งจะทำให้วัตถุมีความผันผวนในการเคลื่อนที่น้อยลง

 3. ความเร็ว (Velocity): หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุต่อเวลา ในหน่วยของเวลา ความเร็วคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งของวัตถุต่อหนึ่งหน่วยของเวลา มักใช้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) แรงม้าลายทางมีผลต่อความเร็วของวัตถุ โดยตรง วัตถุที่มีมวลมากจะมีแรงม้าลายทางมากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย ซึ่งจะทำให้วัตถุมีความผันผวนในการเคลื่อนที่น้อยลง

 4. ความมากมายและพลังงาน (Momentum and Energy): ในหยั่งเชิงที่มีการเคลื่อนที่ แรงม้าลายทางและความเร็วของวัตถุมีผลต่อความมากมายและพลังงานของวัตถุนั้น ๆ แรงม้าลายทางเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความมากมายของวัตถุ ซึ่งคำนวณได้จากสูตร Momentum = มวล × ความเร็ว และพลังงานของวัตถุเกี่ยวข้องกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสถานะเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลังงานแรง (kinetic energy) และพลังงานโน้มถ่วง (potential energy)

 5. การกระทำและปฏิกิริยา (Action and Reaction): ตามกฎของนิวตันที่สาม กระทำและปฏิกิริยาเป็นคู่หูกัน แรงที่เกิดจากการกระทำ (action) จะมีแรงปฏิกิริยา (reaction) ที่เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งแรงและการเคลื่อนที่ในหยั่งเชิงสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการของกฎของนิวตัน

 6. แรงทางฟิสิกส์ (Force): เป็นปริมาณที่ใช้ในการอธิบายแรงที่เปลี่ยนแปลงสถานะการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงสามารถก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนแปลงทิศทาง ความเร็ว หรือหยุดนิ่งของวัตถุได้ แรงในหยั่งเชิงสามารถมีค่าบ

คำแนะนำในการใช้คำว่าหยั่งเชิง

หยั่งเชิงเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงความรู้สึกหรือสภาวะทางจิตใจที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งอาจประกอบไปด้วยความรู้สึกหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นในระหว่างการพูดหรือการกระทำของบุคคล คำว่าหยั่งเชิงมักมีความหมายที่ผสานความรู้สึกอารมณ์กับการคิดเชิงปรัชญาหรือความเชื่อ และสามารถมีผลต่อการพึ่งพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งหยั่งเชิงอาจเป็นสัญลักษณ์ของความหมายที่ลึกซึ้งและมีความหมายที่สำคัญต่อบุคคลในระดับบุคคลหรือสังคม

การใช้คำว่าหยั่งเชิงให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อความเข้าใจและสัมพันธภาพกับผู้ฟังหรือผู้อ่าน ดังนั้น ควรมีความระมัดระวังในการใช้คำว่าหยั่งเชิงให้ถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำว่าหยั่งเชิงที่สามารถนำมาปฏิบัติตามได้ต่อไปนี้:

 1. ตระหนักถึงความรู้สึกและประสบการณ์: การใช้คำว่าหยั่งเชิงเป็นการแสดงถึงความรู้สึกและประสบการณ์ของตนเอง ควรตระหนักถึงความรู้สึกและประสบการณ์ที่ต้องการสื่อผ่านไปยังผู้ฟังหรือผู้อ่านอย่างชัดเจน เพื่อให้สื่อถึงความหมายที่ต้องการให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

 2. ใช้คำว่าหยั่งเชิงในบริบทที่เหมาะสม: คำว่าหยั่งเชิงควรใช้ในบริบทที่เหมาะสมและเหมา- ทำความเข้าใจในคำว่าหยั่งเชิง: หยั่งเชิงเป็นคำในภาษาไทยที่ใช้เพื่อแสดงความรู้สึกหรือสภาวะทางจิตใจที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถมองเป็นคำสัญลักษณ์ของความหมายที่ลึกซึ้งและมีความหมายที่สำคัญต่อบุคคลหรือสังคมได้ การใช้คำว่าหยั่งเชิงต้องใช้ในบริบทที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจและเชื่อถือความหมายที่ต้องการสื่อได้อย่างถูกต้อง

 • ความหมายและการใช้งานของคำว่าหยั่งเชิง: คำว่าหยั่งเชิงสามารถใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการอธิบายถึงความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตการทำงานหรือความสำเร็จในสิ่งต่าง ๆ ที่ทำได้ อาจใช้คำว่าหยั่งเชิงเพื่อแสดงถึงความสุขและความพึงพอใจที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง หรืออาจใช้ในบริบททางศาสนาหรือปรัชญาเพื่อแสดงถึงความเชื่อหรือความหมายที่ลึกซึ้งของชีวิต

 • การใช้คำว่าหยั่งเชิงให้ถูกต้อง: เพื่อให้การใช้คำว่าหยั่งเชิงเป็นไปตามความเหมาะสมและเป็นระเบียบตามหลักภาษาไทย ควรใส่คำให้ถูกต้องตามการใช้งานที่เหมาะสม เนื่องจากการใช้คำว่าหยั่งเชิงให้ไม่ถูกต้องอาจสร้างความเข้าใจผิดพลาดหรือสับสนให้กับผู้ฟังหรือผู้อ่าน

 • คำแนะนำในการใช้คำว่าหยั่งเชิง:

  1. เลือกใช้คำว่าหยั่งเชิงให้ถูกต้องตามบริบท: คำว่าหยั่งเชิงควรใช้ในบริบทที่เหมาะสมและถูกต้อง เพ

คำนิยามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหยั่งเชิง

หยั่งเชิงเป็นความเชื่อหรือศาสนาที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของชาวไทยมาอย่างยาวนาน มันเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธ และมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในโลก หยั่งเชิงเป็นสัญลักษณ์และเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักการและคติความเชื่อต่าง ๆ ในการเรียนรู้เข้าใจเรื่องราว ปรัชญา และการปฏิบัติตามหลักของศาสนา

หยั่งเชิงรับผิดชอบต่อการรักษาสังคมสงบและความสุขของบุคคลแต่ละคน และเน้นการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีและมีคุณค่าสูง หยั่งเชิงสอนให้คนเห็นคุณค่าของความเป็นอยู่ ความเป็นมนุษย์ และความเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มันช่วยให้ผู้คนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม และเน้นคุณค่าของการดำเนินชีวิตที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมโดยรวม

หยั่งเชิงมีหลักการและคติความเชื่อที่สำคัญ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละศาสนาหยั่งเชิง เช่น หยั่งเชิงตะวันตกเน้นความเชื่อในความเป็นสิ่งเดียว ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ และความรู้สึกของคนเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล ในขณะที่หยั่งเชิงออสเตรเลียเน้นความเชื่อในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมด และการปฏิบัติตามหลักศาสนาหยั่งเชิงเป็นการรับรู้และเข้าใจความจริงแห่งชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเกิด ทุกข์ยาก แก่นแท้ของการเป็น และความเป็นธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ ในโลก ศาสนาหยั่งเชิงต้องการให้ผู้ศึกษามีการเข้าใจถึงธรรมชาติและความจริงของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก และพยายามปฏิบัติตามหลักการและคติความเชื่ออันเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสุขและสิ่งที่ดีในชีวิตของตนเองและผู้อื่น

หยั่งเชิงเป็นศาสนาที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลก การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเกิดและการสิ้นสุด และความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลลัพธ์ ศาสนาหยั่งเชิงเชื่อในหลักการของกรรมะที่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้คน และการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดี ศาสนานี้สอนให้คนรู้จักเห็นความสำคัญของความเป็นมนุษย์ ความเจริญสมบูรณ์ และความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างสมดุลย์ระหว่างคนและธรรมชาติ

ศาสนาหยั่งเชิงเป็นแนวทางการคิดที่สอนให้คนรู้จักค่านิยมและจริยธรรมที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิต และการกระทำต่อผู้อื่น ศาสนานี้เน้นการพัฒนาคุณธรรม ความเมตตากรุณา และความรักที่จะทำให้ผู้คนมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง ศาสนาหยั่งเชิงเป็นแนวทางที่สอนให้คนรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่และความเจริญ และสร้างสรรค์ช

Categories: รายละเอียด 23 หยั่งเชิง

หยั่งเซิน แข็งแรงถึงวันสุดท้าย | คลิปยาว 2 ชั่วโมงครึ่ง ตอนที่ 1
หยั่งเซิน แข็งแรงถึงวันสุดท้าย | คลิปยาว 2 ชั่วโมงครึ่ง ตอนที่ 1

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

หยั่งเชิง หมายถึงอะไร

คำว่า หยั่งเชิง ในทางการใช้งานหมายถึงการดำเนินการหรือการพูดที่เป็นไปในทิศทางที่จะให้คนอีกฝ่ายเข้าใจหรือเห็นภาพเช่นเดียวกับผู้ใช้งานหรือคนที่อยู่ในตำแหน่งที่เราเอง ตัวอย่างเช่น การพูดหยั่งเชิงของผมเกี่ยวกับเขาหมายถึงผมพูดในทางที่เขาจะเข้าใจหรือเห็นภาพเช่นผมเอง และไม่ได้ตั้งใจที่จะท้าทายหรือแข่งขันกับเขาเลย อีกตัวอย่างคือการหยั่งเสียงที่หมายถึงการแสดงความคิดเห็นหรือการเปิดเผยความคิดเห็นในเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยเช่นฉันพูดหยั่งเสียงว่าฉันไม่เห็นด้วยกับโครงการที่คุณเสนอเมื่อฉันเห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับนั้น

หยั่งถึง คืออะไร

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ข้อความด้านล่างนี้ถูกแปลและเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไป: [หยั่งถึง คืออะไร]. นี่คือเนื้อหาที่ต้องการให้เขียนใหม่: [(v) หยั่งถึง, เช่นเดียวกับ: เข้าใจ, Syn. เข้าใจ, ตัวอย่าง: การสังเกตความคล้ายคลึงเป็นเรื่องยากที่จะหยั่งถึง, ความหมายในภาษาไทย: เข้าใจอย่างลึกซึ้ง, เข้าใจถ่องแท้, เพิ่มเติม: คำว่า หยั่งถึง หมายถึงการเข้าใจของบุคคลในเรื่องที่มีความซับซ้อนหรือยากต่อการเข้าใจ]. – ภาษา: ไทย.

ตอนที่ 15 หยั่งเชิง - Youtube
ตอนที่ 15 หยั่งเชิง – Youtube
ทัณฑ์รักหักเตียงวิวาห์ ตอนที่ 7 หยั่งเชิง - Youtube
ทัณฑ์รักหักเตียงวิวาห์ ตอนที่ 7 หยั่งเชิง – Youtube
D – หยั่งเชิง หรือ จะเอาจริง - Thunhoon
D – หยั่งเชิง หรือ จะเอาจริง – Thunhoon
อยากสรุป] 10 ข้อจากหนังสือ 'The Rules Of Life ปรับองศาความคิดชีวิตมีคุณภาพ' พาร์ท 3 21 หยั่งเชิงก่อนตัดสินใจ เพราะบางครั้งหากไม่หยั่งเชิง ไม่คิด ไม่ลองเพียงนิดก่อน มันจะเสี่ยงเกินไป เหมือนเราอยากกระโดดลงน้ำ ท
อยากสรุป] 10 ข้อจากหนังสือ ‘The Rules Of Life ปรับองศาความคิดชีวิตมีคุณภาพ’ พาร์ท 3 21 หยั่งเชิงก่อนตัดสินใจ เพราะบางครั้งหากไม่หยั่งเชิง ไม่คิด ไม่ลองเพียงนิดก่อน มันจะเสี่ยงเกินไป เหมือนเราอยากกระโดดลงน้ำ ท
Heterosexual Script จากหยั่งเชิงที่อาจกลายเป็นคุกคาม | Open Relationship Ep.54 - Youtube
Heterosexual Script จากหยั่งเชิงที่อาจกลายเป็นคุกคาม | Open Relationship Ep.54 – Youtube
หยั่งเชิง หงส์แดงวางแผนยื่นข้อเสนอแรกคว้าตัว ดาร์วิน นูนเญซ เสริมหอก | Khaosod | Line Today
หยั่งเชิง หงส์แดงวางแผนยื่นข้อเสนอแรกคว้าตัว ดาร์วิน นูนเญซ เสริมหอก | Khaosod | Line Today
หยั่งเชิงแล้ว!นิวคาสเซิ่ล จัดหนักทุ่มคว้า ควิชา ควารัตสเคเลีย
หยั่งเชิงแล้ว!นิวคาสเซิ่ล จัดหนักทุ่มคว้า ควิชา ควารัตสเคเลีย

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

ความหมายของหยั่งเชิง
ตัวอย่างการใช้คำว่าหยั่งเชิง
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหยั่งเชิง
คำแนะนำในการใช้คำว่าหยั่งเชิง
คำนิยามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหยั่งเชิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *