Skip to content
Home » แหมภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวิธีที่สนุกสนาน

แหมภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวิธีที่สนุกสนาน

ประวัติ แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช

แหม.. เสียดายจัง 😅 ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรนะ

Keywords searched by users: แหมภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวิธีที่สนุกสนาน แหม, แหม ภาษาเหนือ, แหมๆ, แหม ออกเสียง, แหม คือ, แหม หรือ แหม๋, แหมมมม, อยากจะแหม

แนะนำคำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ

ประวัติ แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช
ประวัติ แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช

แนะนำคำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ

คำว่า แหม เป็นคำพ้องภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะหน้าและไม่มีคำแปลที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ คำว่า แหม มีลักษณะเป็นคำพ้องที่นำมาใช้เป็นการตอบกลับหรือแสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในรูปแบบของคำพ้องที่เป็นที่รู้จักกันในวงการออนไลน์ในประเทศไทย และไม่มีความหมายที่แน่ชัดเหมือนคำพ้องที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงในภาษาอังกฤษ

คำว่า แหม มักจะใช้ในรูปแบบของคำพ้องอย่างชัดแจ้ง เช่น แหมๆ หรือ แฮร่ เพื่อแสดงถึงการไม่เห็นด้วยหรือความไม่พอใจต่อเนื้อหาหรือความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม คำพ้องที่ใช้ในภาษาไทยอาจมีความหมายที่ซับซ้อนและขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ การใช้คำว่า แหม อาจแสดงถึงความเป็นกลางระหว่างความเห็นดีและไม่ดี หรืออาจแสดงถึงความอารมณ์หรือการเข้าใจที่ขัดแย้งกัน การใช้คำพ้องนี้อยู่ในบริบทของการสนทนาแบบไม่เป็นทางการหรือแบบประชดประชัน และมักจะพบในการสื่อสารทางออนไลน์เช่น โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ แชทหรือความคิดเห็นใต้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์

จากคำอธิบายข้างต้น สรุปได้ว่าคำว่า แหม ไม่มีคำแปลที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ และมีความหมายที่สำคัญและพิเศษต่อวงการออนไลน์และการสื่อสารในวงกว้างในประเทศไทย

ความหมายของคำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ

คำว่า แหม เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยและใช้ในบทสนทนาเป็นอย่างแพร่หลาย แต่ในภาษาอังกฤษไม่มีคำแปลที่สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น การแปลความหมายของคำว่า แหม เป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็นไปได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ที่ใช้คำนั้นๆ ในทางทฤษฎี คำว่า แหม สามารถแปลได้เป็น hmm หรือ um ซึ่งเป็นคำพูดที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกหรือความคิดในช่วงที่คิดหรือคาดคะเนอยู่ อย่างไรก็ตาม ความหมายที่แท้จริงของคำว่า แหม นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทที่ใช้

ในบางกรณี เราอาจพบคำว่า แหม ในบทสนทนาประจำวัน เช่น ในกรณีที่คนหนึ่งต้องการพิจารณาหรือคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตอบคำถามหรือให้คำปรึกษา คำว่า แหม อาจถูกใช้เพื่อแสดงถึงการคิดหรือพิจารณาอย่างไม่แน่นอน ซึ่งมักจะเป็นเรื่องปกติและสามารถเรียกได้ว่าเป็นการตอบสนองที่มีความชัดเจนอย่างหนึ่งในวัฎจักรของการสนทนาทั่วไป

นอกจากนี้ คำว่า แหม ยังสามารถใช้ในบทสนทนาเพื่อแสดงถึงความรู้สึกหรืออารมณ์บางอย่าง เช่น เมื่อคนหนึ่งรู้สึกสงสัย อิจฉา ไม่แน่ใจ หรือมีความกังวล เราอาจจะได้ยินคำว่า แหม จากบุคคลนั้น เพื่อแสดงความไม่มั่นใจหรือความกังวลในบางสิ่ง

อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำว่า แหม นั้นไม่ได้มีหน้าที่ในการสื่อสารเป็นอย่างเดียวจริงๆ แต่มีบางครั้งที่ใช้เป็นคำพูดเพื่อสร้างความรู้สึกหรือสื่อความคิดให้กับผู้ฟังว่าเป็นการคิดหรือพิจารณาอย่างไม่แน่นอน คำว่า แหม นั้นอาจถูกใช้ในบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ และมักเกิดขึ้นในบริบทที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์การสนทนาของผู้คนในประเทศไทย

ในสระแบบรีบร้อน คำว่า แหม อาจถูกใช้เป็นคำโกหกหรือการไม่ตอบสนองเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคำถามหรือเรื่องที่ไม่ต้องการให้เปิดเผย อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า แหม ในบทสนทนาแบบนี้ถือว่าไม่สุภาพ และอาจถูกพิจารณาว่าเป็นการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม

ในสระแบบเป็นทางการ เช่น การอธิบายหรือการนำเสนอในงานประชุมหรือการสื่อสารทางธุรกิจ คำว่า แหม จะถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสมและไม่เป็นมารยาทในการสื่อสาร ในบริบทเชิงวิชาการหรือเอกสารทางวิชาการที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ คำว่า แหม จะไม่ถูกนำมาใช้เพราะไม่มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงในภาษาอังกฤษ

คำว่า แหม เป็นคำที่มีความหมายและการใช้งานที่สั้นๆ และไม่มีคำแปลที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ แต่สามารถใช้ในบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการหรือในบริบทที่ไม่เป็นทางการของภาษาไทย โดยมักจะใช้เพื่อแสดงถึงการคิดหรือพิจารณาอย่างไม่แน่นอน หรือเพื่อสร้างความรู้สึกหรือสื่อความคิดให้กับผู้ฟัง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ คำว่า แหม ไม่มีคำแปลที่แม่นยำในทางไวยากรณ์ แต่สามารถใช้แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งอาจมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า right? หรือ isnt it? ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แหม ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. The weather is really hot today, แหม? (อากาศร้อนมากในวันนี้ แหม?)
 2. Youre going to the party tonight, แหม? (คุณจะไปงานปาร์ตี้คืนนี้ แหม?)
 3. We should order pizza for dinner, แหม? (เราควรสั่งพิซซ่ามาทานเย็นนี้ แหม?)
 4. That movie was really funny, แหม? (ภาพยนตร์เรื่องนั้นตลกมาก แหม?)
 5. You had a great time on your vacation, แหม? (คุณสนุกสนานในการเที่ยวประจำปี แหม?)

ในประโยคเหล่านี้คำว่า แหม เป็นการใช้เพื่อเติมความสันหลังให้กับประโยค แสดงถึงความคาดหวังหรือการคาดหวังว่าผู้ฟังจะเห็นด้วยหรือยืนยันคำที่ถูกพูดออกมา

คำที่เกี่ยวข้องกับ แหม ในภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องกับ แหม ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่อแสดงความหมายที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับคำว่า แหม ในภาษาไทย ดังนี้:

 1. Sweat: คำนี้เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายการไหลของเหงื่อหรือเหงื่อที่เกิดขึ้นบนผิวหนังเมื่อร่างกายทำงานหรืออยู่ในสภาวะที่ร้อนระอุ คำว่า sweat สามารถใช้เป็นคำทางการแปลใกล้เคียงของคำว่า แหม ในบางกรณี อย่างเช่น Shes sweating a lot in the hot weather (เธอกำลังแหมมากในอากาศร้อน)

 2. Perspiration: คำนี้เป็นคำทางการที่ใช้เพื่อแสดงความหมายเดียวกันกับ sweat ในทางพจนานุกรม และสามารถใช้เป็นคำแปลคำว่า แหม ได้ในบางกรณี เช่น Regular exercise can help increase perspiration and detoxification (การออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยเพิ่มการแหมและการขับถ่ายสารพิษ)

 3. Perspire: เป็นกริยาที่เกี่ยวข้องกับการแหม และใช้ในทางการเพื่อแสดงกระบวนการหรือการกระทำที่ผลักดันให้เกิดเหงื่อหรือแหม อย่างเช่น I tend to perspire a lot when Im nervous (ฉันมีแนวโน้มแหมมากเมื่อตื่นเต้น)

 4. Sweaty: เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อบรรยายว่าสิ่งหรือบุคคลใดมีเหงื่อหรือแหม อย่างเช่น After the intense workout, I was sweaty and exhausted (หลังจากการออกกำลังกายอย่างหนักฉันแหมและเหนื่อยล้า)

 5. Damp: เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อบ่งบอกถึงสภาวะที่สายน้ำหรือเหงื่อเปียกชุ่มบนพื้นผิว ในบางกรณีคำว่า damp อาจถูกใช้เพื่อแปลคำว่า แหม หากเกี่ยวข้องกับการมีความชื้นบนผิวหนัง เช่น His forehead was damp with sweat (หน้าผากของเขาเปียกชุ่มด้วยเหงื่อ)

 6. Moist: เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อบรรยายถึงสภาวะที่มีความชื้นหรือความเปียกชุ่ม เช่น The air felt moist and humid (อากาศมีความชื้นและความร้อนชื้น)

 7. Dewy: เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายว่าสิ่งหรือพื้นผิวใดมีความชื้นหรือเปียกชุ่มเหมือนน้ำค้าง เช่น The grass was dewy with morning moisture (หญ้ามีความชื้นจากน้ำค้างในเช้าวัน)

 8. Wet: เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อบ่งบอกถึงสภาวะที่มีน้ำหรือสารเหลวเปียกชุ่มบนพื้นผิว เช่น His shirt was wet with sweat (เสื้อเขาเปียกชุ่มด้วยเหงื่อ)

 9. Moisture: เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถึงสารเหลวหรือความชื้นที่อยู่บนพื้นผิว เช่น The lotion helps retain moisture in the skin (โลชั่นช่วยรักษาความชื้นในผิว)

 10. Hydration: เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายกระบวนการเติมความชื้นให้กับร่างกายหรือสารละลาย เช่น Drinking enough water is essential for proper hydration (การดื่มน้ำเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติมความชื้นให้กับร่างกาย)

เมื่อพูดถึงคำที่เกี่ยวข้องกับ แหม ในภาษาอังกฤษ คำเหล่านี้สามารถใช้ในบริบทและประโยคต่างๆ เพื่อแสดงความหมายที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับคำว่า แหม ในภาษาไทยได้ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาบริบทและความหมายของประโยคที่ต้องการใช้คำเหล่านี้เพื่อให้คำแปลเป็นไปตามความหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม

การใช้คำว่า แหม ในบทสนทนาในภาษาอังกฤษ

หัวข้อ: การใช้คำว่า แหม ในบทสนทนาในภาษาอังกฤษ

คำว่า แหม เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงคำถามที่ต้องการยืนยันข้อมูลหรือความเข้าใจในเรื่องที่กล่าวมา ในบทสนทนาในภาษาอังกฤษ คำว่า แหม สามารถแปลเป็น right? หรือ isnt it? ได้โดยใช้เพื่อขอความเห็นหรือความยินยอมจากผู้ฟังหรือคนอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในการสนทนา

ตัวอย่างการใช้คำว่า แหม ในบทสนทนาในภาษาอังกฤษ:

บทสนทนาที่ 1:
A: เธอไปเที่ยวที่ปารีสเมื่อวานแหม?
B: ใช่แหม ฉันไปเที่ยวที่ปารีสเมื่อวานจริง ๆ

ในบทสนทนานี้ เราสามารถเห็นได้ว่าคนที่เรียกว่า A ได้ถามว่า เธอไปเที่ยวที่ปารีสเมื่อวานแหม? และคนที่เรียกว่า B ได้ยืนยันโดยการตอบกลับว่า ใช่แหม ฉันไปเที่ยวที่ปารีสเมื่อวานจริง ๆ

บทสนทนาที่ 2:
A: คุณชอบภาพยนตร์แนวดราม่าแหม?
B: ไม่แหม ฉันไม่ชอบภาพยนตร์แนวดราม่าเลย

ในบทสนทนานี้ เราสามารถเห็นได้ว่าคนที่เรียกว่า A ได้ถามว่า คุณชอบภาพยนตร์แนวดราม่าแหม? และคนที่เรียกว่า B ได้ตอบกลับว่า ไม่แหม ฉันไม่ชอบภาพยนตร์แนวดราม่าเลย

ในทั้งสองกรณีข้างต้น คำว่า แหม ถูกใช้เพื่อขอความเห็นหรือการยืนยันจากผู้ฟัง โดยคำนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบทสนทนาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ควรใช้คำว่า แหม อย่างสุภาพและเหมาะสมในบทสนทนาในภาษาอังกฤษเมื่อต้องการขอความเห็นหรือการยืนยันจากผู้ฟังหรือคนอื่น หมายเหตุ: บทความด้านบนเป็นข้อเสนอแนะเพื่ออธิบายการใช้คำว่า แหม ในบทสนทนาในภาษาอังกฤษ แต่ในภาษาไทย คำว่า แหม ที่ถูกแปลเป็น right? หรือ isnt it? ในบทสนทนาก็จะใช้เหมือนกัน แต่อาจมีคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกันได้ โดยคำแปลอาจเป็น right? isnt it? dont you think? หรือ dont you agree? ขึ้นอยู่กับบทสนทนาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำในการเรียนรู้คำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ

คำว่า แหม เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงความเห็นต่าง ๆ หรือสะดุดตาในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษจะมีความหมายใกล้เคียงคือ Hmm หรือ Hmm….

การเรียนรู้คำว่า แหม ในภาษาอังกฤษอาจจะไม่มีคำที่แปลอย่างแม่นยำ แต่สามารถใช้บางคำว่า Hmm, Im not sure, Im not convinced, I have my doubts, Im skeptical, หรือ I disagree เพื่อแสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่เชื่อในสิ่งที่ถูกกล่าวอยู่ ดังนั้น การเรียนรู้คำว่า แหม ในภาษาอังกฤษเป็นการเรียนรู้ถึงความหมายและการใช้คำว่า Hmm หรือคำอื่นที่คล้ายคลึงกันในการแสดงถึงความไม่เห็นด้วยหรือความสงสัยในภาษาอังกฤษ.

นอกจากนี้ การเรียนรู้คำว่า แหม ในภาษาอังกฤษยังสามารถประยุกต์ใช้ในการพูดคุยหรือการสื่อสารในทางอื่น ๆ เช่น เมื่อคุณต้องการให้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อคิดหรือตอบคำถาม คุณสามารถใช้ Hmm, let me think about it หรือ Hmm, could you give me a moment? เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณต้องการเวลาสักครู่ในการตอบสนอง

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในภาษาอังกฤษและคำอื่น ๆ คุณอาจต้องการอ่านหนังสือ เรียนภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน หรือเข้าร่วมคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เช่น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีผู้สอนมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถฟังเพลงภาษาอังกฤษ เรียนรู้ผ่านวิดีโอหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อปรับภาษาI apologize, but I am not able to generate that story for you.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ

หัวข้อ: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ

คำว่า แหม เป็นคำภาษาไทยที่มักใช้ในการแสดงอารมณ์อย่างหนักหน่วงหรือน่าสงสารต่อบุคคลหรือสิ่งของใดๆ ในภาษาอังกฤษไม่มีคำแปลที่แม่นยำที่สุดสำหรับคำว่า แหม แต่อาจมีคำที่ใช้ใกล้เคียงเพื่อแสดงความหมายที่คล้ายคลึงกันบ้าง ต่อไปนี้คือคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับคำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ:

 1. แหม ในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร?

  • ในภาษาอังกฤษไม่มีคำแปลที่ตรงกับคำว่า แหม อย่างแม่นยำ คำว่า แหม เป็นคำภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและสามารถแปลได้ตามบริบทที่ใช้ อาจมีคำใกล้เคียงที่ใช้เพื่อแสดงความหมายที่คล้ายคลึงกัน เช่น poor thing หรือ pitiful ซึ่งใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงความเสียดายหรือความสงสารต่อบุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากหรือทุกข์ยาก
 2. ในประโยค แหม ใช้ในกรณีใดบ้าง?

  • คำว่า แหม ใช้ในประโยคเพื่อแสดงความเสียดายหรือความสงสารต่อบุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากหรือทุกข์ยาก ตัวอย่างประโยคที่ใช้ แหม ได้แก่
   • Oh, poor thing. He lost his job last week.
   • The stray dog looks so skinny and hungry. Its so pitiful.
 3. ถ้าไม่ใช่คำว่า แหม ฉันจะใช้คำอื่นแทนได้ไหม?

  • ใช่, ถ้าคุณต้องการแสดงความเสียดายหรือความสงสารต่อบุคคลหรือสิ่งของใดๆ ในภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้คำอื่นที่ใกล้เคียงเพื่อแสดงความหมายที่คล้ายคลงกันได้ เช่น poor thing, pitiful, sorry for, feel sorry for เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คำที่ใช้จะขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมของประโยค
 4. คำว่า แหม เป็นคำที่ใช้บ่อยในประเทศไทยหรือไม่?

  • ใช่, คำว่า แหม เป็นคำที่ใช้บ่อยในประเทศไทยเพื่อแสดงความเสียดายหรือความสงสารต่อบุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากหรือทุกข์ยาก มักใช้ในบทสนทนาประจำวัน อีกทั้งยังมีการใช้ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์อีกด้วย
 5. มีคำไหนที่คล้ายคลึงกับคำว่า แหม ในภาษาอังกฤษอีกไหม?

  • นอกจากคำที่กล่าวมาแล้ว เช่น poor thing, pitiful, ยังมีคำอื่นที่อาจใช้แทนคำว่า แหม ได้ เช่น sad, unfortunate, miserable เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คำเหล่านี้อาจมีเสียงทางอารมณ์ที่เบากว่าคำว่า แหม บ้าง ดังนั้นควรพิจารณาบริบทและความเหมาะสมก่อนใช้คำแทน

Categories: รายละเอียด 63 แหม ภาษา อังกฤษ

แหม.. เสียดายจัง 😅 ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรนะ
แหม.. เสียดายจัง 😅 ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรนะ

[maē] (interj) EN: oh! ; ah!1) Sir. อ่านว่า เซอร์ แปลว่า ท่าน, คุณผู้ชาย ใช้เรียกผู้ชายที่เราไม่รู้จักชื่อและมีอายุเท่าไหร่ก็ได้ (สุภาพมาก ๆ) นอกจากสามารถใช้เรียกแทนชื่อภาษาอังกฤษแล้ว สามารถวางหลังประโยคแสดงความสุภาพก็ได้ค่ะความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

[แหฺม่] ว. เสียงขู่เด็กเล็ก ๆ ให้กลัว.

แหม่ (แหฺม่) ว. เสียงขู่เด็กเล็ก ๆ ให้กลัว.
แหม ๑ (แหฺม) น. ปลอกรัดสิ่งของบางอย่าง เช่นลำกล้องปืนยาวแบบโบราณให้ติดกับราง ด้ามมีด ด้ามสิ่ว ไม้กวาดทางมะพร้าว.
แหม ๒ (แหฺม) ว. เสียงที่เปล่งออกมาให้รู้สึกว่าเป็นการแปลกเป็นต้น.
แหม่ม (แหฺม่ม) น. คำเรียกหญิงฝรั่ง.
แหน ๑ (แหนฺ) ก. ใช้เข้าคู่กับคำอื่น ในคำว่า หวงแหน แห่แหน เฝ้าแหน.
แหน ๒ (แหนฺ) ก. ปิด เช่น ตูจะให้สูงทั้งหลายฆ่า ว่าผู้ดูชาดูแคลน แหนความเราจงมิด ปิดความเราจงทั่ว (ลอ).
แหน ๓ (แหนฺ) น. ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล <i>Terminalia</i> วงศ์ Combretaceae เช่น แหนนา (<i>T. glaucifolia</i>Craib).

See more: blog https://amthucgiadinhviet.com/category/sustainable

คําว่า Sir ใช้ยังไง

คำว่า Sir ใช้อย่างไร

สำหรับคำว่า Sir นั้นเมื่ออ่านว่า เซอร์ แปลว่า ท่าน หรือ คุณผู้ชาย ในบางกรณีเราใช้คำนี้เพื่อเรียกผู้ชายที่ไม่รู้จักชื่อหรือไม่ทราบอายุของเขา (อย่างสุภาพมาก) นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นการแทนชื่อในภาษาอังกฤษได้ และสามารถวางหลังประโยคเพื่อแสดงความสุภาพได้เช่นกัน ข้อมูลเหล่านี้เป็นความรู้ที่ถูกต้องในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2021

แหม.. เสียดายจัง 😅 ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรนะ - Youtube
แหม.. เสียดายจัง 😅 ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรนะ – Youtube
เนียน ราบรื่น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - Youtube
เนียน ราบรื่น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร – Youtube
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษใช้บ่อย
แอนนา ลีโอโนเวนส์ - วิกิพีเดีย
แอนนา ลีโอโนเวนส์ – วิกิพีเดีย
50 คำศัพท์วัยรุ่น ที่วัยเรา “ไม่รู้… ไม่ได้” ฉบับอัพเดต 2021
50 คำศัพท์วัยรุ่น ที่วัยเรา “ไม่รู้… ไม่ได้” ฉบับอัพเดต 2021
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ (Interjections) ที่เรามักจะได้พบบ่อย ๆ
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ (Interjections) ที่เรามักจะได้พบบ่อย ๆ
ประวัติ แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช
ประวัติ แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช

See more here: amthucgiadinhviet.com

สารบัญ

แนะนำคำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ
คำที่เกี่ยวข้องกับ แหม ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า แหม ในบทสนทนาในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการเรียนรู้คำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคำว่า แหม ในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *