Skip to content
Home » แม รี่ แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

แม รี่ แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

[Thaisub/ซับไทย] Mary On A Cross - Ghost

[Thaisub/ซับไทย] Mary On A Cross – Ghost

Keywords searched by users: แม รี่ แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน marry แปลว่าอะไร, แมรี่ ภาษาอังกฤษ, แมรี่ คือใคร, merry แปลว่า, marry me แปลว่า, my mary janeแปลว่า, mary jane แปลว่า, mary on a cross แปลว่า

แม รี่ แปล ว่า: ความหมายและใช้งาน

หมายถึงและใช้งานของคำว่า แมรี่ในภาษาไทย

คำว่า แมรี่ เป็นคำศัพท์ที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาอังกฤษ (Mary) ซึ่งถูกนำเข้ามาใช้ในภาษาไทย โดยมักจะใช้ในรูปแบบของชื่อหญิง แบบส่วนใหญ่ แมรี่ ในภาษาไทยมักจะใช้เป็นชื่อเรียกของผู้หญิงที่มีชื่อจริงว่า แมรี่ หรือชื่อที่คล้ายกัน อย่างเช่น แมรี่ จิ๊บ หรือ แมรี่ แจ็คสัน เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังสามารถพบเจ้าแมรี่ในเรื่องราวต่าง ๆ อาทิเช่น ในนิทานเด็ก หรือเรื่องราวสำหรับเด็ก ที่ใช้ชื่อเจ้าแมรี่เป็นตัวละครหลัก อย่างเช่น แมรี่ แม่เจ้าปลายาง หรือ แมรี่ แม่เจ้าหิมะ ซึ่งเป็นต้น

ในบางกรณี คำว่า แมรี่ อาจถูกใช้ในบริบทที่แสดงถึงความทุกข์ทรมาน หรือความเศร้าโศก เช่น แมรี่ ที่ใช้ในเพลงป๊อป แมรี่ แมรี่ ทำไมโทรศัพท์ไม่ร้องเสียง โดยบางครั้งการใช้คำว่า แมรี่ ในทางนี้อาจมีความเป็นสำนวนอยู่

นอกจากนี้คำว่า แมรี่ ยังอาจถูกใช้เป็นชื่อทางการค้า หรือตราสินค้า ในบางกรณี ได้แก่ ร้านอาหาร แมรี่ ทู แมรี่ หรือแบรนด์เครื่องสำอาง แมรี่ เคย์ เป็นต้น

ในสระบุคคล นอกจากชื่อเจ้าแมรี่แล้ว ยังมีคำว่า แมรี่ ที่ใช้ในชื่อสถานที่บางแห่ง อาทิเช่น สนามกอล์ฟแมรี่ คิง หรือ สวนสนุกแมรี่ เลิฟ เป็นต้น

สรุปแล้ว แมรี่ เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายและใช้งานหลากหลายในภาษาไทย ส่วนใหญ่ใชงานในรูปแบบของชื่อหญิง แบบส่วนใหญ่เป็นชื่อเรียกของผู้หญิงที่มีชื่อจริงว่า แมรี่ หรือชื่อที่คล้ายกัน นอกจากนี้ เรายังพบเจ้าแมรี่ในเรื่องราวต่าง ๆ อาทิเช่นในนิทานเด็ก หรือเรื่องราวสำหรับเด็กที่ใช้ชื่อเจ้าแมรี่เป็นตัวละครหลัก

ความหมายของ แม รี่

ความหมายของคำว่า แมรี่ ในภาษาไทยถูกใช้ในหลายประเด็นและสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างแมรี่ที่เป็นคำนามชื่อเฉพาะของคนหญิง กล่าวถึงคนหญิงที่มีชื่อว่า แมรี่ และอาจเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ได้ แมรี่เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก และมักเป็นชื่อที่ให้ความหมายเป็นที่นับถือและน่ารัก

นอกจากนี้ แมรี่ ยังเป็นคำที่ใช้ในเพลง แมรี่ แมรี่ วันนี้เธอเป็นเจ้าหญิง ที่เป็นเพลงดังที่สุดของวงเบียร์เกอร์ส์ในประเทศไทย ซึ่งเพลงนี้กลายเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเดียวกันอีกด้วย แมรี่ในเพลงแสดงถึงความภาคภูมิใจในตัวเองที่กำลังเติบโตเป็นผู้หญิงแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ แมรี่ ยังใช้เป็นคำคำนามที่ใช้ในคำนิยามเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของหรือผู้ถือครองบางอย่าง เช่น แมรี่ของบ้าน หมายถึงเจ้าของบ้านหรือคนที่เป็นเจ้าของบ้าน แมรี่ของร้านหรือแมรี่ร้าน หมายถึงเจ้าของร้านหรือคนที่เป็นเจ้าของร้าน ซึ่งแมรี่ในที่นี้อาจมีความหมายเฉพาะเจาะจงกับสถานที่หรือธุรกิจที่อ้างถึง

อีกทั้งยังมีคำว่า แมรี่ ที่ใช้ในคำสแลงหรือคำเชียร์ในการแสดงต่าง ๆ แมรี่ในที่นี้จะหมายถึงการทำให้ความรู้สึกที่ดีขึ้น หรือการกำลังใจให้ผู้อื่น เช่น การพูดว่า แมรี่ได้เลย หมายถึงการสนับสนุนและแสดงความเห็นว่าผู้นั้นทำได้ดี

สรุปกันให้เข้าใจง่าย คำว่า แมรี่ ในี้มีความหมายหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งาน แมรี่อาจหมายถึงชื่อเฉพาะของคนหญิงที่มีชื่อว่า แมรี่ หรืออาจเป็นคำคำนามที่ใช้ในการบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของหรือผู้ถือครองบางอย่าง นอกจากนี้ยังมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับเพลงที่รู้จักกันดีในวงการเพลงไทย และใช้ในคำสแลงหรือคำเชียร์ในการแสดงต่าง ๆ ซึ่งแมรี่ในที่นี้จะหมายถึงการทำให้ความรู้สึกที่ดีขึ้น หรือการกำลังใจให้ผู้อื่น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ แม รี่

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ แม็ก (Mary) ในภาษาไทย

แมก (Mary) เป็นชื่อที่ใช้ในภาษาไทย ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหลากหลายในการใช้งาน โดยส่วนใหญ่แมก (Mary) เป็นชื่อที่ใช้ในคำนามหรือชื่อคน และมักมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความงดงาม ความบริสุทธิ์ หรือความสง่างาม

นอกจากนี้ ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแมก (Mary) อีกมากมาย ซึ่งสามารถเรียบเรียงได้ดังนี้:

 1. นามสกุล (Surname): นามสกุลเป็นคำศัพท์ที่ใช้เพื่อแสดงสถานะและความเกียจของบุคคล ซึ่งอาจเป็นนามสกุลของคนที่ชื่อแมก (Mary) ก็ได้ เช่น แมก สมประสิทธิ์ (Mary Smith)

 2. ความหมาย (Meaning): แมก (Mary) มักมีความหมายเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ สง่างาม หรือความเป็นที่รักของบุตรชาย โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์ แมก (Mary) ถือเป็นชื่อที่สำคัญในศาสนาคริสต์ เนื่องจากเป็นชื่อของแม่พระองค์หนึ่ง คือ พระมารี (Virgin Mary) ผู้เป็นแม่พระเยซูคริสต์

 3. พระมารี (Virgin Mary): พระมารีเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความสง่างามในศาสนาคริสต์ แม้ว่าชื่อจริงของพระแม่พระเยซูจะไม่ใช่แมก (Mary) แต่พระแม่พระเยซูเป็นแรงบันดาลใจให้แมก (Mary) เป็นชื่อที่นิยมใช้ในศาสนาคริสต์

 4. บัญชีรายชื่อ (Name List): บัญชีรายชื่อหรือชื่อสมุดเป็นเอกสารที่รวบรวมชื่อของคนหรือสิ่งของที่มีความเกี่ยวข้องกับแมก (Mary) ซึ่งอาจเป็นบัญชีรายชื่อของคนที่มีชื่อแมก (Mary) หรือชื่อของคนที่มีความสัมพันธ์กับแมก (Mary) ในรูปแบบชื่อ-นามสกุล

 5. มาเรีย (Maria): มาเรียเป็นชื่อที่มีความใกล้เคียงกับแมก (Mary) และมักใช้แทนกันได้ในบางกรณี โดยเฉพาะในภาษาไทย ชื่อมาเรีย (Maria) มาจากภาษาละติน (Latin) และใช้ในหลายภาษาทั่วโลก

 6. แมรี่ (Merry): แมรี่เป็นคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกับแมก (Mary) ในการออกเสียงและการสะกด แมรี่ (Merry) เป็นคำที่ใช้ในคำนามและคำคุณศัพท์เพื่อแสดงความรื่นเริง ความสุข หรือความสนุกสนาน

 7. น้องแมรี่ (Little Mary): น้องแมรี่เป็นคำพ้องที่ใช้ในการเรียกชื่อเฉพาะเพื่อแสดงความรักและความน่ารักของเด็กหญิงที่ชื่อแมก (Mary)

 8. แมกลิน (Magdalene): แมกลิน (Magdalene) เป็นชื่อที่มีความสัมพันธ์กับแมก (Mary) ในภาษาไทย แมกลิน (Magdalene) เป็นชื่อของผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ในศาสนาคริสต์

 9. แมกเบธ (Elizabeth): แมกเบธ (Elizabeth) เป็นชื่อที่อาจมีความสัมพันธ์กับแมก (Mary) ในเชิงความสัมพันธ์ตามชื่อบุคคลในบางกรณี แมกเบธ (Elizabeth) เป็นชื่อที่มักเกี่ยวข้องกับพระแม่พระเยซูและเป็นชื่อที่มีความสำคัญในศาสนาคริสต์

 10. แมกเกอร์ (Maker): แมกเกอร์ (Maker) เป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับแมก (Mary) ในรูปแบบของคำนาม แมกเกอร์ (Maker) หมายถึงผู้สร้างสิ่งของหรือผู้ทำงานอย่างเชี่ยวชาญ

เพื่อนๆ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมก (Mary) และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมัน อาจต้องพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม และใช้ความเสรีในการแปลงและใช้ค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แม รี่

แมรี่เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยและมีหลายความหมายและการใช้งานต่าง ๆ ตามบทบาทและบริบทที่ใช้ในประโยค ดังนั้น จะมีตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แมรี่ ในหลายรูปแบบดังต่อไปนี้:

 1. แมรี่เป็นชื่อของผู้หญิง:

  • แมรี่เป็นเพื่อนสนิทของฉันที่ได้รับรู้ความลับของฉันทั้งหมด
  • วันนี้เป็นวันเกิดของแมรี่ ฉันจะไปของมาให้เธอ
  • แมรี่เป็นครูที่สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของเรา
 2. แมรี่เป็นคำนามที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร:

  • ฉันสั่งแมรี่ทอดเป็นอาหารเสริมกับอาหารหลัก
  • ร้านอาหารนี้มีเมนูแมรี่ผัดไข่ที่อร่อยมาก
  • ฉันเตรียมแมรี่คลุกกับซอสมาเพื่อเป็นส่วนผสมของสลัด
 3. แมรี่เป็นคำนามที่ใช้ในชื่อสถานที่:

  • ฉันอยากไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะแมรี่
  • มีงานแสดงศิลปะที่แมรี่วันนี้
  • ฉันได้รับเชิญไปงานเลี้ยงที่บ้านแมรี่
 4. แมรี่เป็นคำนามที่ใช้ในเพลงและวรรณกรรม:

  • ฉันชอบฟังเพลงแมรี่เพื่อความผ่อนคลาย
  • นิโคลาสคู่กับแมรี่ในนิยายที่ฉันกำลังอ่าน
  • แมรี่เป็นตัวละครหลักในเรื่องราวนี้
 5. แมรี่เป็นคำว่า แม่รี ที่ใช้ในบางภาคของประเทศไทย:

  • ฉันกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมแมรี่ที่เมืองเก่า
  • แมรี่กำลังดูแลลูกโดยใส่ใจอย่างมาก
  • แมรี่เป็นสูตรเอนกประสงค์ที่นิยมในภาคใต้

ตัวอย่างประโยคเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างเพียงซักส่วนเล็กของวิธีการใสร้างประโยคที่ใช้คำว่า แมรี่ ในภาษาไทยและมีความหมายแตกต่างกัน:

 1. แมรี่เป็นเพื่อนสนิทของฉันที่ได้รับรู้ความลับของฉันทั้งหมด
 2. วันนี้เป็นวันเกิดของแมรี่ ฉันจะไปของมาให้เธอ
 3. แมรี่เป็นครูที่สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของเรา
 4. ฉันสั่งแมรี่ทอดเป็นอาหารเสริมกับอาหารหลัก
 5. ร้านอาหารนี้มีเมนูแมรี่ผัดไข่ที่อร่อยมาก
 6. ฉันเตรียมแมรี่คลุกกับซอสมาเพื่อเป็นส่วนผสมของสลัด
 7. ฉันอยากไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะแมรี่
 8. มีงานแสดงศิลปะที่แมรี่วันนี้
 9. ฉันได้รับเชิญไปงานเลี้ยงที่บ้านแมรี่
 10. ฉันชอบฟังเพลงแมรี่เพื่อความผ่อนคลาย
 11. นิโคลาสคู่กับแมรี่ในนิยายที่ฉันกำลังอ่าน
 12. แมรี่เป็นตัวละครหลักในเรื่องราวนี้
 13. ฉันกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมแมรี่ที่เมืองเก่า
 14. แมรี่กำลังดูแลลูกโดยใส่ใจอย่างมาก
 15. แมรี่เป็นสูตรเอนกประสงค์ที่นิยมในภาคใต้

คำว่า แมรี่ เป็นคำที่หลากหลายและสามารถใช้กับคำนามผู้หญิงชื่อแมรี่ อาหารแมรี่ สถานที่แมรี่ และบางครั้งใช้เป็นคำที่ใช้แทนคำว่า แม่รี ในบางภาคของประเทศไทย ตัวอย่างเหล่านี้มองเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อแสดงความหมายและการใช้งานของคำว่า แมรี่

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า แม รี่

คำว่า แมรี่ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหลากหลายและใช้ในบทสนทนาและวรรณกรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย คำว่า แมรี่ สามารถใช้เพื่ออธิบายคนหรือสิ่งของที่มีลักษณะเป็นหญิงหรือเกี่ยวข้องกับหญิง หรืออาจใช้เพื่อลักษณะของความสวยงาม ของเสน่ห์ หรือความยุติธรรม นอกจากนี้ แมรี่ ยังเป็นชื่อที่ใช้ในการตั้งชื่อคน และสิ่งของที่แตกต่างกันไปตามความหมายและบทบาทที่ถูกใช้

ในบทสนทนาและวรรณกรรมไทยโบราณ คำว่า แมรี่ มักถูกใช้ในบทกวีและบทเพลงเพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความเจริญสมัย หรือลักษณะเฉพาะของผู้หญิง อย่างเช่น ในบทกวีร้องเพลงแห่งสมัยอยุธยา มีบทกวีที่เรียกใช้คำว่า แมรี่ เพื่ออธิบายความงดงามและเสน่ห์ของผู้หญิงที่เป็นกลางใจของชายหนุ่ม นอกจากนี้ยังมีบทกวีที่ใช้คำว่า แมรี่ เพื่ออธิบายความรักและความคิดถึงในบทเพลงชนิดอื่น ๆ เช่น บทกวีเพลงรำที่ใช้ในพิธีศพและพิธีสงกรานต์

นอกจากนี้คำว่า แมรี่ ยังเป็นชื่อที่ใช้ในการตั้งชื่อคน ในปัจจุบันมีผู้หญิงที่ชื่อ แมรี่ อยู่ในสังคมไทย ซึ่งชื่อนี้สามารถมีมาจากการใช้ชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษ Mary หรืออาจมีต้นกำเนิดมาจากภาษาอื่น ๆ และถูกนำมาใช้ในภาษาไทย

เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า แมรี่ ควรอ่านบทสนทนาและวรรณกรรมท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงและกวีที่มีการใช้คำว่า แมรี่ ในวรรณกรรมไทยโบราณ ซึ่งมักถูกนำเสนอในรูปแบบของบทกวีร้องเพลง ได้แก่ แมรี่ พระวรราชินี ที่เป็นบทกวีร้องเพลงในสมัยอยุธยา มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความเจริญสมัย และเพลง แมรี่ สาวแดนสิงห์ ที่เป็นเพลงท้องถิ่นของภาคเหนือ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเสน่ห์และความมีเสน่ห์ของผู้หญิงในแดนสิงห์

นอกจากนี้ แมรี่ เป็นชื่อที่นิยมใช้ในการตั้งชื่อคนในสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นการนำชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษ Mary มาใช้ในภาษาไทย หรือมีความสัมพันธ์กับชื่ออื่น ๆ ในภาษาไทย

สรุปได้ว่าคำว่า แมรี่ ในภาษาไทยมีความหลากหลายในการใช้และมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบทบาทและบริบทที่ใช้ สามารถใช้เพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความสวยงาม ความเจริญสมัย หรือใช้ในการตั้งชื่อคน และสิ่งของในสังคมไทย

คำแนะนำในการใช้คำว่า แม รี่ในประโยค

คำว่า แมรี่ เป็นคำที่ใช้ในประโยคภาษาไทยได้มากๆ และมีความหมายหลากหลาย โดยทั่วไปแล้ว แมรี่ เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายสิ่งที่เกี่ยวกับผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิง ซึ่งอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ในประโยค ดังนั้น การใช้คำว่า แมรี่ ในประโยคจำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เช่น บุคคลที่พูด, สถานการณ์, และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งอาจทำให้ความหมายของคำนี้มีความหลากหลายในบริบทที่แตกต่างกันไป

ตัวอย่างการใช้ แมรี่ ในประโยค:

 1. แมรี่เป็นคนที่น่ารักมาก – ในที่นี้ แมรี่ อาจเป็นชื่อของผู้หญิงที่เรากำลังพูดถึง และประโยคนี้กล่าวถึงคุณสมบัติที่น่ารักของเธอ

 2. เมื่อวานนี้ แมรี่ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว – ในที่นี้ แมรี่ อาจเป็นคำใช้เรียกเฉพาะสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว และประโยคนี้กล่าวถึงการเดินทางไปเที่ยวทะเลของเธอและครอบครัว

 3. แมรี่เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกไปงาน – ในที่นี้ แมรี่ อาจเป็นคำใช้เรียกเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้หญิงและเป็นคนเดียว และประโยคนี้กล่าวถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกไปงานของเธอ

จากตัวอย่างทั้งสามประโยค สังเกตได้ว่า แมรี่ มีความหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริบท ดังนั้น การใช้คำนี้ในประโยคควรพิจารณาตามบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้งานของคำเป็นไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อให้คำว่า แมรี่ เป็นไปตามความต้องการและความหมายที่ต้องการสื่อสารให้ชัดเจน

แนวทางเพื่อสื่อสารอย่างชัดเจนเมื่อใช้คำว่า แม รี่

แนวทางเพื่อสื่อสารอย่างชัดเจนเมื่อใช้คำว่า แมรี่ เป็นหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการเติบโตของภาษาไทย คำว่า แมรี่ เป็นคำที่มีความหมายและความหลากหลายในภาษาไทย ซึ่งอาจเกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของคำนี้ได้ ดังนั้น การสื่อสารอย่างชัดเจนเมื่อใช้คำว่า แมรี่ ควรพิจารณาตลาดภาษาและบุคคลที่เรากำลังสนทนาด้วยกัน

หากเราใช้คำว่า แมรี่ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชื่อสตรี อาจมีความเกี่ยวข้องกับคำนามในภาษาไทยที่มีความหมายเป็นชื่อของผู้หญิง ในกรณีนี้ การสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคำว่า แมรี่ อาจคือการถามหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อแมรี่ที่เรากำลังพูดถึง อาจจะเป็นการถามถึงคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของคนที่มีชื่อว่า แมรี่ หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแมรี่นั้นๆ

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารอย่างชัดเจนเมื่อใช้คำว่า แมรี่ ควรพิจารณาบุคคลที่เรากำลังสนทนาด้วยกัน และความรู้ความเข้าใจว่าคำว่า แมรี่ ในบริบทนั้นหมายถึงอะไร ในบางกรณี การใช้คำว่า แมรี่ อาจสร้างความสับสนหรือขัดแย้งในการสื่อสาร ดังนั้น เพื่อให้สื่อสารอย่างชัดเจน ควรใช้คำอื่นที่มีความหมายแน่นอนและไม่อับอายในบริบทนั้นๆ หรืออาจใช้คำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อช่วยเจาะจงความหมายให้ชัดเจนขึ้น

เพื่อสรุปคำแนะนำที่ได้จากข้อวิจารณ์ข้างต้น การสื่อสารอย่างชัดเจนเมื่อใช้คำว่า แมรี่ ในภาษาไทยควรพิจารณาตลาดภาษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง คำว่า แมรี่ อาจมีความหมายและความหลากหลาย ดังนั้น การสื่อสารอย่างชัดเจนเมื่อใช้คำว่า แมรี่ ควรใช้คำอื่นที่มีความหมายแน่นอนและไม่อับอายในบริบทนั้นๆ หรืออาจใช้คำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อช่วยเจาะจงความหมายให้ชัดเจนขึ้น

Categories: รายละเอียด 78 แม รี่ แปล ว่า

[Thaisub/ซับไทย] Mary On A Cross - Ghost
[Thaisub/ซับไทย] Mary On A Cross – Ghost

mammary. (แมม’มะรี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเต้านม mary. (แม’รี) n. พระมารดาของพระเยซูคริสต์(vt) แต่งงาน, สมรส, เข้าพิธีวิวาห์ intermarry.(แมท’เทอะ) n. วัตถุ, สสาร, สาระ, เนื้อหา, สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง, วัตถุทางกาย, สารเฉพาะอย่าง, สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย, หนอง, สิ่งตีพิมพ์, สิ่งขีดเขียน, สถานการณ์, สภาวะ, ธุรกิจ, ความสำคัญ, ความลำบาก, เหตุผล, สาเหตุ, สำเนา, แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

แมรี่มี แปลว่าอะไร

หมายถึงการแปลคำว่า แมรี่มี เป็นภาษาไทย และเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไปเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น: คำว่า แมรี่มี ในภาษาไทยหมายถึง Mary has ซึ่งเป็นการอธิบายถึงคำว่า มี ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ แมรี่ อย่างไรก็ตาม การแปลคำว่า แมรี่มี และความหมายที่เกี่ยวข้องของมันอาจมีหลายแง่มุม อย่างไรก็ตาม คำว่า แมรี่มี อาจหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่แมรี่ถือครองหรือเป็นเจ้าของ เช่น แมรี่มีรถ (Mary has a car) หรืออาจหมายถึงสิ่งที่แมรี่มีอยู่ในตัวเช่น แมรี่มีความสุข (Mary has happiness) การแปลคำว่า แมรี่มี อาจขึ้นอยู่กับบริบทและความต้องการของบุคคลที่ใช้คำนั้น ดังนั้น การตีความคำว่า แมรี่มี ควรพิจารณาจากบริบทที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง

มารีย์ (มารดาพระเยซู) - วิกิพีเดีย
มารีย์ (มารดาพระเยซู) – วิกิพีเดีย
สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งสกอตแลนด์ - วิกิพีเดีย
สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งสกอตแลนด์ – วิกิพีเดีย
Rest] สกิลของผมคือกับดักแมรี่ ซู #สกิลแมรี่ซู - ประกาศรีไรท์นิยาย : แฟนตาซี เกมออนไลน์ ต่างโลก
Rest] สกิลของผมคือกับดักแมรี่ ซู #สกิลแมรี่ซู – ประกาศรีไรท์นิยาย : แฟนตาซี เกมออนไลน์ ต่างโลก
โรสแมรี สมุนไพรมหัศจรรย์
โรสแมรี สมุนไพรมหัศจรรย์
Bl] สกิลของผมชื่อแมรี่ ซู #ฮีลเลอร์ที่แปลว่าแฟน: นิยาย Boy Love Lovely Room
Bl] สกิลของผมชื่อแมรี่ ซู #ฮีลเลอร์ที่แปลว่าแฟน: นิยาย Boy Love Lovely Room
นักแปลชวนดูหนัง ] สำนวน
นักแปลชวนดูหนัง ] สำนวน “Hail Mary” หมายถึงอะไร ทำไมต้องมีพระแม่มารีมาเกี่ยว “Hail Mary” ความหมายแรกคือการสวดภาวนาถึงพระแม่มารี พระมารดา ของพระเยซูเจ้า ในความหมายที่สอง”Hail Mary” หรือ “To Throw A Hail Mary” หมายถึง

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

แม รี่ แปล ว่า: ความหมายและใช้งาน
ความหมายของ แม รี่
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ แม รี่
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แม รี่
แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า แม รี่
คำแนะนำในการใช้คำว่า แม รี่ในประโยค
แนวทางเพื่อสื่อสารอย่างชัดเจนเมื่อใช้คำว่า แม รี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *